Лікарня Гольденберга

Людмила Френчко
Мова душі.- Кіровоград, 2001.- с.21.
(Фрагмент статті)

Власник будинку:
Гольденберг Исаак Абрамович
Секретар Медицинского Общества.
Доктор. Врач по нервным болезням.
Верхнее-Донская улица, соб. Дом (водо и электролечебница).
(А.-К. 1913).

Лікарня Гольденберга

Паученко міг вдало використовувати у своїй творчій діяльності елементи різних стилів. Свідченням цього є лікарня Гольденберга (нині лікарня № 3), яка побудована з елементами мавританського стилю. Мавританський стиль – варіація стилю, що тяжіє до іспанської архітектури часів панування маврів. Характеризується аркадами, куполами, складним геометричним орнаментом. На будинку ми бачимо: декоративну плитку та штуковану різьблену штукатурку, смугасте мурування кольорової цегли, різьблені двері у “східній” арці порталу.