РУКОПИСИ

Відомість Новомиргородської волості 1812 року

Відомість церков Чорного гусарського полку 1766 року

Відомості про склад Херсонського військового поселення 1831 року

Відомості про урядову, полкову та сотенну старшину Гетьманщини (1648 – 1752)

Відомості про церковний устрій Херсонської губернії і правобережної Катеринославщини другої половини XVIII – першої третини XIX століть

ДАМО: Колекція планів і креслень (Ф. Р-2778)

Заповіт Ф. Л. Яновського 1847 року

Нова Сербія, Слов’яносербія і Запоріжжя (1752 – 1764)

Новоросійська губернія і Запоріжжя (1764 – 1784)

Останні чолобитні генерал-поручика Хорвата (1763 – 1764) та Справа протопопа Іоанна Орловського (1764 – 1766)

Парафії військових поселень (1843 – 1958)

Перейменування Кіровограда в локальному та регіональному вимірах (2016)

Про останнє вторгнення татар (1769)

Про план зведення Єлисаветградської провінції 1766 року

Сповідальний розпис церков Новомиргородської протопопії за 1766 рік

Фонд Херсонської духовної консисторії (1813 – 1842)

Чолобитна прапорщика Івана Касінова 1784 року

Яновські: Документи 1823 – 1825 років