Валявко Iрина Вiкторiвна​

Ірина Валявко народилась 25 січня 1964 року в м. Києві. В 1991 закінчила філософський факультет Києвського держуніверситету ім.Т.Шевченка. Захистила дисертацію “ДМИТРО ЧИЖЕВСЬКИЙ ЯК ДОСЛIДНИК УКРАЇНСЬКОЇ ФIЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ” (1997). Науковий співробітник відділу історії філософії України інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. Автор брошури “Філософія Г.Сковороди в осмисленні Д.Чижевського” (1996) і циклу научно-дослідницьких статей з аналізом спадщини Д. Чижевського. Зараз працює над життєписам вченого.

ДМИТРО ЧИЖЕВСЬКИЙ ЯК ДОСЛIДНИК УКРАЇНСЬКОЇ ФIЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ
науковий керівник – кандидат філософських наук Лісовий Василь Семенович

Спецiальнiсть 09.00.05. – iсторiя фiлософiї

Захист відбувся 24 січня 1997 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.01.25.06. для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук в Інституті філософії Національної Академії Наук України..

ЗМІСТ