Про встановлення Всеукраїнського дня бібліотек

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Враховуючи великий внесок бібліотек України у розвиток вітчизняної освіти, науки і культури, необхідність дальшого підвищення їх ролі у житті суспільства та підтримуючи ініціативу бібліотечної громадськості, п о с т а н о в л я ю:

  1. Установити Всеукраїнський день бібліотек і відзначати його щорічно30 вересня.
  2. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити проведення у рамках Всеукраїнського дня бібліотек заходів, спрямованих на підвищення ролі у книги суспільно-політичному та історико-культурному житті населення України, а також на вирішення проблем щодо розвитку бібліотечної справи.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 травня 1998 року
N 471/98