Орхуський центр екологічної інформації

Адреса: 25006,
м. Кропивницький,
вул. В. Перспективна, 24.
Відділ документів з економічних, технічних та природничих наук.

E-mail: tex@library.kr.ua

З підписанням Орхуської конвенції та після її ратифікації урядом України з’явилась можливість громадян брати участь у прийнятті рішень з питань охорони навколишнього середовища. Конвенція, як кожний міжнародний правовий документ найвищого рівня з питань екополітики, базується на ідеї прав людини та прав громадськості. Україна підписала Орхуську конвенцію 25 червня 1998 року і ратифікувала її Законом № 832-XIV від 06.07.99 р. однією з перших у Європі.

З метою підвищення рівня екологічної освіти та культури громадян, розширення участі громадськості у формуванні державної екологічної політики, формування нового природоохоронного менталітету, активізації процесу формування свідомості й активної позиції громадськості щодо подальшого розвитку екологічної політики України було започатковано створення інформаційно-тренінгових центрів по всіх областях України.

Орхуський центр екологічної інформації у Кіровоградській області є структурним підрозділом обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І. Чижевського та діє на базі відділу документів з економічних, технічних та природничих наук.

Засновниками Центру виступають Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській області (нині Департамент екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної військової адміністрації), Управління культури та туризму Кіровоградської ОДА (нині Департамент культури та туризму Кіровоградської обласної військової адміністрації) та обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського.

Основна мета Центру:

– розширення участі громадськості у формуванні екологічної політики регіону;

– підвищення поінформованості широких кіл громадськості щодо стану навколишнього природного середовища України та Кіровоградської області;

– підтримка вільного обміну досвідом та інформацією у сфері збереження довкілля;

– сприяння екологічним громадським організаціям та зацікавленим суб’єктам у діяльності, спрямованій на збереження довкілля.