Віртуальні книжкові виставки

Митець з Божої ласки

14 травня 2021 року виповнюється 150 років від дня народження видатного українського письменника, майстра соціально-психологічної прози, новатора модерністської техніки письма, новеліста, тонкого спостерігача людської душі, гуманіста і просвітителя Василя Семеновича Стефаника.

Творчість Василя Стефаника та манера його письма мали великий вплив на розвиток української новелістики.

Він не просто майстерно зображав автентичний галицький сільський побут, політичні обставини того часу, а заглиблювався в універсальні аспекти людського життя.

Митець прагнув виразити духовне (приховане) через реальне (зовнішнє). Звідси випливає його увага до оригінальних і незвичних епітетів і порівнянь, майстерне використання діалогів, лаконізм та фрагментарність письма.