Віртуальні книжкові виставки

Сучасний ринок праці: тенденції та перспективи

Ринок праці – це одне з найбільш складних соціально-економічних явищ суспільства, в якому відбиваються всі сторони його життєдіяльності, проявляється вся різноманітність його інтересів та протиріч.

Ринок праці України – багатогранний, суперечливий, неоднорідний. Тому процес його функціонування постійно знаходиться у колі зору дослідників.

На виставці представлені монографії, дослідження, навчальні посібники, що розкривають актуальні питання, пов’язані в першу чергу з глобальною конкуренцією за трудові ресурси на ринку праці, проблеми підвищення продуктивності праці українців та науково-популярна література, що допоможе зрозуміти, які фахівці будуть потрібні у ХХІ столітті та які навички потрібно розвивати, щоб витримати конкуренцію з іншими.