ЛАРИСА ГАЙДА​

Шкільне музейництво у біографіях і фактах (PDF)

Вчителі-краєзнавці, засновники музеїв Кіровоградщини (PDF)

До цього видання включено серію біографічних нарисів про вчителів-краєзнавців, які багато років займались і займаються краєзнавчо-дослідницькою та пам’яткоохоронною роботою і на громадських засадах створили музеї: висвітлюється їх життєвий та творчий шлях, що своєрідно віддзеркалює історію нашого краю другої половини ХХ століття.

Бібліографічний список публікацій Лариси Анатоліївни Гайди (PDF)

Пам’ятки науки і техніки Кіровоградщини (PDF)

Матеріали ІІ обласних пам’яткознавчих студій імені Євгенії Чабаненко, м. Кіровоград, 19-20 вересня 2013 року.

Стежинами пам’яті (PDF)

З історії краєзнавчого руху на Кіровоградщині. Випуск І.

Марко Лукич Кропивницький: пам‘ятні місця, пов‘язані з життям та діяльністю (матеріали до уроку-мандрівки) (PDF)

Гайда Л. А. Марко Лукич Кропивницький: пам‘ятні місця, пов‘язані з життям та діяльністю (матеріали до уроку-мандрівки).// Україна починається з тебе! Методичні рекомендації для проведення Першого уроку у 2018/2019 навчальному році / укладачі: Ю. В. Міцай, С. М. Пляка, О. Г. Чернецька. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – С. 7-16.

Музеї закладів вищої освіти Кіровоградщини у системі неперервної освіти педагогів (PDF)

Гайда Л. А. Музеї закладів вищої освіти Кіровоградщини у системі неперервної освіти педагогів // Педагогічний вісник ОІППО, No 1-2, (55-56) 2021 – С. 98-105.

Про діяльність гуртків туристсько-краєзнавчого профілю у позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Кіровоградщини (PDF)

Гайда Л. А. Про діяльність гуртків туристсько-краєзнавчого профілю у позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Кіровоградщини / Л. А. Гайда // Методичний вісник / укл. А. С. Бик, Л. С. Голодюк. – Кіровоград, 2014. – № 50 : Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти. – С. 253-263.

Презентація музейної кімнати з історії освіти Кіровоградщини (PDF)

Гайда Л. А. Презентація музейної кімнати з історії освіти Кіровоградщини. – Праці Центру пам’яткознавства: Науковий збірник / Титова О. М. (гол. Ред.). Акуленко В. І., Гріффен Л. О. та ін.. – Вип.18. К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2010. – С. 179-186.

Наш земляк Дмитро Чижевський – видатний вчений-енциклопедист, філософ та історик культури й науки: Навчально-методичний посібник (PDF)

Видання містить матеріали про Дмитра Івановича Чижевського, уродженця міста Олександрії, видатного вченого у галузі світового гуманітарного знання. Постать нашого земляка постає у викладі авторів на загально історичному тлі з використанням широкого кола джерел. Пропонується також мандрівка вулицями Олександрії, опис експонатів місцевого музею та місць увічнення його пам’яті.

Леонід Солгутовський: вчитель-краєзнавець, творець музею (PDF)

Гайда Л. А. Леонід Солгутовський: вчитель-краєзнавець, творець музею – // Матеріали 16-ої Всеукраїнської конференції «Український технічний музей: історія, досвід, перспективи», 09 червня 2022 р., К.: Асоціація керівників музеїв технічного профілю – С. 36-40.

Бібліографічний покажчик видань про Кіровоградську область (PDF)

До покажчика включено наукові, науково-популярні та навчально-методичні видання Кіровоградщини, які базуються на краєзнавчому матеріалі.