Будинки

Будинок архітектора Якова Паученка

Володимир БОСЬКО
«Народне слово», (13.12.1997)
Раїса КОВАЛЬОВА
провідний спеціалістмистецтвознавець
регіональної служби охорони і реставрації
пам’яток архітектури та містобудування
облдержадміністра­ції

ОСОБНЯК АРХІТЕКТОРА ПАУЧЕНКА

Твердження, що у цьому будинку народився наш відомий художник-земляк Олександр Осмьоркін (1892-1953), не зовсім відповідає дійсності. Річ у тім, що майбутній живописець з’явився на світ у 1892 році, а прохання на спо­рудження будинку його дідом, єлисаветградським міщанином В. Паученком, подано у 1899 році. Тут минули його дитячі та юнацькі роки.
Безперечно, що здібності до малю­вання Осмьоркін успадкував від родичів по материнській лінії. Його дід Ва­силь Семенович Паученко був іконо­писцем, який у 1861 році заснував у Єлисаветграді іконостасну, іконописну та позолотну майстерню. Дядько Яків Паученко (1866-1914), від якого, за висловом Осмьоркіна, у нього зароди­лася «бацила мистецтва», після смерті батька очолив майстерню, а крім того, був талановитим архітектором, одним із кращих в історії Єлисаветграда.
У 1881-1883 роках Яків Паученко відвідував вечірні рисувальні класи, засновані при Єлисаветградському земському реальному училищі акаде­міком Петром Крестоносцевим, У 1883 році Паученко вступає до Московського училища живопису, скульптури та архітектури. У 1893 році за архітектур­ний проект був удостоєний малої сріб­ної медалі. Того ж року через домаш­ні обставини, які вимагали негайного від’їзду з Москви на батьківщину (хво­роба батька. — Авт.), Паученко виму­шений був залишити училище. Лише у 1897 році він отримав звання неклас­ного художника архітектури, що не завадило йому стати першокласним зод­чим.
Уже через два роки своє обдару­вання Паученко виявляє в проектуванні власного особняка. Його в Єлисаветг­раді так і називали «Будинок архітек­тора Паученка на вул. Верхньодонській».
Судячи з усього, Осмьоркіни не за­знали переслідувань з боку радянської влади, хоча й були досить заможними. Іконостасна, художньо-іконописна і позолотна майстерня, якою вони воло­діли, виконувала замовлення на всі ви­ди церковних робіт: від спорудження храму до його внутрішнього оздоблен­ня. Майстерня Паученка мала нагоро­ди: від Московського художнього то­вариства — срібну медаль; за виставку в Єлисаветграді також удостоєна срібної медалі, а за участь в імператор­ській виставці в Ростові-на-Дону 18 ве­ресня 1906 року майстерня Паученка відзначена золотою медаллю.
В архівних документах про вилу­чення церковних цінностей з єлисаветградських храмів у 1922 році серед членів комісії по їх обліку зустрічаємо О. П. Осмьоркіна, батька художника. У цих документах він фігурує то як «спец по золоту та сріблу, землемір Осмьоркін», то просто як «художник та спец». Можна тільки гадати, на­скільки добровільною була участь Олександра Павловича у цій справі, проте факт такий мав місце.
Як відомо, мати Осмьоркіна помер­ла у 1917 році, після чого батько у 1924 році одружився з О. Сахаровою. Після його смерті у 1937 році худож­ник, який жив у Москві, успадкував 6/7 домоволодіння, мачусі дісталась 1/7. Осмьоркін з 1941 по 1949 рік че­рез мачуху частинами розпродував са­дибу.
У справі на особняк Паученка на­водяться тексти договорів на купівлю-продаж. Так, приміром, 7 травня 1941 року О. Осмьоркін, «… за якого діяла Сахарова, продав 1/14 частину домо­володіння Войновій Поліні Мойсеївні за 4500 рублів». А 1/14, між іншим, — це один будинок під залізним да­хом та одне відділення сараю (розмі­ром 6,35 квадратного метра)».
У 1948 році художник продає 1/5 домоволодіння Левицькій Анастасії Платонівні, 1/8 — Підкопаєвій Меланії Петрівні та 1/16 — Страховій Марії Петрівні. Не випадково, що саме у 1948 році художник продав основну частину садиби, успадкованої від бать­ків. Того року його звинуватили у «формалізмі», заборонили викладаць­ку діяльність, не брали роботи на ви­ставки. Осмьоркін опинився у жахли­вій матеріальній скруті, чим, певно, й пояснюється «продаж батьківщини».
Зовні «особняк Паученка» нагадує казковий терем. Що й не дивно, адже він являє собою вдалий зразок еклек­тики, так званого цегляного варіанту неоросійського стилю кінця XIX — по­чатку XX століть. Вражали своїм ху­дожнім оздобленням інтер’єри всіх п’яти кімнат, кожна з яких була чітко витримана в одному із стилів: рене­санс, ампір, готика, мавританський, модерн.
У підвалі ми виявили тоді (десять років тому) дубові двері з табличкою: «Архітектора Паученко».
Нині в особняку розміщується ху­дожньо-меморіальний музей Олек­сандра Осмьоркіна.

Повітове місто Єлисаветград.

На вулицях Єлисаветграда з`являються справжнi невеличкi палаци – мавританськi, бароковi. Стали популярними будинки, на фасадах яких поєдналися готичнi та класицистськi мотиви, рококо та ренесанс. Особливо виразне маленьке “палаццо” Ельвортi, яким прикрашено iндустрiальну зону мiста. Прикладом напруженого пошуку стала творчiсть двох визначних єлисаветградських архiтекторiв – Якова Васильовича Паученка ( 1866-1914 ), вихованця Московського училища живпису, архiтектури та скульптури та випускника Петербурзької академії красних мистецтв Олександра Львовича Лішневського (1868-1942).

Для творчостi Паученка характернi камерний масштаб будiвель / навiть велику лiкарню Св.Анни вiн збудував як комплекс невеликих особнякiв /, увага до деталей, розрахунок на фiлiгранну технiку будiвництва.
Споруди Паученка вражають вiртуознiстю цегляної кладки, чудовим малюнком металевих прикрас, гармонiєю архiтектурних форм.
Я.Паученко – блискучий стилiст, який чудово опанував рiзнi архiтектурнi напрямки. Згадуємо його кращi роботи – будинок Вайсенберга ( нинi обласне управління охорони здоров’я ) у ренесансно-барокових формах, електроводолiкарню Гольденберга ( нинi третя мiська лiкарня ) у “мавританському” стилi, лiкарню Св.Анни ( нинi друга мiська лiкарня ) та власний будинок ( нинi музей О.Осмьоркiна ) у формах неоруського стилю.
Останнi роботи схожi на рiзьбленi дерев`янi тереми – але вони збудованi iз цегли! Такого ефекту Паученко змiг досягти тiльки завдяки високiй культурi будiвничої технiки єлисаветградських майстрiв.
Вiддав Я.Паученко данину й неокласицизму початку ХХ столiття. Тому свiдченням є чудовий будинок банку на розi вулиць Двiрцевої та Iнгульської. Неокласичний фасад оформлено пiдкреслено соковитими, трохи перебiльшеними деталями. Асиметрiя, за модою ХХ столiття, поєднується з класичним декорумом ( купол, колони, античнi мотиви лiпного фризу ).

Театр "Ілюзія". (Школа митецтв, вул.Леніна,7)

Міжнародний кредитний банк 1910р. (Легабанк, вул.Леніна, 17)

Готель "Пасаж" Шполянського. ( Обласний художній музей, вул. К.Маркса, 60)

Житловий будинок. (Приймальник-розподільник для неповнолітніх. вул. 40р. Перемоги, 24)

Житловий будинок. ( Кіровська района рада, вул. Гоголя, 28)