БІБЛІОГРАФІЯ

Пивовар А. В. 

Бібліографічний список літератури

Книги

 1. Активизация человеческого фактора и эффективность труда / отв. ред. Д. Н. Богиня]; АН УССР, Ин-т экономики ; [Д. П. Богиня, А. В. Пивовар, В. Н. Шамота и др. – К. : Наук. думка, 1990. –282 с. ; 21 см. – Библиогр. в примеч.: с. 273-281.
 2. Алфавіти поселень «київських» повітів Вознесенського намісництва 1796 року / Державний архів Миколаївської області ; авт.-упор. А. В. Пивовар. – К. : Академперіодика, 2011. – 91 с. : табл.
 3. Вільні матроси сіл Дереївки і Куцеволівки / Держ. архів Одеської області ; упоряд.: О.В. Грабовий, А.В. Пивовар. – К. : Академперіодика, 2014. – 307,[1] с. : карти, табл., фото. – Бiблiогр. в пiдрядк. прим. – Іменний покажч. с. 292-297. – Геогр. покажч. с. 298-304.
 4. Верховна Рада України : інформаційний довідник / Апарат Верховної Ради України. Гол. організ. упр. – К. : Парламентське вид-во, 2002. – Вип. 2 / авт. кол.: М. Ярош, О. Анікеєв, Е. Афонін; укл. М. Ярош, А. Пивовар, А. Погорєлова. – 157,[2] с.
 5. Верховна Рада України : інформаційний довідник / Апарат Верховної Ради України. – К. : Парламентське вид-во, 2006. – Вип. 3 / авт. кол. та упор.: Ю. В. Ясенчук, А. В. Пивовар, Н. М. Адамович та ін. – 258,[5] с.
 6. Гільденштедт Йоган-Антон. Подорож Єлисаветградською провінцією 1774 року / Йоган-Антон Гільденштедт; упор. А.В. Пивовар. – К. : Академперіодика, 2005. – 47,[1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
 7. Занятость и оплата труда при переходе к экономике рыночного типа : метод. рекомендации / подгот. А. В. Пивовар, В. Н. Шамота. — Киев : Знание, 1990. — 15, [1] с.
 8. Земельні банки Новоросійського краю (за описами фондів Одеського, Дніпропетровського та Кіровоградського архівів) / укл.: А.В. Пивовар, О.І. Пєший, К.В. Шляховий. – К. : Академперіодика, 2010. – 619 с.
 9. Карти і плани в джерелознавчих студіях Лідії Пономаренко (з описами картографічних джерел Інституту рукопису НБУ імені В.І. Вернадського та додатком відомостей про карти і плани з історії України в російських архівних та рукописних зібраннях) / укл. А. Пивовар. – К. : Академперіодика, 2012. – 667 с. : портр., табл., схеми. – Бiблiогр. в пiдрядк. прим. – Геогр. покажч. с. 580-648.
 10. Метрична книга двох приходів: слобід Буянської і Попельнастої 1770-1782 / Державний архів Дніпропетровської області ; укл. Н. В. Жахалова, науков. консульт. А.В. Пивовар. – К. : Академперіодика, 2011. – 163 с. – Іменний покажч. с. 150-159
 11. Перейменувальні процеси в топоніміці як ціннісний вибір українського суспільства : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (11 червня 2015 р., м. Кіровоград). – Миколаїв : ФОП Жаган М. Ф., 2015. – 99,[9] с. : фото. – Бібліогр. в кінці ст.
 12. Пивовар Анатолій Васильович. Поселення Задніпрських місць до утворення Нової Сербії: в документах середини ХVІІІ cтоліття / А.В. Пивовар. – К. : Академперіодика, 2003. – 336,[1] с. : іл, карти, табл. – Тлумачення окремих рідковживаних і застарілих слів: с. 303; Бібліогр.: с. 304; Географ. покажч.: с. 305-320; Покажч. слобід, хуторів, пасік, зем. та інш. володінь за їх власниками: с. 321-330; Церкви і монастирі, згадані у док.: с. 330-331; Перелік картогр. зобр., приведених у вид.: с. 331.
 13. Пивовар Анатолій Васильович. Поселення Херсонської губернії за повітовими алфавітами 1856 року / А. Пивовар ; наук. ред. Д. С. Вирський. – К. : Академперіодика, 2009. – 91 с. : табл., карти.
 14. Пивовар Анатолий Васильевич. Социально-экономические основы обеспечения общественно необходимой интенсивности труда при социализме : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.01 / Пивовар Анатолий Васильевич ; АН УССР, Ин-т экономики. – Киев, 1987. – 16 с.
 15. Резервы и стимулы интенсификации трудовых процессов : метод. рекомендации / подгот. А. В. Пивоваром. – Киев : Знание, 1989. – 18, [1] с.
 16. Фонд Херсонської духовної консисторії: відомості про метричні записи 1780-1812 років / Держ. архів Одеської області ; авт.-укл.: А.В. Пивовар, М.В. Ковтун ; наук. ред. І.І. Лиман. – К. : Академперіодика, 2008. – 312,[1] с. : табл., карти.
 17. Фортеця Святої Єлисавети. Заснування / А.В. Пивовар [та ін.]. – Вид. 2-ге, доп. – Кропивницький : КОД, 2019. – 39,[1] с. : фото. – Бібліогр. с. 33-38
 18. Фортеця Святої Єлисавети. Заснування / Анатолій Пивовар [та ін.]. – Кропивницький : КОД, 2017. – 31,[1] с. : фото. – Бібліогр. с. 28-29.
 19. Чечелівський монастир в документах і спогадах / упор.: А.В. Пивовар, А.С. Гуменюк, Є.М. Гуменюк ; ред. К.В. Шляховий. – К. : Академперіодика, 2019. – 432 с. : фото, карти, табл.– Географ. покажч. с. 419-428.

Статті зі збірників та періодичних видань

 1. Пивовар А. В. Поіменний витяг зі справ кошового архіву 1771-1775 років про посвідчувальні листи, виклики та паспорти, видані запорозьким козакам, які проживали у поселеннях Єлисаветградської провінції / А.В. Пивовар // Краєзнавчий вісник Кіровоградщини / Нац. спілка краєзнавців України, Кіровоградська обл. орг., Кіровоградська обл. спілка краєзнавців ; ред.: О. О. Бабенко, Л.А. Гайда, Т.А. Григор’єва. – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво. – 2010. – Вип. 5. – С. 61-72.
 2. Пивовар А.В. Поселення Правобережного Запорожжя в 2-й половині VIII століття / А.В. Пивовар // Інгульський степ: Історія – Краєзнавство – Родовід – Джерела : альманах. – К. : Аграр Медіа Груп. – 2016. – Вип. 1. – С. 8-36.
 3. Пивовар А.В. Відомості про метричні записи приходів у повітах та військових поселеннях Херсонської губернії 1813-1842 років / А.В. Пивовар // Інгульський степ: історія – краєзнавство – родовід – джерела – спадщина : альманах / упор. В. А. Сердюк. – Львів : ФОП Бадікова Н. О. – 2017. – Вип. 2. – С. 151-216.
 4. Пивовар А.В. Відомості 1781 року про роздачу земель у повітах Новоросійської губернії на теренах колишнього Запоріжжя та кута між Бугом та Дніпром / А.В. Пивовар // Інгульський степ: історія – краєзнавство – родовід – джерела – спадщина : альманах / упор. В. А. Сердюк. – Львів : ФОП Бадікова Н. О. – 2017. – Вип. 2. – С. 228-263.
 5. Пивовар А.В. Відомості про купчі на землю у правобережних повітах Катеринославського намісництва за додатками до Санкт-Петербурзьких відомостей 1786-1798 років / А.В. Пивовар, К.В. Шляховий // Інгульський степ: історія – краєзнавство – родовід – джерела – спадщина : альманах / упор. В. А. Сердюк. – Львів : ФОП Бадікова Н. О. – 2017. – Вип. 2. – С. 264-281.
 6. Пивовар А.В. До історії вирішення земельних питань у повітах Новоросійської губернії між Бугом і Дніпром: описи і документи 1776 року / А.В. Пивовар // Інгульський степ: історія – краєзнавство – родовід – джерела – спадщина : альманах / упор. В. А. Сердюк. – Львів : ФОП Бадікова Н. О. – 2017. – Вип. 2. – С. 6-42.
 7. Пивовар А.В. Фрагмент подорожніх записок В. Зуєва 1781 року з описом губернського міста Кременчука, правобережних повітів Новоросійської губернії та подорожі до Херсона /А.В. Пивовар // Інгульський степ: історія – краєзнавство – родовід – джерела – спадщина : альманах / упор. В. А. Сердюк. – Львів : ФОП Бадікова Н. О. – 2017. – Вип. 2. – С. 292-310.
 8. Пивовар А.В. Відомості 1784 року про заселення правобережних повітів Катеринославського намісництва за матеріалами IV ревізії населення / А.В. Пивовар // Інгульський степ: історія – краєзнавство – родовід – джерела – спадщина : збірник / упор. В. А. Сердюк. – Львів : ФОП Бадікова Н. О. – 2018. – Вип. 3. – С. 263-328.
 9. Пивовар А.В. До історії роздачі земель у Єлисаветградській провінції / А.В. Пивовар // Інгульський степ: історія – краєзнавство – родовід – джерела – спадщина : збірник / упор. В. А. Сердюк. – Львів : ФОП Бадікова Н. О. – 2018. – Вип. 3. – С. 33-101.
 10. Пивовар А.В. До питання про церковне будівництво на території краю в другій половині XVIII – першій третині XIХ століть (Херсонщина і правобережна Катеринославщина) / А.В. Пивовар // Інгульський степ: історія – краєзнавство – родовід – джерела – спадщина : збірник / упор. В. А. Сердюк. – Львів : ФОП Бадікова Н. О. – 2018. – Вип. 3. – С. 103-168.
 11. Пивовар А.В. До питання переселення чернігівських і полтавських козаків у Новоросійський край (Херсонська губернія і правобережна Катеринославщина: 1806-1810 роки) / А.В. Пивовар // Інгульський степ: історія – краєзнавство – родовід – джерела – спадщина : збірник / упор. В. А. Сердюк. – Львів : ФОП Бадікова Н. О. – 2018. – Вип. 3. – С. 211-227.
 12. Пивовар А.В., Жахалова Н.В. Відомості про поміщицькі поселення Єлисаветградського повіту за підсумками 6-ї ревізії населення: 1811-1812 роки / А.В. Пивовар, Н.В. Жахалова // Інгульський степ: історія – краєзнавство – родовід – джерела – спадщина : збірник / упор. В. А. Сердюк. – Львів : ФОП Бадікова Н. О. – 2018. – Вип. 3. – С. 364-382.
 13. Пивовар А.В. Бібліографія основних публікацій з церковної історії краю на сторінках неофіційної частини (додатків) до Херсонських єпархіальних відомостей / А.В. Пивовар // Інгульський степ: Історія – Джерела – Родовід – Спадщина : збірник / упор. В. А. Сердюк. – К. : Ярославів Вал. – 2019. – Вип. 4. – С. 411-440.
 14. Пивовар А.В. До історії церковно-приходських шкіл на території краю: повіти Херсонський, Єлисаветградський та Олександрійський / А.В. Пивовар, В.А. Сердюк // Інгульський степ: Історія – Джерела – Родовід – Спадщина : збірник / упор. В. А. Сердюк. – К. : Ярославів Вал. – 2019. – Вип. 4. – С. 15-84.
 15. Пивовар А.В. Священики, церковні старости і приходські опікунства на сторінках Херсонських єпархіальних відомостей / А.В. Пивовар // Інгульський степ: Історія – Джерела – Родовід – Спадщина : збірник / упор. В. А. Сердюк. – К. : Ярославів Вал. – 2019. – Вип. 4. – С. 124-410.
 16. Олененко А.Г. До історії першої Новоросійської губернії при запровадженні в 1776 році повітового устрою / А.Г. Олененко, А.В. Пивовар // Інгульський степ: Історія – Джерела – Родовід – Спадщина : збірник / упор. В. А. Сердюк. – Дрогобич : Посвіт. – 2020. – Вип. 5. – С. 7-35.
 17. Пивовар А.В. Відомості 1815 року про церкви Катеринославської єпархії у повітах Херсонської губернії з додатком описів архівних джерел / А.В. Пивовар // Інгульський степ: Історія – Джерела – Родовід – Спадщина : збірник / упор. В. А. Сердюк. – Дрогобич : Посвіт. – 2020. – Вип. 5. – С. 136-252.
 18. Пивовар А.В. Кілька документів з історії Запорізького Війська та його вольностей в останній рік існування / А.В. Пивовар // Інгульський степ: Історія – Джерела – Родовід – Спадщина : збірник / упор. В. А. Сердюк. – Дрогобич : Посвіт. – 2020. – Вип. 5. – С. 124-135.
 19. Пивовар А.В. Публікація А. Полницького про гайдамацький напад в Ягідній долині / А.В. Пивовар // Інгульський степ: Історія – Джерела – Родовід – Спадщина : збірник / упор. В. А. Сердюк. – Дрогобич : Посвіт. – 2020. – Вип. 5. – С. 445-469.
 20. Пивовар А.В. Секретні папери генерал-поручика В. Наришкіна стосовно срібних руд при Інгулі та укріплення прикордонних форпостів / А.В. Пивовар // Інгульський степ: Історія – Джерела – Родовід – Спадщина : збірник / упор. В. А. Сердюк. – Дрогобич : Посвіт. – 2020. – Вип. 5. – С. 65-123.
 21. Пивовар А.В. Дворянство Херсонської губернії перед реформою 1861 року та за відомостями Міністерства фінансів про надходження викупних платежів Пивовар А.В. // Інгульський степ: Історія – Джерела – Родовід – Спадщина : збірник / упор. В.А. Сердюк. – К. : Ярославів Вал. – 2021. – Вип. 6. – С.475-509.
 22. Пивовар А.В. Колгоспи довоєнної Кіровоградщини / А.В. Пивовар // Інгульський степ: Історія – Джерела – Родовід – Спадщина : збірник / упор. В. А. Сердюк. – К. : Ярославів Вал. – 2021. – Вип. 6. – С. 315-379.
 23. Пивовар А.В. Межові документи фонду Херсонської губернської креслярні за 1776 рік / А. В. Пивовар// Інгульський степ: Історія – Джерела – Родовід – Спадщина : збірник / упор. В. А. Сердюк. – К. : Ярославів Вал. – 2021. – Вип. 6. – С. 126-174.
 24. Пивовар А.В. Микита Корж та деякі справи початку 1800 років, які вирішувалися за його участі / А.В. Пивовар, В.А. Сердюк // Інгульський степ: Історія – Джерела – Родовід – Спадщина : збірник / упор. В. А. Сердюк. – К. : Ярославів Вал. – 2021. – Вип. 6. – С. 384-407.
 25. Пивовар А.В. Опис підполковника Романа Томілова замка Кінбурн з кутом між Бугом і Дніпром, укладений у 1775 році / А.В. Пивовар // Інгульський степ: Історія – Джерела – Родовід – Спадщина : збірник / упор. В.А. Сердюк. – К. : Ярославів Вал. – 2021. – Вип. 6. – С.529-558.
 26. Пивовар А.В. Про план зведення Єлисаветградської провінції 1766 року та його наслідки / А. В. Пивовар // Інгульський степ: Історія – Джерела – Родовід – Спадщина : збірник / упор. В. А. Сердюк. – К. : Ярославів Вал. – – Вип. 6. – С. 22-85.
 27. Пивовар А.В. Про козака Вуса і не тільки / А.В.Пивовар // Олександрійський тиждень. – 2001. – 9 серпня. – С.9; 16 серпня. – С. 9; 23 серпня. – С.9.
 28. Ткаченко В. Дворец в Ясиноватке: тонкости истории / В. Ткаченко // Олександрійський тиждень. – 2021. – 28 січня. – С. 2.
  В публікації використані результати досліджень Анатолія Пивовара періоду 2000-2008 рр.

Документи на нетрадиційних носіях (CD-ROM)

 1. Пивовар Анатолій Васильович. Поселення Задніпрських місць до утворення Нової Сербії: в документах середини ХVІІІ cтоліття [Електронний ресурс] : монографія / Анатолій Пивовар. – К., 2004. – 1 CD-ROM.
 2. Пивовар Анатолій. Кіровоградщина: витоки історії краю [Електронний ресурс] / Анатолій Пивовар. – [б. м.] : Мислене дерево, 2008. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM).

Про життя і діяльність Анатолія Пивовара

 1. Аболмасова О. За родоводом – до краєзнавчого музею / О. Аболмасова // Світловодськ вечірній. – – 2 лютого. – С. 8
  Директор краєзнавчого музею презентує книгу «Поіменні відомості про жителів задніпрянських поселень Миргородського полку за матеріалами жовтневої ревізії 1752 року», подаровану Пововаром А.В.
 1. Барбанова Виктория. Анатолий Пивовар: «За Новороссию этих клоунов надо было сразу же поднять на смех» / Виктория Барбанова // Украина-центр. – – 31 июля. – С. 19 : фото.
  Інтерв’ю з Анатолієм Пивоваром, істориком, економістом, автором книги «Вільні матроси сіл Дереївки і Куцеволівки».
 1. Божко Ольга. Для кабінету видатного земляка / Ольга Божко // Народне слово. – 2022. – 1 вересня. – С. 4: фото.
 2. Босько В. [Анатолій Васильович Пивовар] // Історичний календар Кіровоградщини на 2018 рік. Люди. Події. Факти / Володимир Босько ; КЗ «КОІППО ім. Василя Сухомлинського». – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – С. 98 : фото.
 3. Вирський Дмитро. [Рецензія] / Дмитро Вирський // Соціум. Альманах соціальної історії / Національна Академія Наук України, Інститут історії України, Центр соціальної історії; ред. В. Смолій, В. Горобець. – К. : Інститут історії України НАН України. – 2005. – Вип. 5. – С.281-282. – Рец. на кн. : Пивовар Анатолій Васильович. Поселення Задніпрських місць до утворення Нової Сербії: в документах середини ХVІІІ cтоліття. – К. : Академперіодика, 2003. – 336 с.
 4. Жахалова Н. Нова книга нашого земляка / Н. Жахалова // Городской курьер. – 2009. – № 6. – С.7.
 5. Крупський Віктор. Кіровоград перейменував би на Інгулгород. А в Новокозачин не вірить / Віктор Крупський // Вечірня газета. – – 1 серпня. – С. 11 : фото.
  Йдеться про нове видання початку 2014 року «Вільні матроси сіл Дереївки і Куцеволівки», бесіда про яке йшла на зустрічі з його автором – Анатолієм Пивоваром, науковцем, кандидатом економічних наук, заслуженого економіста України – з директором Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д І. Чижевського Оленою Гаращенко.
 1. Охріменко Т. Людина з Червоної Кам’янки / Т. Охріменко // Сільський вісник. – 2005. – 25 жовтня. – С. 2.
  Дитячі роки А.Пивовара пройшли у с.Червона Кам’янка, тому жителі села вважають його своїм земляком.
 1. Переможці конкурсу імені В. Ястребова // Кіровоградська правда. – – 20 травня. – С. 1.
 2. Шевченко С. Йоган Гільденштедт повертається / С. Шевченко // Народне слово. – – 6 жовтня. – С. 4.
  Лауреат краєзнавчої премії ім.В. Ястребова Анатолій Пивовар опублікував фрагмент щоденника вченого-природознавця академіка Йогана-Антона Гільденштедта, який містить унікальні за змістом спостереження про Єлисаветградську провінцію 1774 року.
 1. Янчуков С. М. Пивовар Анатолій Васильович // З іменем Володимира Ястребова / С.М. Янчуков. – Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2005. – С.136-137: портр, фото.кол.

Web-ресурси

 1. Вирський Дмитро. [Рецензія на книгу] Пивовар Анатолій Васильович. Поселення Задніпрських місць до утворення Нової Сербії: в документах середини ХVІІІ cтоліття. – К. : Академперіодика, 2003 / Дмитро Вирський [Електронний ресурс] // Соціум. Альманах соціальної історії / Національна Академія Наук України, Інститут історії України, Центр соціальної історії; ред. В. Смолій, В. Горобець. – К. : Інститут історії України НАН України. – 2005. – Вип. 5. – С.281-282. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/104031/19-Vyrskyy.pdf?sequence=1. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 03.2023.
 2. Відійшов у вічність відомий історик – Анатолій Пивовар [Електронний ресурс] // Украинская православная церковь. Александрийская епархия. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу : https://alexandria-eparhia.org.ua/ru/vidiyshov-u-vichnist-vidomiy-istorik-anatoliy-pivovar. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22.03.2023.
 3. Відкриття краєзнавчого кабінету Анатолія Пивовара [Електронний ресурс] // tusovka.kr.ua. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://tusovka.kr.ua/news/2022/08/31/-vidkrittja-kraeznavchogo-kabinetu-anatolija-pivovara?from=list. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22.03.2023.
 4. Владислав Сердюк розкриває таємниці інгульського степу [Електронний ресурс] // Українська літературна газета. – 2019. – 10 грудня. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/interviews/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%94%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22.03.2023.
 5. Дорошенко Оксана (кандидат історичних наук, член Асоціації українських письменників). Храм з двома невідомими. У Первомайську є такий [Електронний ресурс] // Гард. City: [блог]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://thegard.city/blogs/53687/hram-z-dvoma-nevidomimi-u-pervomajsku-e-takij. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 03.2023.
 6. Інгульський степ. Випуск сьомий [Електронний ресурс] // Видавництво «Ярославів вал» : [блог]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://yar-val.com.ua/inhulskyi-step.-vypusk-somyi.-u-drukarni.-ochikuiemo/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 03.2023.
 7. Крупський Віктор. Останнє інтерв’ю Анатолія Пивовара [Електронний ресурс] / Віктор Крупський // Україна-Центр. – 2022. – 28 червня. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу : http://uc.kr.ua/2022/06/28/ostannye-interv-yu-anatoliya-pyvovara/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22.03.2023.
 8. Метрична книга двох приходів: слобід Буянської і Попельнастої 1770-1782 років / Автор-упор. Н. В. Жахалова, наук. консульт. А. В. Пивовар [Електронний ресурс] // Мислене древо. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/HistSources/Popelnaste.html. –Назва з екрана. – Дата перегляду: 22.03.2023.
 9. Пивовар Анатолій Васильович [Електронний ресурс] // Вікіпедія: вільна енциклопедія. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22.03.2023.
 10. Пивовар Анатолій Васильович. Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття [Електронний ресурс] / А. В. Пивовар // Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу : https://library.kr.ua/elib/pivovar/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22.03.2023.
 11. Пивовар А. В. Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії [Електронний ресурс] // Мислене древо. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/HistSources/ZadniprPlaces/Author.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22.03.2023.
 12. Пивовар Анатолій Васильович (Київ) – кандидат історичних наук, перший заступник керівника Головного організаційного управління Верховної Ради України. Тема доповіді: «Перейменування Кіровограда в локальному та регіональному вимірах» [Електронний ресурс] // YouTube. unbibmk. – Електрон. відеодан. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=81MHLOB8Cl8. – Назва з екрана. – Дата публикації: 12.06.2015. – Дата перегляду: 03.2023.
 13. Пивовар Анатолий Васильевич (1958-2022) [Електронний ресурс] // Знание об Украине. Что и где читать. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.uknol.info/ru/Persons/Pyvovar_A_V.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 03.2023.
 14. Презентація книги! [Чечелівський монастир в документах і спогадах / упор.: А.В. Пивовар, А. С. Гуменюк, Є. М. Гуменюк ; ред. К. В. Шляховий. – К. : Академперіодика, 2019] [Електронний ресурс] // Храм святой мученицы Виктории, пгт Компанеевка. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://saintvictoria.church.ua/2019/12/14/prezentaciya-knigi/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 03.2023.
 15. Севастополь захищали вільні матроси з Дереївки і Куцеволівки [У відділі мистецтв обласної бібліотеки ім. Чижевського відбулася презентація книги Анатолія Пивовара «Вільні матроси сіл Дереївки і Куцеволівки»] [Електронний ресурс] //«21-й канал»: сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://21ch.kr.ua/news/sevastopol-zahischali-vilni-matrosi-z-derejivki-i-kutsevolivki.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22.03.2023.
 16. Сердюк Владислав (історик, видавець). Заснування поселення Петрове / Владислав Сердюк [Електронний ресурс] // Трудова слава. – 2016. – 13 серпня. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://tspetrovo.net/9877/4051-do-25-richchya-derzhavnoji-nezalezhnosti-ukrajini.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22.03.2023.
 17. У Кропивницькому помер відомий історик й економіст [Електронний ресурс] // Перша електронна газета. – 2022. –27 червня. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу : https://persha.kr.ua/news/life/215161-u-kropyvnytskomu-pomer-vidomyj-istoryk-j-ekonomist/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 22.03.2023.