Видатні постаті

Олександр Маркович Грінченко

(1904 — 1998)

О.М. Грінченко (зліва) та завідувач кафедрою рослинництва ХСГІ, академік АН України, професор, доктор М.М. Кулєшов (праворуч) оглядають стан посівів на дослідному полі

Олександр Маркович Грінченко — видатний український вчений-грунтознавець, доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент Української академії сільськогосподарських наук, заслужений діяч науки України.

Народився 23 червня 1904 року в с. Довгеньке Тальнівського району Черкаської області.

В 1926 році закінчив Уманський сільськогосподарський інститут, за фахом — агроном.

В 1926 – 1929 роках – науковий співробітник Уманської сільськогосподарської дослідної станції. Досліджував динаміку азоту і фосфору а парах трьохпільної сівозміни.

1929 року переходить до Харківького сільськогосподарського інституту, а в 1935 році стає доцентом кафедри грунтознавства цього закладу. В грудні 1955 року захистив докторську дисертацію по темі “Окультурювання солонцевих грунтів Середнього Придніпров’я”.

В 1959 – 69 роках – ректор Харківського сільськогосподарського інституту, з 1969 по 1989 роки завідував кафедрою грунтознавства.

Розробив теоретичні основи та практичні заходи щодо окультурення й підвищення родючості солонцевих і підзолистих (кислих) грунтів Лісостепу і Полісся. Великою заслугою вченого була організація робіт по суцільному великомасштабному обстеженню грунтів України. Він розробив і передав для виробництва багато цінних пропозицій і рекомендацій по підвищенню родючості грунтів, що дало значні позитивні результати.

Підготував і видав 152 наукові праці, з них 3 монографії та 1 підручник.

Грінченко О.М. вніс гідний вклад в розвиток вітчизняної науки.

Вебліографія

  • Грінченко Олександр Маркович (Вікіпедія)
  • Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету ім.В.В. Докучаєва., сер. “Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія”.- № 4, 2001; – № 2, 2008.
  • Канівець В.І. Незабутні біографії //Агрохімія і грунтознавство. – Вип. 64. – Харків , 2003. – с. 106-111
  • Крупеников И.А. История почвоведения. – М.: Наука, 1991
  • Тихоненко Д.Г., Горін М.О., Чесняк Г.Я. З когорти корифеїв – слово про О.М. Грінченка // Вісник ХНАУ, сер. “Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство”, – № 3. – Харків, 1997
  • Україна: проблеми самоорганізації (в 2 т.) / В .Кремень, Д. Табачник, В. Ткаченко. -: Промінь, 2003. – т.1. Критика історичного досвіду.
  • Фондові матеріали Музею історії ХНАУ