Орхуський центр екологічної інформації

Адреса: 25006,
м. Кропивницький,
вул. В. Перспективна, 24.
Відділ документів з економічних, технічних та природничих наук.

E-mail: tex@library.kr.ua

З підписанням Орхуської конвенції та після її ратифікації урядом України з’явилась можливість громадян брати участь у прийнятті рішень з питань охорони навколишнього середовища. Конвенція, як кожний міжнародний правовий документ найвищого рівня з питань екополітики, базується на ідеї прав людини та прав громадськості. Україна підписала Орхуську конвенцію 25 червня 1998 року і ратифікувала її Законом № 832-XIV від 06.07.99 р. однією з перших у Європі.

З метою підвищення рівня екологічної освіти та культури громадян, розширення участі громадськості у формуванні державної екологічної політики, формування нового природоохоронного менталітету, активізації процесу формування свідомості й активної позиції громадськості щодо подальшого розвитку екологічної політики України було започатковано створення інформаційно-тренінгових центрів по всіх областях України.

Орхуський центр екологічної інформації є структурним підрозділом при центральному апараті Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (Мінприроди України), (зараз Міністерство екології та природних ресурсів України) діяльність якого відповідно до Конвенції “Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція)” спрямована на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.01.2002 р. №168 “Про затвердження Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля”, наказу Мінприроди України від 18.12.08 р. №169 “Про затвердження Положення про порядок надання екологічної інформації”, наказу Мінприроди України від 13.08.04 р. №314 “Про створення Орхуського центру екологічної інформації”.

Орхуський центр екологічної інформації у Кіровоградській області створено на базі відділу документів з економічних, технічних та природничих наук обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І. Чижевського.

Засновниками Центру виступають Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській області (зараз Департамент екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації) та обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського .

Основна мета Центру:

– розширення участі громадськості у формуванні екологічної політики області, підготовці рішень, реалізація яких може вплинути на стан довкілля;

– підвищення поінформованості широких кіл громадськості щодо стану навколишнього природного середовища України та Кіровоградської області;

– підтримка вільного обміну досвідом та інформацією у сфері збереження довкілля;

– сприяння екологічним громадським організаціям та зацікавленим суб’єктам у діяльності, спрямованій на збереження довкілля.