Віртуальні книжкові виставки

Українською без помилок
(лінгвопрактикум з української мови)

Сучасна українська мова – відкрита й динамічна. Змінюється словник, з’являються нові терміни в різних сферах суспільної комунікації, виникає потреба адаптації слів до раніше сформульованих орфографічних правил. Нова редакція правопису – це крок до балансу між системними параметрами сучасної мови та різночасовими прикметами української мовної традиції. Запропонована виставка літератури має на меті ознайомити читача зі змінами в сучасній мовно-писемній практиці.