Ви зараз переглядаєте Пектораль з Великої Близниці: семантика греко-варварського ювелірного мистецтва

Пектораль з Великої Близниці: семантика греко-варварського ювелірного мистецтва

16 квітня 2024 року о 12.00 у відділі мистецтв бібліотеки Чижевського відбудеться зустріч з Миколою Тупчієнком, кандидатом історичних наук, доцентом кафедри історії археології інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського національного технічного університету.

Першу зустріч з відвідувачами бібліотеки Чижевського археолог присвятив історії виявлення та семантиці золотої пекторалі, яку знайшли у скіфському кургані Товста могила. Друга буде присвячена пекторалі, знайденій в кургані Велика Близниця, її призначенню та символіці.

Цікавим та малодослідженим для сучасних дослідників давнього періоду в історії України є процес виникнення та розвиток греко-варварських контактів. Без сумніву, скіфський світ не був схожий на грецький, який намагався нав’язати йому свої цивілізаційні цінності. Скіфський народ, який мав власну багату й неповторну культуру, навіть підпадаючи під всезростаючий вплив Еллади, зумів зберегти свою самобутність. Яскравим втіленням цих процесів стали чудові зразки мистецтва. Саме ювелірні вироби, виявлені археологами в грецьких містах-державах Північного Причорномор’я і скіфських курганах демонструють взаємовплив.

Запрошуємо всіх зацікавлених до спілкування і пізнання історії нашої країни.

Залишити відповідь