Земляки

Павло Зелений – одеський міський голова і літератор

Григорій ЗЛЕНКО

Неординарну цю людину, наділену хистом літератора й громадського діяча, “безбожно плутають”1 з нелюдом у генеральських погонах. Доводиться ще й ще раз пояснювати, що одеський міський голова 1898-1905 років Павло Олександрович Зелений і одеський градоначальник 1885-1897 років Павло Олексійович Зеленой – особи різні як за вдачею, так і за життєвою долею. Постать першого в нових історичних умовах поволі оживає і дедалі вивищується, другого ж – губиться і розтає у сутінках минувшини, вигулькуючи хіба що разом з анекдотом про те, як славетний дресирувальник тварин Дуров, гастролюючи в Одесі, випустив на циркову арену пофарбованого в зелене кнура і запросив глядачів кланятися йому під нестримний регіт залу, де був присутній градоначальник.

Павло Олександрович Зелений побачив світ в одному з маєтків Єлисаветградського повіту Херсонської губернії, за деякими свідченнями 1839-го, за іншими – 1840 року. Двадцятилітнім він закінчив правничий факультет Харківського університету і тоді ж розпочав літературну, етнографічну та журналістську діяльність. Писав Зелений російською мовою, хоча володів рідною українською, – і в тому не вбачаємо його гріха: на підросійській Україні не було жодного періодичного видання, яке виходило б українською мовою. Перші прозові твори Зеленого – “Рассказы Никиты Сливаева” – відомий письменник Павло Мельников-Печерський поцінував дуже приязно і допоміг оприлюднити на сторінках “Московского вестника”3. Водночас оповідання і народознавчі нариси молодого літератора з’являються в газеті “Одесский вестник” (Соня. – 1861. – 21 січ.; Проводы кутьи. – 1861. – 15 лип.) та в редагованому поетом Леонідом Глібовим “Черниговском листке” (Проселок. – 1861. – 19 лип.; В деревне. – 1862. – 13 трав.).

Після університету Зелений служив у канцелярії Херсонського губернатора, певний час був судовим слідчим у Бобринецькому повіті, провадячи слідство в глухих закутках, де близько познайомився з життям села і пізнав його докончі потреби; відтак став земським гласним і членом Єлисаветградської земської управи. Упродовж півтора десятка літ він очолював цю управу, заживши собі стійкого авторитету і доброї слави4. Павло Олександрович, зокрема, доклав багато зусиль до створення у Єлисаветграді земського реального училища5. Згодом він виступив ініціатором відкриття в місті публічної бібліотеки. Свої думки щодо її призначення та складу Зелений висловив у просторій статті, підкресливши:

“На мою думку, м. Єлисаветграду, за числом його мешканців загалом і за кількістю інтелігенції зосібна, числом учбових закладів, за географічним, торговельним та іншим положенням, належить мати… саме публічну бібліотеку, громадське книгосховище… переконаний, що як тільки буде вирішене питання на користь заснування публічної бібліотеки, то знайдеться для неї у приватних осіб чимало внесків у вигляді книг, журналів, газет, брошур і т. д. Знайдеться також немало… старожитніх різних документів, актів і іншого, що стосується історії нашого південного краю, які з задоволенням пожертвують бібліотеці вже тому, що в ній вони можуть краще зберегтися, аніж у приватних руках. Чимало давніх документів, корисних для історії краю, знайдеться, мабуть, в архіві єлисаветградської міської управи, де їх легко можуть спожити щурі”.

З другої половини 1870-х років Зелений замешкав в Одесі. Він придбав друкарню Ульріха в Красному провулку, поруч з Дерибасівською, і перебрав на себе редагування найстарішого в причорноморському краї часопису – вже згаданого “Одесского вестника”. Павло Олександрович надав газеті виразного українознавчого змісту. Коли переглядаєш його листування 1877-1887 років, що складає кілька грубих тек, чиїх тільки імен не зустрічаєш тут! Редактор прагнув залучити до участі в газеті кращих українських письменників і громадських діячів – передовсім Михайла Драгоманова, Сергія Подолинського, Олександра Кониського, Михайла Павлика, Леоніда Глібова, Михайла Старицького. Він відрядив до Львова вихованця Новоросійського університету Євгена Борисова зі спеціальним завданням подати реалістичну картину духовного життя Галичини й невдовзі оприлюднив цикл його “Писем из Австрии”, у яких знаходимо прихильні розповіді про редаговані Іваном Франком журнали “Громадський друг”, “Молот”, “Дзвін”, про окремі твори цього письменника, про переслідування його цісарською владою7.

Маємо низько вклонитися Павлові Олександровичу за його діяльну підтримку народної ініціативи – заснувати в Каневі “народну школу на могилі Шевченка, найліпшим чином обставлену, створену приватними зусиллями на скромні пожертви шанувальників поета”8. Нехай збір коштів було припинено владою; хай невдало завершилася і спроба Зеленого заснувати на підросійській Україні першу газету українською мовою, орієнтовану на сільського мешканця9, але ці починання додають до портрета Павла Олександровича виразні риси – риси патріота, що прагнув вивести рідний народ з духовного покріпачення. Йому боліла доля української мови – і він пише передову статтю на її захист, яка загинула в лабетах царської цензури10; проте висловлені в ній думки актуальні й сьогодні, коли українське слово все ще не звучить на повну силу. “…Ми обстоюємо допуск малоросійської літератури й відкритого вживання малоросійської мови… – писав Зелений. – Дивовижно, зрештою, що малоросійська мова чомусь вважається ніби шкідливою в той час, коли фактично існують і юридичне визнані література польська, татарська, єврейська, німецька, грузинська, вірменська й ін.”

Зеленого, як редактора “Одесского вестника”, тепер майже не згадують: його патріотичні настрої і дії не вписуються у той образ Одеси, який намагалися і намагаються створити заангажовані панросійською ідеологією історики міста. Тимчасом сучасник Павла Олександровича зазначає: “Редакторська діяльність Зеленого в Одесі принесла йому лише славу чесного літературного працівника й багато тернів: йому доводилося вести важку боротьбу за свої погляди і врівень з тим зазнавати великих матеріальних втрат”11. Павла Олександровича, як міського голову, взагалі забуто. Об’єктивний же свідок його колосальної роботи на благо Одеси каже: “На муніципальній ниві… Зелений був могутньою постаттю; він виявив великі знання у питаннях міського господарства”12. “Лорд-мер, – згадує інший мемуарист, – умів приваблювати на службу кращих представників третього стану, які й утілювали в життя ліберальні накреслення керманича міського господарства”13.

Стійкий захисник гласності і друг преси, як характеризують його ті, хто близько знав Зеленого, і на посту міського голови не раз відстоював гнане царизмом українське слово. У січні 1905 року він вніс на обговорення міської думи доповідь, де “наполягав на скасуванні циркулярів, що затискують викладання у школах малоросійською мовою, на складанні окремих посібників українською мовою, на допущенні малоросійських книг у шкільні й народні бібліотеки і взагалі на скасуванні розпоряджень 1863, 1876 і 1881 років”14. Павло Олександрович приєднувався до тих, хто підписав заадресовану в Петербург телеграму “про скасування утисків для малоросійської преси”. Він був серед тих, хто підтримав резолюцію земських і міських діячів з питання “про українізацію школи”. За його пропозицією в Думі було прийнято рішення про асигнування 500 карбованців на спорудження пам’ятника Т. Г. Шевченкові. До самісінької смерті він залишався членом Петербурзького благодійного товариства для поширення книг українською мовою.

Природно, що Зелений увійшов до числа засновників одеського українського культурологічного товариства “Просвіта” – одного з найкрупніших у підросійській Україні. Він був членом його першого правління, обраного взимку 1906 року, підтримував усі заходи товариства, допомагав влаштовувати літературно-мистецькі вечори й читання15. За дозволом Зеленого в Одесі 23 листопада 1905 року відбувся перший в Російській імперії велелюдний український мітинг, учасники якого зажадали повернути Україні відібрані в неї російськими царями вольності16.

Коли ви входитимете до Одеської державної наукової бібліотеки імені М. Горького, що підноситься на вулиці Пастера поруч з Українським музично-драматичним театром ім. Василя Василька, згадайте добрим словом Павла Олександровича Зеленого. На початку його головування міська публічна бібліотека – попередниця сьогоднішньої державної наукової – знаходилася у тому будинку, який нині займає Археологічний музей Національної академії наук України. Було їй і тісно, й незатишно. В грудні 1902 року адміністрація бібліотеки звернулася до Зеленого з клопотанням про те, аби питання про спорудження нової книгозбірні було поставлене на першу чергу при реалізації дозволеної 10-мільйонної позики17. Одеса тоді переживала важку фінансову кризу і змушена була взяти цю позику. Незважаючи на те, що “дірок” для неї вистачало, Зелений погодився збудувати бібліотеку і сам очолив комісію, яка організовувала й контролювала будівельні роботи. Він послав за кордон міського архітектора Михайла Федоровича Нештурху, аби той вивчив кращі бібліотечні споруди Європи й розробив оптимальний проект книгозбірні.

Павло Олександрович був палким книголюбом. Переглядаючи звіти міської бібліотеки кінця XIX – початку XX століть, щораз зустрічаєш його прізвище серед тих, хто дарував “публічні” книги, мистецькі твори, рукописи. Лише 1904 року він передав “647 томів різних книг, серед яких дуже багато вельми рідкісних і цінних творів (різними мовами)”18. “Крім книг, П[авло] О[лександрович]… передав бібліотеці всілякі матеріали з історії російського суспільства, а також матеріали, які в майбутньому, без сумніву, стануть вищою мірою корисними для кожного, хто зацікавиться нашою культурою і нашою історією”19.

В середині квітня 1905 року Зелений взяв участь у закладанні будівлі бібліотеки. Виступаючи з промовою, він покладав великі надії на молодь, як головну рушійну силу історії, говорив про видатну роль книги в житті людства. Актуально відлунюють такі його слова:

“…Ми присутні на дуже маленькому, здавалося б, тріумфі освіти, проте тріумф цей має велике значення – і не лише для одного нашого міста. Одеська міська публічна бібліотека вважається за обсягом свого книгосховища і за багатством змісту третьою бібліотекою в Росії. За рішенням міської думи вона матиме і власне взірцеве приміщення. До спорудження його ми нині приступили. Будинок має прикрасити місто в сенсі архітектурному, а водночас це буде, без сумніву, пам’ятка того, що похмурі часи вичерпуються і настають кращі часи… Я переконаний, що зі спорудженням особливого будинку для бібліотеки за останнім словом, так би мовити, бібліотечно-архітектурної науки… бібліотека дістане більше співчуття і підтримки, розширюватиметься і вдосконалюватиметься. Постануть жертводавці не лише друкованих видань, але й жертводавці родинних документів і навіть архівів, зберегти які необхідно для історії не тільки міста, але цілого краю і, можливо, для історії вітчизни…”20

З широко відкритою душею сприймав Павло Олександрович і потреби Одеського товариства історії та старожитностей, дійсним членом якого був обраний 22 січня 1899 року. І його бібліотеку він поповнив багатьма цікавими виданнями та рукописними матеріалами. Засвідчено, зокрема, що сюди він передав фотографічну копію з картини Шевченкового приятеля художника Віктора Ковальова “Остання рада на Запоріжжі 1775 року”, оригінал якої знаходився у колекції відомого чернігівського збирача предметів української давнини В. В. Тарновського21.

Залишити пост міського голови Зеленого примусили консервативно налаштовані гласні, які в обстановці спаду революційного піднесення вимагали від Зеленого “поменше м’якості, побільше владності”. Павло Олександрович, якому минав сьомий десяток, зосередився на літературній праці. З-під його пера вийшли “Воспоминания о южнорусских погромах 1881 года”, вміщені в першому томі “Еврейской старины” за 1909 рік (Вип. 4. – С. 207-211), мемуарні нотатки “О последних пяти годах крепостного состояния”, подані в четвертому томі збірника “Великая реформа”, який вийшов 1911 року (С. 86-94), ряд інших матеріалів.

Потім Зелений виїхав з Одеси – і про нього довго не було жодних вістей. Аж улітку 1912 року надійшло сумне повідомлення, що Павло Олександрович помер 15 серпня у Ростові Ярославської губернії. Там він провів останні свої дні у важкій журбі за батьківською землею і в злиднях. Там його й поховали. У скупих промовах над домовиною все ж було відзначено його високі моральні риси, його помітну роль гуманного громадського діяча.

Примітки:

  1. Вислів належить покійному літературознавцеві М.Є. Сиваченку, який одним з перших, коли й не першим, згадав про Павла Олександровича Зеленого. Див.: Сиваченко М.Є. 1) До історії “Черниговского листка”: (Два листи Л.І. Глібова до П.О. Зеленого) // Рад. літературознавство. – 1959. – № 2. – С. 118-120; 2) Чи належить Леоніду Глібову псевдонім П. Сонін? // Сиваченко М.Є., Деко О.А. Леонід Глібов: Дослідження і матеріали. – К., 1969. – С. 75. Пізніше про П.О. Зеленого писав автор цих рядків: Зленко Г.Д. “Защитник гласности и друг печати” // Вечерняя Одесса. – 1991. – 28 июля.
  2. Егоров (Конспаров) А.Е. Страницы из прожитого. 1881-1906 гг. – Одесса, 1913. – С. 168-169.
  3. Зленко Г.Д. 3 полону літ: Літ.-критич. нариси. – К., 1989. – С. 244-245. Лист П.І. Мельникова-Печерського до П.О. Зеленого від 31 січня 1859 р. зберігається в Державному архіві Одеської області (Ф. 162. – Оп. 1. – Спр. 5. – Арк. 1-2).
  4. Черкасе А.И. Первый земец: [П.А. Зеленый] // Одесские новости. – 1900. – 2, З, 5 марта; Чествование П.А. Зеленого // Там само. – 1900.- 3 марта. Див. також: Ршк [Рашковеикий! Н. Новый городской голова // Там само. – 1898. – 25 февр.
  5. И-чъ Е. Елисаветградское земское реальное училище: 1870 – 31.VIII.1895 // По морю и суше. – Одесса, 1895. – № 35 (3 сент.). – С. 1-5.
  6. Зеленый П.А. К вопросу об устройстве публичной библиотеки: (Письмо в редакцию) // Елисаветградский вестник. – 1889. – № 48. Складаю подяку працівникові Кіровоградської обласної бібліотеки О. В. Чуднову, який надіслав копію цієї публікації.

П.А.Зеленый

К вопросу об устройстве публичной библиотеки.
(Письмо в редакцию)

На страницах “Елисаветградского Вестника” поднят и разрабатывается вопрос об открытии в Елисаветграде “бесплатной публичной библиотеки”. Нельзя не быть благодарным лицу, поднявшему этот вопрос.

В числе заметок и статеек по этому делу, нельзя не обратить внимания на помещенное в №37 “Елисаветградского Вестника” письмо в редакцию. В нем какой-то г. Горожанин задает два, три праздных, по моему мнению, вопроса и суживает до нельзя то значение, какое должно иметь такое общественное учреждение, как публичная библиотека. Он говорит, что самым главным, помимо вопроса о средствах, является: “Какого рода читателей будет удовлетворять библиотека, т.е. состоятельных жителей города или бедняков?” Затем г. Горожанин говорит, что “открытием бесплатной публичной библиотеки должна преследоваться цель удовлетворять умственный интерес лиц, необеспеченных материально, так как состоятельные елисаветградцы не нуждаются в даровом чтении книг”, имея возможность доставать их в клубе или в библиотеках при книжных магазинах.

Из этих слов ясно, что г. Горожанин смешивает две различных вещи, два различных понятия; смешивает бесплатную народную читальню с публичной библиотекой. Между тем при всем кажущемся сходстве, между тою и другою существует громадная разница, доходящая до того, что то, что необходимо или полезно для дела публичной библиотеки, прямо бесполезно и даже излишне для бесплатной читальни.

Публичная библиотека, по понятиям существующим всюду, у нас и заграницей, есть прежде всего книгохранилище, в котором, не зависимо современных книг и газет для чтения, собираются и хранятся, всякие где бы то нибыло и когда бы то нибыло изданные книги (нужные подчас не для чтения, а для справок или научных исследований), рукописи, картины, портреты, рисунки, автографы писателей и вообще видных деятелей, брошюры, уставы и отчеты разных учреждении, медали, старинные и новейшие, географические карты, исторические документы и т.д. и т.п. Все это для публичной библиотеки “благо и добро” и такая публичная библиотека удовлетворяет самым обширным и разносторонним требованиям. И всего того, что она может и должна иметь в своих стенах и на своих столах, вы не найдёте ни за какие деньги в библиотеках общественных клубов или в библиотеках при книжных магазинах; повторяю, многое из того, что присуще библиотеке публичной, составляет ненужный баласт для библиотек частных и тем более для всяких читателей. Но далеко не все усваивают себе это существенное различие.1)

Вот почему, по моему мнению, прежде всего следует решить вопрос о том: желательно устроить в Елисаветграде публичную библиотеку – общественное книгохранилище – или же бесплатную публичную читальню? Публичные библиотеки устроены уже в некоторых городах России и приносят огромную пользу. В Одессе библиотека существует более, 50 лет и имеет теперь до 26000 названий в 55000 томах. Кроме того, имеется коллекция редких гравюр в 177 экземпляров, коллекция автографов и рукописей. Могу указать еще на публичную библиотеку в г. Воронеже сведения о которой я нашол на днях в одной из газет. Оказывается, что в текущем месяце исполнилось уже двадцатипятилетие существования этой последней библиотеки. Не смотря на то, что она не имеет свободных сумм для своего существования,благодаря пожертвованиям различных лиц и учреждений,она состоит из 24797 книг и брошюр. Кроме того в ней находятся бронзовые бюсты князей, царей и императоров от Рюрика до Александра II-го, 122 литогравюры времен Петра Великого, вид города Воронежа с планом XVII столетия, альбом к путешествию на Амур, карта Воронежского края XVII столетия, снимки с древнецерковной утвари, этнографические рисунки Путешествия в Китай 1805 года, собрание медалей, означающих дела Петра Великого 1782 года, медальоны в память разных исторических событий, разнообразные золотые, серебрянные и бронзовые медали, ассигнации различных времен, автографы митрополита Евгения, Кольцова, Никитина, Карамзина, Шевченко, Костомарова и других лиц.

По моему мнению г. Елисаветграду, по его числу жителей вообще и количеству интеллигенции в особенности, количеству учебных заведений, по географическому, торговому и прочему положению следует иметь не бесплатную публичную читальню, а именно публичную библиотеку, общественное книгохранилище. Странно было бы говорить серьезно об учреждении публичных библиотек в таких маленьких городах, как Бобринец или Новомиргород, но относительно Елисаветграда странно говорить об учреждении единственно бесплатной читальни, тем более что публичная библиотека, само собою, может вполне удовлетворять и тем требованиям, какие предъявляются к читальне.

И я уверен, что если только разрешится вопрос в пользу учреждения публичной библиотеки, то найдутся для нее у частных лиц не мало вкладов, ввиде книг, журналов, газет, брошюр и т.д. Найдется также не мало у частных лиц древних разных документов, актов и проч., относящихся к истории нашего южного края, которые с удовольствием пожертвуются в библиотеку уже потому, что в ней они лучше могут сохраниться, нежели в частных руках. Не мало старых документов, полезных для истории края, найдется, вероятно, в архиве елисаветградской городской управы, где их легко могут съесть крысы.

Я не сомневаюсь, что явится в г. Елисаветграде и его окрестностях не только не мало лиц, которые пожелают быть в числе учредителей общественной библиотеки, не сомневаюсь, что городское общественное управление прийдет на помощь этому важному общественному делу; нельзя сомневаться также и в том, что устав, выработанный применительно к уставам уже существующих библиотек, удостоится надлежащего утверждения.

Но на разработку устава все же потребуется не мало времени, равно как не мало времени пройдет, пока устав будет рассмотрен, где следует, и утвержден; затем, по утверждении устава, не мало времени пройдет пока соберется подходящее количество книг,журналов и проч., пока выпищутся новые книги, журналы, газеты и т.д. и самую библиотеку можно будет открыть для публики. Между тем публичная библиотека является таким учреждением, что тем лучше, чем скорее она откроется.

И вот, в видах сокращения времени и ускорения открытия, одновременно с разработкой устава следовало бы начать сбор пожертвований. Для этого лицам,уполномоченным учредителями для составления устава и представления его на утверждение правительства, следовало бы теперь же просить городскую управу временно отвести где-нибудь особую комнату, какое-либо помещение, куда можно было бы складывать поступающие в пользу библиотеки книги, журналы, документы и т.д. Городская управа наверное не откажет. Затем выбранное и уполномоченное учредителями лицо могло бы принимать пожертвования книгами и пр., сортировать их и исподволь готовить каталог. Таким путем достигается, что ко дню утверждения устава соберется столько предметов, что окажется возможность открыть публичную библиотеку немедленно.

Что до меня лично, то я во 1-х прощу вас, г. редактор, занести меня в список учредителей, во 2-х, если мысли мои разделятся гг. учредителями и будет поручено кому-либо принимать пожертвования, прощу напечатать адрес лица уполномоченного, дабы я сам мог послать ему посильный вклад и пригласить к тому моих знакомых.

P.S. Письмо мое было написано, когда я прочел в № 40 “Елисавет градского вестника” письмо г. Одного из сочувствующих. В нем он объясняет, что, заговорив об учреждении в городе Елисаветграде публичной библиотеки он “мог иметь ввиду только беднейшую часть населения города”, и затем указывает на “массу мещан и вообще простого люда, нуждающегося в хорошей, полезно и книжке”.

По поводу такого объяснения не могу не повторить, что публичные библиотеки устраиваются в интересах просвещения и в интересах края, – поэтому задаваться вопросом: исключительно для богатых или исключительно для бедных, значить задаваться неподходящею мыслию. Публичными библиотеками пользуются все и богатые 2), и бедные, и интелигентная публика и “простая”, кто только пожелает, в своих видах и для своей надобности.

Если же говорить исключительно о беднейших жителях городав, о мещанах, т.е. говорить о том “новом читателе”, о котором наднях говорила “Неделя”, то для него, этого “нового читателя” следует устраивать специальные принаровленные к его потребностям и его кругозору бесплатные читальни, о которых сведения можно найти в “Неделе”. Устройство таких читален требует весьма мало средств. Такую бесплатную народную читальню в Елисаветграде можно устроить на 200-300 руб., выписавши для нее дешевые подходящие издания из Одессы, из склада Славянского Благотворительного общества, учрежденного при аудитории народных чтений. И никакого особого устава для такой бесплатной народной читальни не требуется, а требуется одно разрешение открытия со стороны местного начальства, которое может легко исходотайствовать городская управа. Содержание такой бесплатной читальни будет стоить в год тоже не дороже 300 руб., считая в этой сумме 25 руб. на выписку нововыходящих дешовых изданий для народа, что совершенно достаточно.

Не смешивайте понятий о бесплатном публичном книгохранилище с понятием о бесплатной народной читальне. Такое смешение вносит только путаницу в дело и затрудняет его осуществление. При публичной библиотеке может существовать и бесплатная народная читальня, но приурочивать к последней публичную библиотеку не приходится ни в каком случае.

Одесса. 24-го февраля 1889 г.
1) При открытии публичной библиотеки в г. Александрии я послал туда малую толику старых журналов, книг, брошюр и т.п., весьма полезных для такой библиотеки, но какой-то ревнитель просвещения обругал меня за то своевременно на страницах одной одесской газеты, объявив, что из присланного мною есть мало предметов для современного чтения и много хлама. Я сделал вклад посильный библиотеке публичной, а ревнитель просвещения выругал за то, что в присланном мало интересного современного чтения, присущего всякой читальне.

2)Человеку состоятельному может напр. понадобиться устав или отчет за старый год какого-либо учреждения. Где он их найдет? Нигде ни за какие деньги: и вот он обращается в публичную библиотеку. Преподавателю может явиться надобность в каком-нибудь старом, давно вышедшем из употребления руководстве, учебнике, монографии. Где он их найдет? В публичной библиотеке. Захочет кто-либо познакомиться с формой старых актов и разных документов, обращается в публичную библиотеку и т.д. и т.д.

Примітки:

7. Докладніше див.: Зленко Г.Д. Друг Ивана Франко // Вечерняя Одесса. – 1973. – 27 сент.
8. Зленко Г.Д. Книга пам’яті: Оповіді та розвідки літературного слідопита. – Одеса, 1971. – С. 82-88.
9. Державний архів Одеської області. – Ф. 162. – Оп. 1. – Спр. 7. – Арк. 26-27 зв. Докладніше див.: Зленко Г.Д. З полону літ. – С. 245-246.
10. Там само. – Ф. 9. – Оп. І. – 36. 62. – Арк. 64-68. її Ршк[Рашковецкич] Н. Цит. ст.
12. Азь. К кончине П.А. Зеленого // Одесский листок. – 1912. -21 авг.
13. Н. Кончина П.А. Зеленого // Одесский листок. – 1912. – 19 авг.
14. С.-Л. Памяти П.А. Зеленого // Одесский листок. – 1912. – 22 авг.
15. Одчот українського товариства “Просвіта” в Одесі за 1906 р. – Одеса, 1907. – 34 с. 16 Сигаревич Д. Первый украинский митинг в Одессе // Южные записки. – 1905. – № 49 (4 дек.) – С. 57-58.
17. Новое здание гор[одской] публичной библиотеки // Одесские новости. – 1902. – 20 дек.
18. Отчет Одесской городской публичной библиотеки за 1904 г. – Одесса, 1905. – С. 6.
19. Отчет Одесской городской публичной библиотеки за 1905 г. – Одесса, 1906. – С. 10.
20. Повний текст промови див.: Там само. – С. 6-7.
21. Отчет Императорского Одесского общества истории и древностей за 1903 г. – Одесса, 1904. – С. 13.


“Київська старовина”. 1997, № 6.