Відділи

Бібліотека має 18 відділів та секторів.

СЕКТОР РЕЄСТРАЦІЇ ЧИТАЧІВ ТА КОНТРОЛЮ (І поверх) (зона WI-FI)

Працівники сектору здійснюють реєстрацію та перереєстрацію користувачів. Тут можна отримати інформацію про основні правила користування Бібліотекою, режим роботи відділів, про заходи і послуги Бібліотеки. Для реєстрації необхідно мати документ, який засвідчує особу, та сфотографуватися на секторі. Реєстрацію, як і отримання документів з фондів Бібліотеки, можна здійснювати тільки особисто.

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ (І поверх) (зона WI-FI)

Це відділ, де знаходиться головний довідково-бібліографічний апарат – каталоги, картотеки, бібліографія й універсальні довідкові ресурси: енциклопедії, словники, довідники, що дає повне уявлення про фонд Бібліотеки. Черговий бібліограф допомагає користувачам вибрати і замовити потрібну інформацію, отримати фактографічну та тематичну довідки. Відділ виступає координаційним центром у загальноукраїнському і регіональному бібліотечних кооперативних проектах з опрацювання статей з журналів і газет – Центральноукраїнському кооперативному каталозі та Кіровоградському регіональному кооперативному каталозі. Фахівці відділу здійснюють заходи з популяризації бібліотечно-бібліографічних знань, проводять тренінги з електронного урядування, виконують віртуальні бібліографічні довідки. Саме тут користувач отримує первинну бібліографічну допомогу та доступ до електронних каталогів і баз даних Бібліотеки.

ВІДДІЛ АБОНЕМЕНТА (I поверх) (зона WI-FI)

Фонд відділу налічує близько 30 тисяч примірників: складається з книг та періодичних видань з різних галузей знань, художньої літератури, аудіокниг, літератури шрифтом Брайля, документів на компакт-дисках – CD та DVD. Це єдиний відділ, де вся література видається користувачам додому на певний термін. Користувачі мають можливість продовжити ОНЛАЙН термін користування книгами відділу. На дитячому майданчику, який функціонує у відділі, є можливість провести час з іграшками та цікавими книжками дітям, які завітали до Бібліотеки з батьками. В рамках роботи Спеціалізованого Центру «ІнтерСвіт», який працює у відділі абонемента, працівники надають інформаційні послуги користувачам з вадами зору: організовують заходи, тренінги, курси з оволодіння шрифтом Брайля, майстер-класи, презентації творчих робіт. Працівники відділу застосовують у своїй роботі різні форми інформування користувачів: тематичні виставки, відкриті перегляди новинок, презентації окремих видань за участю авторів, голосні читання, екскурсії.

ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТР (I поверх) (зона WI-FI)

Інтернет-центр розпочав роботу з 2003 року завдяки активній проектній діяльності. Відділ оснащено сучасною комп’ютерною технікою, що надає можливість якісно задовольняти інформаційні потреби користувачів. В Інтернет-центрі можна підготуватися до навчальної сесії, поспілкуватися з друзями онлайн та загалом скористатися ресурсами Мережі для самоосвіти і дозвілля. Працівники Інтернет-центру постійно проводять групові та індивідуальні тренінги для різних груп громадян, зокрема і для осіб з інвалідністю, а саме: навчають роботі з комп’ютерними програмами, основам користування мережею Інтернет, навикам медійно-інформаційної грамотності.

ВІДДІЛ МИСТЕЦТВ (І поверх) (зона WI-FI)

Працівники відділу мистецтв пропонують та популяризують користувачам інформаційні джерела з різних напрямків світового та вітчизняного мистецтва: альбоми, книги та журнали, ноти, колекції грамзаписів, аудіо та відеоматеріали – документи на нетрадиційних носіях. У відділі відбуваються виставки живопису, декоративного мистецтва, мистецькі проекти та інсталяції художників краю та України, виставки приватних колекцій. Для відвідувачів відділу — бібліографічний пошук, фахові консультації, прослуховування і запис музики, знайомство з творчістю професійних художників та народних майстрів. Працівники відділу проводять екскурсії та майстер-класи, лекції, концерти, вистави. При відділі працює кіноклуб.

СЕКТОР ОБМІННОГО ФОНДУ (I поверх)

Сектор обмінного фонду Бібліотеки, що входить до складу відділу формування фондів, забезпечує розподіл документів між обласними та регіональними бібліотеками. Обмінний фонд Бібліотеки є універсальним за своїм складом, містить книги, брошури, періодичні та продовжувальні видання, що не втратили своєї наукової, художньої та культурної цінності. Особливу частину обмінного фонду складають видання місцевих видавництв та місцевих авторів, а також видання бібліотеки. Обмінний фонд постійно знаходиться у русі, використовується для обміну і розповсюдження документів серед бібліотек області. Сектор відокремлений від основного фонду Бібліотеки та не здійснює обслуговування користувачів.

СЕКТОР «ІНФОРМАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИЙ ЦЕНТР» (І поверх)

Сектор «Інформаційно-туристичний центр» Бібліотеки, що входить до складу відділу краєзнавства, забезпечує користувачів повною та оперативною інформацією з різних напрямків туристичної діяльності. Здійснює інформаційну підтримку туристичної галузі області. Працівники сектора популяризують інформаційні джерела про туристичні об’єкти області, України та світу, пропонують користувачам актуальну інформацію про культурні події в місті та області. Надають інформаційні послуги користувачам щодо планування мандрівок, самостійних екскурсій, закладів розміщення тощо. Проводять заходи краєзнавчо-туристичного спрямування. Фонд сектора складається з листівок, буклетів і путівників краєзнавчої та туристичної тематики.

ВІДДІЛ ФОРМУВАННЯ ФОНДІВ (ІІ поверх)

Відділ займається поповненням фонду Бібліотеки усіма видами і типами друкованих та електронних видань. Пріоритетним у формуванні фонду є одержання видань національного друку та краєзнавчих документів. Працівники відділу отримують документи від видавництв області та більшості видавництв країни, проводять передплату періодики та щорічно укладають зведений каталог періодичних видань бібліотек м.Кропивницького і каталог періодичних видань ОУНБ ім. Д.І. Чижевського, здійснюють науково-методичну, практичну допомогу бібліотекам області з питань формування, обліку та збереження бібліотечних фондів. Працівники відділу забезпечують приймання і облік нових надходжень, вилучення документів з єдиного бібліотечного фонду, контроль за своєчасним надходженням газет і журналів, доукомплектування бібліотечних фондів на основі запитів користувачів.

ВІДДІЛ КАТАЛОГІЗУВАННЯ (ІІ поверх)

Відділ каталогізування забезпечує наукову систематизацію документів, що надходять до Бібліотеки, повне розкриття фондів Бібліотеки через систему електронних та традиційних каталогів і картотек. Основні напрями діяльності: систематизація та предметизація документів на різних носіях інформації; організація, ведення та редагування традиційних службових та читацьких каталогів, а також редагування електронних каталогів; ретроконверсія карткових каталогів в електронну форму; каталогізація цифрових ресурсів Інтернет; надання методичної і практичної допомоги бібліотекам регіону в питаннях каталогізації; вивчення і впровадження нових передових форм і методів роботи.

ВІДДІЛ ДОКУМЕНТІВ З ПИТАНЬ МЕДИЦИНИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (ІІ поверх) (зона WI-FI)

Відділ відкритий восени 2018 року. Фонд поповнюється літературою з усіх галузей медицини, охорони здоров’я та суміжних наук, значну частину складають періодичні видання. Відділ забезпечує інформаційні, освітні потреби медичних працівників, професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, студентів та пересічних громадян. Працівники відділу надають користувачам інформаційні послуги з доступом до електронних баз даних. У роботі застосовують різні форми інформування: бібліографічні огляди, тематичні виставки, перегляди нових надходжень та інші заходи.

ВІДДІЛ ДОКУМЕНТІВ ІЗ ЕКОНОМІЧНИХ, ТЕХНІЧНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК (II поверх) (зона WI-FI)

Головною метою роботи відділу є забезпечення повною та оперативною інформацією наукових працівників, організаторів та спеціалістів виробництва, викладачів, студентів навчальних закладів. Працівники відділу надають різноманітні послуги: інформують про нові видання, виставки нових книг, зокрема здійснюють щомісячну електронну розсилку інформації; організовують тематичні книжкові виставки та перегляди літератури, читацькі конференції, круглі столи, фотовиставки, майстер-класи, вікторини, презентації книг за участю авторів тощо; готують огляди літератури у ЗМІ. При відділі працює Орхуський центр екологічної інформації, де проводяться заходи екологічного спрямування та відбуваються відеоперегляди фільмів аналогічної тематики.

ВІДДІЛ ДОКУМЕНТІВ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ (II поверх) (зона WI-FI)

Відділ документів іноземними мовами зберігає колекцію документів 43 мовами світу. Англійська, німецька, польська, французька мови представлені книгами з усіх галузей знань. Інші мови – енциклопедіями, підручниками та словниками. Завдяки спільним бібліотечним проектам до фонду відділу надійшла велика кількість сучасних книжок із США, Великобританії, Німеччини, Канади, Японії та Франції. Давніми та надійними партнерами відділу є Посольство США в Україні, Гете-інститут, Корпус Миру США, Бібліотека Конгресу США, Британська Рада в Україні та ін. У відділі успішно працює інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку», проект «Мова. Культура. Німеччина» від Гете-інституту та креативний простір «MakerSpace», де можна отримати новітні ІТ-сервіси: 3D-сканування і 3D-друк. Користувачі відділу мають можливість здійснити пошук інформації за допомогою Інтернет, використовувати комп’ютерну та копіювальну техніку, електронне піаніно, відвідати клуби розмовної англійської та німецької мов, переглянути художні та навчальні фільми мовою оригіналу.

ВІДДІЛ РІДКІСНИХ ТА ЦІННИХ ВИДАНЬ (ІІ поверх)

Фонд відділу складається з друкованих та рукописних документів українською та іноземними мовами, налічує понад 20 тисяч примірників. Серед пам’яток друку – книги кирилівського шрифту XVI-XVII століть, книги гражданського друку XVII – першої чверті XIX століть, прижиттєві та рідкісні видання літератури і мистецтва, політичних і громадських діячів, українські та російські видання до 1917 року, періоду громадянської війни 1918-1920 років, рідкісні періодичні видання, альманахи і збірники XVIII-XX століть, цінні видання XX – початку XXI століть. У фонді відділу зберігаються колекції видань з особистих бібліотек К.Шимановського, В.Винниченка, С.Олексієнка, Д.Чижевського. Найбільша за об’ємом колекція О.Ільїна, яка включає рукописи давньослов’янською мовою XV—XX ст. теологічного та світського змісту; стародруки, серед яких видання І.Федорова, П. Мстиславця, майже всі видання Києво-Печерської друкарні з численними рукописними маргіналіями, прижиттєві видання Д.Яворницького, М.Грушевського, А. Скальковського. Серед довідкових видань – енциклопедія Брокгауза та Ефрона, енциклопедичний словник Павленкова, енциклопедії ХІХ — початку ХХ століття з мистецтва, літературознавства, техніки, медицини. Художня література представлена творами класиків української та зарубіжної літератури. Користувачі відділу можуть отримати повну інформацію про фонд відділу в спеціальних каталогах: алфавітному та систематичному, видань із автографами, видань української діаспори, малоформатних видань, дореволюційної періодики; електронних картотеках: прижиттєвих видань, нелегальних та заборонених, книг гражданського друку. На сайті Бібліотеки в розділі «Цифрова бібліотека» представлені повні тексти: рукописи та рідкісні видання, дисертації, наукові праці та художні твори наших земляків, Кабінет Дмитра Івановича Чижевського.

ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ (II поверх)

Головною метою відділу є впровадження комп’ютерних технологій у діяльність Бібліотеки. Фахівці відділу забезпечують функціонування локальної мережі та комп’ютерної техніки Бібліотеки, розробляють технологічні та програмні засоби щодо автоматизації бібліотечних процесів. Відділ виконує науково-дослідницьку роботу в галузі мережевих технологій, розробляє та підтримує роботу веб-сайту Бібліотеки, забезпечує працездатність існуючих баз даних та займається роботами з оцифрування рідкісних та цінних документів з фондів Бібліотеки (https://old.library.kr.ua/elmuseum/), створюється електронна бібліотека (https://old.library.kr.ua/elib/ Особлива увага приділяється впровадженню в бібліотечну практику Інтернет-технологій, розробці корпоративних бібліотечних проектів (https://old.library.kr.ua/cucc/), навчанню бібліотечних фахівців використанню новітніх інформаційних технологій.

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ (ІІІ ПОВЕРХ) (зона WI-FI)

Відділ обслуговування користувачів об’єднує три сектори: гуманітарних наук, суспільних наук, філософії та права. У фондах відділу представлені книги, довідкові та періодичні видання з історії, політології, педагогіки, філософії, психології, права, мовознавства, літературознавства, спорту і туризму тощо. Працівники відділу проводять дні інформації, науково-практичні конференції, круглі столи, тренінги, презентації нових видань, літературні огляди і читання, літературно-музичні вечори, виставки книг та творчих робіт. У відділі працюють різноманітні клуби.

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА (ІІІ поверх)

Відділ здійснює збір, опрацювання, збереження та надання у користування краєзнавчих документно-інформаційних ресурсів з різних аспектів життєдіяльності регіону. Є центром бібліотечного краєзнавства області, методичним та координаційним центром з питань краєзнавства, депозитарієм обов’язкових примірників творів місцевого друку. Працівники відділу створили та підтримують бібліографічну базу даних «Краєзнавство», проект «Видатні особистості краю». Організовують творчі зустрічі з науковцями, письменниками, краєзнавцями, відомими людьми краю, книжкові виставки, презентації нових творів друку, краєзнавчі студії, виставки художніх творів, фото- та декоративно-ужиткового мистецтва та ін. На відзначення ювілейних дат суспільно-політичного життя, відомих людей краю щорічно готують «Календар знаменних та пам`ятних дат краю». У відділі відбуваються засідання літературних об`єднань, творчих спілок і клубів. Відділ співпрацює з обласними організаціями Національних спілок краєзнавців, письменників, журналістів України, громадськими організаціями, культурно-мистецькими установами, вищими навчальними закладами міста.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ (ІІІ поверх)

Працівники відділу організовують методичну, консультативну та практичну роботу з питань розвитку бібліотечної справи та безперервної бібліотечної освіти, запроваджують інноваційний досвід у практику роботи бібліотек області. Готують до видання методичні посібники з актуальних теоретичних та практичних питань бібліотечної галузі. Підтримують творчі зв’язки з бібліотечними закладами України та зарубіжжя з метою професійного спілкування та подальшого ділового співробітництва. При відділі працює сектор соціологічних досліджень, працівники якого проводять регіональні і локальні бібліотекознавчі соціологічні дослідження з метою вивчення сучасного користувача, його інформаційних потреб і запитів.

ВІДДІЛ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ІІІ поверх)

Пріоритетним напрямом роботи відділу є об’єднання навколо бібліотеки громадськості, залучення нових користувачів, підвищення іміджу бібліотеки. Працівники відділу займаються маркетинговою діяльністю щодо залучення позабюджетних коштів, розробляють та реалізують проекти (у т.ч. від міжнародних фондів), спрямовані на покращення послуг і сервісів Бібліотеки. Беруть участь в організації та проведенні великих загальнобібліотечних масових заходів, залучають до їх проведення партнерів з числа навчальних закладів, громадських організацій, творчих спілок та ін. Займаються поширенням інформації про заходи Бібліотеки та бібліотечні послуги в засобах масової інформації, в т.ч. в Інтернет-ЗМІ, а також соціальних мережах.

ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ

У відділі зосереджені документи постійного та тривалого зберігання на традиційних і нетрадиційних носіях. Зокрема: книги – як монографічні, так і багатотомні видання, ноти, мапи, аудіовізуальні та образотворчі матеріали, документи на компакт-дисках – CD та DVD з усіх галузей знань. Хронологічні рамки охоплюють період з ХІХ ст. і до сьогодення. Основні завдання відділу: забезпечення збереження задовільного фізичного та естетичного стану кожного документа, що міститься у фонді; оперативне і якісне задоволення потреб користувачів Бібліотеки та абонентів МБА; вдосконалення довідкового апарату відділу. Працівники відділу замовляють для користувачів Бібліотеки через систему МБА відсутні в ОУНБ видання з фондів інших бібліотек України. Фахівець-палітурник відновлює пошкоджені в процесі користування книги та здійснює оправу періодичних видань, а також виконує на платній основі палітурні роботи на замовлення користувачів бібліотеки. Користувач має можливість: одержати будь-який документ з фонду відділу для користування у читальних залах; отримати інформацію про місцезнаходження документа; замовити необхідні документи з інших бібліотек України.