ПУБЛІКАЦІЇ

Пивовар А. В. Відомості про метричні записи приходів у повітах та військових поселеннях Херсонської губернії 1813–1842 років / Інгульський степ: історія – краєзнавство – родовід – джерела – спадщина: альманах / упор. В. А. Сердюк. – Львів : ФОП Бадікова Н. О., 2017. – Вип. 2. – С. 151–216.

Пивовар А. В. Відомості 1781 року про роздачу земель у повітах Новоросійської губернії на теренах колишнього Запоріжжя та кута між Бугом та Дніпром / Інгульський степ: історія – краєзнавство – родовід – джерела – спадщина: альманах / упор. В. А. Сердюк. – Львів : ФОП Бадікова Н. О., 2017. – Вип. 2. – С. 228–263.

Пивовар А. В. Відомості про купчі на землю у правобережних повітах Катеринославського намісництва за додатками до Санкт-Петербурзьких відомостей 1786–1798 років / Інгульський степ: історія – краєзнавство – родовід – джерела – спадщина: альманах / упор. В. А. Сердюк. – Львів : ФОП Бадікова Н. О., 2017. – Вип. 2. – С. 264–281. (співавтор К. В. Шляховий)

Пивовар А. В. До історії вирішення земельних питань у повітах Новоросійської губернії між Бугом і Дніпром: описи і документи 1776 року / Інгульський степ: історія – краєзнавство – родовід – джерела – спадщина: альманах / упор. В. А. Сердюк. – Львів : ФОП Бадікова Н. О., 2017. – Вип. 2. – С. 6–42.

Пивовар А. В. Фрагмент подорожніх записок В. Зуєва 1781 року з описом губернського міста Кременчука, правобережних повітів Новоросійської губернії та подорожі до Херсона / Інгульський степ: історія – краєзнавство – родовід – джерела – спадщина: альманах / упор. В. А. Сердюк. – Львів : ФОП Бадікова Н. О., 2017. – Вип. 2. – С. 292–310.

Пивовар А. В. Відомості 1784 року про заселення правобережних повітів Катеринославського намісництва за матеріалами IV ревізії населення / Інгульський степ: історія – краєзнавство – родовід – джерела – спадщина: альманах / упор. В. А. Сердюк. – Львів : ФОП Бадікова Н. О., 2018. – Вип. 3. – С. 263–328.

Пивовар А. В. До історії роздачі земель у Єлисаветградській провінції / Інгульський степ: історія – краєзнавство – родовід – джерела – спадщина: альманах / упор. В. А. Сердюк. – Львів : ФОП Бадікова Н. О., 2018. – Вип. 3. – С. 33–101.

Пивовар А. В. До питання про церковне будівництво на території краю в другій половині XVIII – першій третині XIХ століть (Херсонщина і правобережна Катеринославщина) / Інгульський степ: історія – краєзнавство – родовід – джерела – спадщина: альманах / упор. В. А. Сердюк. – Львів: ФОП Бадікова Н. О., 2018. – Вип. 3. – С. 103–168.

Пивовар А. В. До питання переселення чернігівських і полтавських козаків у Новоросійський край (Херсонська губернія і правобережна Катеринославщина: 1806–1810 роки) / Інгульський степ: історія – краєзнавство – родовід – джерела – спадщина: альманах / упор. В. А. Сердюк. – Львів : ФОП Бадікова Н. О., 2018. – Вип. 3. – С. 211–227.

Пивовар А. В. Відомості про поміщицькі поселення Єлисаветградського повіту за підсумками 6-ї ревізії населення: 1811–1812 роки / Інгульський степ: історія – краєзнавство – родовід – джерела – спадщина: альманах / упор. В. А. Сердюк. – Львів : ФОП Бадікова Н. О., 2018. – Вип. 3. – С. 364–382 (співавтор Н. В. Жахалова)

Пивовар А. В. Бібліографія основних публікацій з церковної історії краю на сторінках неофіційної частини (додатків) до Херсонських єпархіальних відомостей / Інгульський степ: історія – джерела – родовід – спадщина: альманах / упор. В. А. Сердюк. – К. : Ярославів Вал, 2019. – Вип. 4. – С. 411–440.

Пивовар А. В. До історії церковно-приходських шкіл на території краю: повіти Херсонський, Єлисаветградський та Олександрійський / Інгульський степ: історія – джерела – родовід – спадщина : альманах / упор. В. А. Сердюк. – К. : Ярославів Вал, 2019. – Вип. 4. – С. 15–84 півавтор В. А. Сердюк)

Пивовар А. В. Священики, церковні старости і приходські опікунства на сторінках Херсонських єпархіальних відомостей / Інгульський степ: історія – джерела – родовід – спадщина: альманах / упор. В. А. Сердюк. – К. : Ярославів Вал, 2019. – Вип. 4. – С. 124–410.

Пивовар А. В. До історії першої Новоросійської губернії при запровадженні в 1776 році повітового устрою / Інгульський степ: історія – джерела – родовід – спадщина: альманах / упор. В. А. Сердюк. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – Вип. 5. – С. 7–35 (співавтор А. Г. Олененко).

Пивовар А. В. Відомості 1815 року про церкви Катеринославської єпархії у повітах Херсонської губернії з додатком описів архівних джерел / Інгульський степ: історія – джерела – родовід – спадщина: альманах / упор. В. А. Сердюк. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – Вип. 5. – С. 136–252.

Пивовар А. В. Кілька документів з історії Запорізького Війська та його вольностей в останній рік існування / Інгульський степ: історія – джерела – родовід – спадщина: Альманах / упор. В. А. Сердюк. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – Вип. 5. – С. 124–135.

Пивовар А. В. Публікація А. Полницького про гайдамацький напад в Ягідній долині / Інгульський степ: історія – джерела – родовід – спадщина: альманах / упор. В. А. Сердюк. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – Вип. 5. – С. 445–469.

Пивовар А. В. Секретні папери генерал-поручика В. Наришкіна стосовно срібних руд при Інгулі та укріплення прикордонних форпостів / Інгульський степ: історія – джерела – родовід – спадщина: альманах / упор. В. А. Сердюк. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – Вип. 5. – С. 65–123.

Пивовар А. В. Дворянство Херсонської губернії перед реформою 1861 року та за відомостями Міністерства фінансів про надходження викупних платежів / Інгульський степ: історія – джерела – родовід – спадщина: альманах / упор. В. А. Сердюк. – К. : Ярославів Вал, 2021. – Вип. 6. – С. 475–509.

Пивовар А. В. Колгоспи довоєнної Кіровоградщини / Інгульський степ: історія – джерела – родовід – спадщина: альманах / упор. В. А. Сердюк. – К. : Ярославів Вал, 2021. – Вип. 6. – С. 315–379.

Пивовар А. В. Межові документи фонду Херсонської губернської креслярні за 1776 рік / Інгульський степ: історія – джерела – родовід – спадщина: альманах / упор. В. А. Сердюк. – К. : Ярославів Вал, 2021. – Вип. 6. – С. 126–174.

Пивовар А. В. Микита Корж та деякі справи початку 1800 років, які вирішувалися за його участі / Інгульський степ: історія – джерела – родовід – спадщина: альманах / упор. В. А. Сердюк. – К. : Ярославів Вал, 2021. – Вип. 6. – С. 384–407 (співавтор В. А. Сердюк)

Пивовар А. В. Опис підполковника Романа Томілова замка Кінбурн з кутом між Бугом і Дніпром, укладений у 1775 році / Інгульський степ: історія – джерела – родовід – спадщина: альманах / упор. В. А. Сердюк. – К. : Ярославів Вал, 2021. – Вип. 6. – С. 529–558.

Пивовар А. В. Про план зведення Єлисаветградської провінції 1766 року та його наслідки / Інгульський степ: історія – джерела – родовід – спадщина: альманах / упор. В. А. Сердюк. – К. : Ярославів Вал, 2021. – Вип. 6. – С. 22–85.