Єлисаветградські сторінки біографії Тараса Шевченка. Родовід. Шевченкове коло.

Книги

 1. Бабенко О О. Самоцвіти степів полинових. Із спостережень над творчістю видатних земляків [] / Олег Бабенко ; Кіровоградська обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Кіровоградська обл. орг. Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, Благодійна орг. “Центрально-Українська православна духовно-соціальна Академія”. – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2012. – 225 с.

 2. Біографія Т. Г. Шевченка за спогадами сучасників / Академія Наук Української РСР, Державний музей Т. Г. Шевченка ; [відп. ред. К. П. Дорошенко]. – К. : Вид-во Акад. наук Української РСР, 1958. – 438 с. : іл.                 

 3. Гусейнов, Григорій Джамалович. Господні зерна: художньо-документальний життєпис/ Григорій Гусейнов ; авт. передм. Михайло Слабошпицький ; ред. В’ячеслав Вишневий. – К. : Укр. письменник, 2011. – 677,[2] с. : портр. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

 4. “Душа поетова святая живе в святих його речах…”: (до 190-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка) : рекомендаційний бібліографічний покажчик для організаторів дитячого читання/ Кіровоградська обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара, Відділ інформаційних, довідково-бібліографічних послуг та краєзнавства; випуск підготувала Л. Шевельова; ред. О. Ліпей. – Кіровоград : [б. в.], 2004. – 29 с.                         

 5. Єнджеєвич, Єжи. Українські ночі, або родовід генія : біографічний роман про Шевченка / Єжи Єнджеєвич ; пер. із пол. : Євгена Рослицького. – Торонто : Наукове т-во ім. Шевченка в Канаді, 1980. – 649,[2] с. : портр., іл. – Список іл. : с. 645-648

 6. Клочек, Григорій Дмитрович. Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація: посібник для вчителя/ Григорій Клочек. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. – 382,[1] с. – ISBN 978-966-10-3698-6

 7. Клочек, Григорій Дмитрович. Поетика візуальності Тараса Шевченка: монографія/ Григорій Клочек. – К. : Академвидав, 2013. – 245,[1] с. : портр. – (Сер. “Монограф”). – ISBN 978-966-8226-92-2. – ISBN 978-617-572-072-1

 8. Методичні рекомендації по проведенню літературного вечора, присвяченого Тарасу Григоровичу Шевченку, “Незалежність Вкраїни Тобі – Це вінок найдорожчий, Тарасе!”/ Кіровоградська ОУНБ ім. Д. І. Чижевського, Відділ краєзнавства; матеріал підготувала М. І. Міщенко ; ред. та відп. за вип. В. А. Козлова. – Кіровоград : ПОЛІМЕД, 2005. – 15 с. : портр.     

 9. Поет з родини Кобзаря // Календар знаменних дат. – 1994. – 16 квітня. Анотація: У Єлисаветграді у 1875 році були видані твори і переклади Йосипа Шевченка під псевдонімом І. Гріненко

 10. Тарас Шевченко в моєму житті : розповіді, статті, нариси / упор. Олександр Шарварок. – К. : Фенікс, 2004. – 479 с.

 11. Шевченкіана степова: антологія/ укл. Василь Бондар. – Кіровоград : Мавік, 2005. – 223,[1] с. : портр., кол. іл. – ISBN 966-7718-36-0

 12. Шевченківський словник : в 2-х т. / Редкол.: Є.П. Кирилюк (відп. ред.) та інші; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка, АН УРСР, Гол. ред. УР Енциклопедії. – К. : [б. и.], 1976 — 1977. – Т. 1 : А-Мол. – 1976. – 414,[1] с. : портр, іл.