Видатні постаті

Олександр Михайлович Нікольський

(1858-1942)

3 березня 2018 р. виповнюється 160 років від дня народження відомого українського зоогеографа, іхтіолога, професора, академіка АН України.

Наша країна дала світовій науці багато видатних учених. Серед них визначне місце займає зоолог О. М. Нікольський, який збагатив науку про тварин – зоологію – важливими відкриттями, новими дослідженнями.

Народився Олександр Михайлович Нікольський 3 березня 1858 року в Астрахані, у родині військового лікаря. Його батько помер, коли хлопчикові було шість років. На руках матері залишилось семеро малолітніх дітей. Вона отримувала невелику пенсію, була неосвіченою людиною, але зуміла дати освіту всім своїм дітям.

Олександр закінчив Астраханську школу, отримав атестат зрілості і в 1877 році вступив до Петербурзького університету, який успішно закінчив у 1881 році. Під час навчання інтереси молодого Нікольського зосереджуються на зоології хребетних. Його перша наукова праця вийшла в світ у 1880 році під назвою “Фауністичні дослідження в Астраханській губернії”.

Після закінчення університету О.Нікольський працював завідувачем відділу риб, рептилій, амфібій у Зоологічному музею Петербурзької Академії Наук. 80-ті роки 19 ст. були досить плідним періодом у житті вченого. Він брав активну участь у численних експедиціях до Сибіру, Кавказу, Криму, Сахаліну, Алтаю, Персії, Японії та інших країн. Результатом цих подорожей та досліджень стали книги та наукові праці: “Літні подорожі натураліста”, “Подорож до Алтайських гір влітку 1882 р.”, “Острів Сахалін і його фауна хребетних тварин”, “Хребетні тварини Криму”.

1903 рік став вирішальним у житті О. Нікольського. Вчена рада Харківського університету присвоїла йому звання ординарного професора університету. Тому він залишає Петербург і переїздить до Харкова. В університеті вчений очолює кафедру зоології, де розпочинає широкомасштабну наукову діяльність. В 1919 році він отримує звання академіка Академії наук України.

Займався дослідженням та систематикою видового складу риб України. Підсумковою працею вченого став “Визначник риб України”.

Автор підручників “Географія тварин”, “Медична зоологія”, “Ембріологія людини і тварин”, “Порівняльна анатомія хребетних тварин”. Перекладач і редактор широко відомих книг “Життя моря” Келлера і “Життя тварин” Брема. З метою допомоги освіті в середній школі Олександр Михайлович Нікольський в 1925 році видає книгу “Юні натуралісти під час роботи з екології”. Видатний дослідник велику увагу приділяв охороні флори і фауни України.

Вчений-зоолог присвятив себе служінню науці на користь держави. Доводилося долати багато перешкод, віддавати багато сил та енергії. Та завжди нагородою йому була радість наукового відкриття, відчуття того, що розкрита ще одна таємниця природи, розуміння того, що результати досліджень важливі для науки і практики.

Література з фондів ОУНБ ім. Д. І. Чижевського

 • Видатні постаті України: Біографічний довідник / О. В. Бабкіна, Г. К. Базильчук, Г. Ю. Барчан; Редкол.: Г. В. Щокін, М. Ф. Головатий, В. А. Гайченко, Авт. передм. Борис Олійник ; МАУП, Книжкова палата України. – Київ : [б. и.], 2004. – 871 с.: портр. – Бібліогр. в кінці ст.; Імен. покажч.: с. 866-871.
 • Гады и рыбы [Текст]: По Брэму и другим источникам / Сост. А.М.Никольский. – СПб. : Тип. Акц. о-ва Брокгауз-Ефрон, 1903. – 872,[1] с. – (Б-ка естествознания)
 • Мазурмович, Борис Николаевич.
  Александр Михайлович Никольский(1858-1942) [Текст] / Б. Н. Мазурмович; АН СССР. – М.: Наука, 1983. – 77 с.: ил.; 20 см. – (Научно-биографическая серия).
 • Мазурмович, Борис Николаевич.
  Выдающиеся отечественные зоологи: биографические очерки: пособие для учителей средней школы / Б. М. Мазурмович. – М.: Учпедгиз, 1960. – 427 с.: портр. – Библиогр. с. 414-419 – Библиогр. в конце очерков.
 • Рогожа, Михайло.
  Учений, педагог, громадянин: [З нагоди 150-річчя від дня народження академіка О.М. Нікольського] / М. Рогожа // Вісник Національної академії наук України. – 2008. – № 4. – С. 76-79

Вебліографія

www.ebk.net.ua

history.org.ua

www.people.su/ua