Рукописи XV-XX століть

М. В. Гоголь. Роздуми про Божественну Літургію

Середина XIX ст. Папір (21,2х 16,7). Водяний знак на папері. 77 листів. Оправа картонна. Надійшов до бібліотеки в 1994 році з колекцією О. Ільїна.

Рукопис складається з розділів:

 • Передмова
 • Вступ
 • ПроскомідіяЛітургія оглашенних
 • Літургія вірних
 • Закінчення

Рукопис М. В. Гоголя “Роздуми про Божественну Літургію” (pdf)

Роботу над “Роздумами про Божественну Літургію” Гоголь розпочав ще під час подорожі у Париж. В 1842 році він писав матері, “… є багато таємниць в глибині душі нашої, яких не відкрила жодна людина і які можуть подарувати їй дивовижну насолоду. Якщо Ви відчуєте, що слово Ваше знайшло дорогу до серця стражденного душею, тоді йдіть з ним прямо до церкви і прослухайте Божественну Літургію. Як прохолодний ліс серед випаленого степу, тоді прийме його молитва під захисток свій”.

“Роздуми про Божественну Літургію” не публікувались за життя М.В.Гоголя, який мав намір видати їх без імені автора. В роботі над книгою Гоголь використовував статті “Про Літургію” із “Християнського читання” (1841, т.1), а також “Історичне, догматичне і таємне пояснення на Літургію” Івана Дмитрієвського (М.,1803), “Стару і Нову Скрижаль” та інші джерела.

Ціль цієї духовно-просвітницької праці, як визначив її Гоголь,- “показати, в якій повноті і внутрішньому глибинному зв’язку відбувається наша Літургія”.

Література:

 • Тарасенков А.Т.Последние дни жизни Н.В.Гоголя. -СПб, 1857
 • Письма Н.В.Гоголя в 4-х т.-СПб, 1901
 • Овсянико-Куликовский Д.Н. Гоголь.-2-е изд. -СПб, 1907
 • Белинский В.Г.Сочинения: В 5-ти т.-т.1-3: Критическая история литературы.-К, 1909
 • Венгеров С.А. Собрание сочинений.-т.II Писатель-гражданин Гоголь.-СПб, 1913
 • Вібе Г.Д. Куліш як гоголезнавець.-Вінніпег, 1972
 • Золотусский И.П. Гоголь.- М., 1979
 • Анненский И.Ф. Книги отражений.-М., 1979
 • Зеньковский В. Гоголь.-М., 1979
 • Вересаев В.В. Гоголь в жизни: Систематический свод подлинных свидетельств современников.-Х..1990
 • Ермаков И.Д. Психоанализ литературы: Пушкин. Гоголь. Достоевский.-М., 1999
 • Зайцев Б.К. Собрание сочинений в 5-ти т.-т.6 Мои современники: Воспоминания, портреты, мемуарные повести.- М.,2000