Кунсткамера Олександра Ільїна

ПАМ'ЯТКИ АРХЕОЛОГІЇ

Найстаріші артефакти, що належали Олександру Борисовичу Ільїну, – пам’ятки археології, їх у нього нараховувалося понад 150. Це вироби з каменю, керамічний посуд, теракотова та бронзова пластика. Всі вони охоплюють досить довгий хронологічний діапазон – від IV тис. до нашої ери (А.С.) до перших століть нової ери.

Цікава у загальному масиві археологічного матеріалу й підбірка кам’яних сокир та булав (більше 40 предметів) виробничого та сакрального призначення доби ранньої, середньої та пізньої бронзи. В зібранні – дві провушні безобушкові сокири кінця ІІІ – початку ІІ тис. А.С. і кельт середини II тис. А.С. Вся підбірка дає змогу простежити розвиток кам’яної зброї та засобів праці в різних археологічних культурах. Давній керамічний посуд представлений виробами майстрів дніпро-донецької (IV тис. А.С.), трипільської (ІV-III тис. А.С.), сабатинівської (XIV – XII ст. А.С.), білогрудівсько-чорноліської (ХІ-VIII ст. А.С.) культур, а також античними пам’ятками. Класичні елліністичні пам’ятки репрезентовані теракотою, чорнофігурною та червонофігурною керамікою, цікавим фрагментом сіроглиняної теракоти – зображення жінки, що грає на кіфарі. Походять ці речі з грецьких полісів Північного Причорномор ‘я або з міст метрополії.

В археологічному зібранні О.Ільїна – й давньоримські пам’ятки II-ІV ст. нашої ери (А.D.), відлиті з бронзи, теракотові світильники, глечики для олії, фрагмент антропоморфної посудини чи урни, прикрашеної зображенням Медузи, голівка іграшки у вигляді римського воїна. У зібранні представлено посуд черняхівської культури, що існувала в одну історичну епоху з Давнім Римом та часом тяжіла до форм римського мистецтва.