Жосан Олександр Едуардович

Книги

Навчальна література : термінологічний словник (PDF)

Фонтани Єлисаветграда – Кіровограда – Кропивницького (PDF)

Вулиці Єлисаветграда – Зінов’євська – Кірово – Кіровограда в першій половині ХХ століття (PDF)

Кіровоград у роки окупації: життя населення та окупантів (документи і спогади). Видання друге, виправлене і доповнене (PDF)

Культура в роки війни: період окупації (Історія України, 11 клас) : навчально-методичний посібник (PDF)

Педагогічний експеримент : навчально-методичний посібник (PDF)

Підготовка вчителів до апробації шкільної навчальної літератури : навчально-методичний посібник для системи післядипломної педагогічної освіти (PDF)

Планування діяльності загальноосвітнього навчального закладу : навчально-методичний посібник (PDF)

Шкільна навчальна література: теорія і практика : довідник (PDF)

Тенденції розвитку шкільної навчальної літератури в Україні (20-ті – 80-ті роки ХХ століття) (PDF)

Становлення та розвиток радянської шкільної навчальної літератури в Україні (1921–1991 роки) (PDF)

Підручники і посібники для загальної середньої освіти у 1921 – 1991 роках (PDF)

Водограї міста на Інгулі (PDF)

Пасажирський громадський транспорт Єлисаветграда – Зінов’євська – Кірово – Кіровограда в кінці ХІХ – ХХ столітті : історичний нарис (серія «Краєзнавчі розвідки») (PDF)

Послідовники В.О. Сухомлинського в сучасній освіті : Атлас науково-педагогічного туризму в Кіровоградській області (PDF)

Статті

Історія України, історичне краєзнавство Церковне життя Кіровограда у роки німецької окупації 

Архітектурний ландшафт Єлисаветграда – Зінов’євська – Кірово – Кіровограда у першій половині ХХ століття

Фонтани в архітектурному ландшафті Єлисаветграда – Зінов’євська – Кіровограда – Кропивницького

Педагогіка, психологія, підручникознавство, історія педагогіки
Метод проектів у контексті реалізації Концепції «Нова українська школа»

Використання засобів арт-терапії в процесі підвищення рівня професійної компетентності науково-педагогічних та педагогічних працівників (з досвіду роботи Оксани Молчанової)

Корекційно-розвиткова складова інклюзивного навчання як найважливіша умова успіху його впровадження

Про стан вивчення предметів духовно-морального спрямування в Кіровоградській області

Банк перспективного досвіду творчого впровадження ідей Василя Сухомлинського в освітній процес

Науково-методичне забезпечення підготовки педагогічних працівників до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

Ідеї Івана Ткаченка та сучасна післядипломна педагогічна освіта

Вивчення і впровадження ідей Василя Сухомлинського в освітній процес засобами науково-педагогічного туризму

Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського та сучасні тенденції розвитку професійної компетентності вчителя в системі післядипломної освіти

Освітня діяльність та навчальна література ОУН-УПА (1945-1960 рр.)

Викладання логіки і психології в загальноосвітній школі (40-50-ті роки ХХ століття) та сучасний стан філософської пропедевтики

Передумови становлення методичної служби на Кіровоградщині (кінець ХІХ – перша третина ХХ століття)

Василь Сухомлинський про книгу як важливе джерело знань та засіб розумового виховання учнів

Психолого-педагогічне забезпечення розвитку шкільної навчальної літератури у 80-х роках ХХ століття

Використання мультимедійних навчально-ігрових посібників : методичний аспект

Вимоги до шкільного підручника у контексті розвитку вітчизняного підручникознавства

«Теория учебной литературы»: подходы к определению понятия

Основные направления и особенности развития школьной учебной литературы в Украине в 20-х – 80-х годах ХХ столетия

Тенденції формування змісту шкільних підручників у контексті змін у системі освіти України під час німецької окупації

Шкільна навчальна література в період відбудови та вдосконалення радянської системи освіти (1944 – 50-ті рр.)

Тенденції розвитку вітчизняної шкільної навчальної літератури у 60-х – 80-х роках ХХ століття

Модель шкільної навчальної літератури 20-х років ХХ століття

Учебникознанието в Украйна през 1920-те години

Контрреформа народного образования и школьная учебная литература (1932–1941 годы)

Становлення стабільного безальтернативного підручника як основного виду шкільної навчальної літератури (30-тї роки ХХ століття)

Станаўленне савецкай школьнай вучэбнай літаратуры па грамадазнаўчых прадметаў (20-е – пачатак 30-х гадоў ХХ стагоддзя)

Становлення розвивальної функції шкільної навчальної літератури

Развивающая функция школьной учебной литературы в контексте современной парадигмы образования

Вплив ідей В.О. Сухомлинського на розвиток вітчизняного підручникознавства

Эволюция функций советского школьного учебника (20-е – 80-е гг. ХХ в.)

Шкільний підручник як цілісна психолого-педагогічна система та ядро навчально-методичного комплексу

Теорія і практика підручникотворення: історія та сучасний стан

Книгознавчий аспект сучасного підручникознавства

Шкільний підручник як засіб розвитку здібностей учня

Розвиток вітчизняного шкільного словникарства в 20-х – 50-х роках ХХ століття

Становлення вітчизняної навчальної лексикографії у контексті розвитку теорії навчальної літератури (60-80 рр. ХХ ст.)

Шкільне підручникознавство як наукова дисципліна

Учебниковедение как компонент теории учебной литературы: содержание и структура