Віртуальні книжкові виставки

Аграрна наука – виробництву

Агропромисловий комплекс України є важливою стратегічною галуззю української національної економіки, яка забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу незалежність нашої держави, дає значній частині сільського населення робочі місця. Аграрний сектор формує продовольчу, економічну, екологічну та енергетичну безпеку, забезпечує розвиток технологічно пов’язаних галузей національної економіки та створює соціально-економічні умови розвитку сільського господарства.

Успішний розвиток агропромислового виробництва значною мірою залежить від рівня його наукового забезпечення, інноваційних розробок. Україна володіє потужним науковим потенціалом, який є основою аграрного виробництва.

Матеріали з питань ґрунтознавства, землеробства, рослинництва, кормовиробництва, захисту рослин, селекції, насінництва, тваринництва, механізації сільськогосподарського виробництва, інноваційного розвитку агропромислового комплексу та багато інших питань цікаво висвітлені в літературі, представленій на виставці. Видання, розраховані на наукових співробітників, викладачів, студентів та фахівців агропромислового комплексу.