Видатні постаті

Альфред Миколайович Окснер

(1898 — 1973)

З ім’ям професора, заслуженого діяча науки і техніки Альфреда Миколайовича Окснера, відомого таксономіста та флориста пов’язано започаткування спеціальних планомірних досліджень ліхенофлори України.

А. М. Окснер є визнаним засновником історичної географії лишайників, одним із засновників ліхеноценології та фундатором ліхенологічного гербарію НАН України.

Альфред Миколайович Окснер народився 8 лютого 1898 р. у м. Єлизаветграді (нині Кіровоград). У 1917 р. він закінчив гімназію, а в 1924 р. – Київський вищий інститут народної освіти (тепер Національний університет ім. Т. Г. Шевченка). Ще в студентські роки він виявив нахил до наукової роботи і працював у лабораторії університетського ботанічного саду.
Водночас з навчанням у 1920–1922 роках А.М.Окснер викладав природознавство в середніх школах та сільськогосподарському технікумі Кіровограда. Він захоплено вивчав місцеву флору вищих рослин. За наслідками цих досліджень у 1922 р. вийшла перша друкована праця Альфреда Миколайовича – про рідкісні та цікаві квіткові рослини Кіровоградщини. У 1931-1973рр. працював в Інституті ботаніки АН УРСР (у 1968-1970рр.- директор інституту). Одночасно був завідувачем кафедриКиївського гідромеліоративногоінституту, читав лекції у Київському університеті.

У 1935р. за значний вклад у ліхенологічну науку А.М.Окснеру без захисту дисертації було присуджене наукове звання кандидата біологічних наук, у 1942р. – наукове звання доктора біологічних наук, у 1943р. – звання професора. У 1972 році вченого було обрано членом-кореспондентом НАН України.

Сьогодні важко переоцінити значення досліджень А.М.Окснера в таких напрямках науки, як флористика, систематика, філогенія лишайників (наука про походження та генетичні зв’язки біологічних груп, про їх спорідненість та подібність), ботанічна географія та фітоценологія (наука про рослинні угрупування, їх класифікацію та поширення на земній кулі).

Початок вивчення лишайників різних регіонів України датується ХIXстоліттям. Такі дослідження проводились в околицях Харкова (на базі Харківського університету), в Карпатському регіоні (на базі Львівського університету) та в Криму. Однак, планомірне і спеціальне вивчення лишайників України пов’язане з іменем Альфреда Миколайовича Окснера.

Професор А.М.Окснер був блискучим систематиком. Він описав близько ста нових для науки таксонів рослин. Підсумком досліджень ліхенофлори України є фундаментальна робота вченого «Флора лишайників України», завдяки якій він отримав світове визнання.
З ім’ям А.М.Окснера пов’язаний дуже важливий етап у розвитку ботаніки та географії рослин в цілому. Він є одним із засновників всесвітньо відомої української школи історичної географії криптогамних рослин.

Література з фондів ОУНБ ім. Д. І. Чижевського

  • Окснер, А. М. Флора лишайників України: в 2-х т. / А. М. Окснер. – К.: АН УРСР, 1956 – Т. 1. – 1974. – 158 с.
  • Биологи: биограф. справ. / Татьяна Бабий, Л. Л. Коханова, Г. Г. Костюк; Отв. ред. Филипп Серков. – К.: Наук. думка, 1984. – 815 с.: портр. – Библиогр. с.: 741-79
  • Кондратюк, С. Я.
    Ліхеноіндикація [Текст]: (Посібник) / С. Я. Кондратюк, В. Г. Мартиненко; Ред. С. Я. Кондратюк; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – К.; Кіровоград: КОД, 2006. – 259 с.: 8 арк. кол.іл, карти, портр, табл. – Бібліогр.: с. 248-259.

Вебліографія

Окснер, Альфред Николаевич

Альфред Николаевич Окснер (1898-1973)

Наталія Івахнюк,
бібліотекар відділу документів
з економічних, технічних
та природничих наук