Дідик Сергій Сергійович

Дідик Сергій Сергійович
науковий співробітник
Науково-дослідний інститут козацтва,
Запорізький національний університет

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
Спеціальність: 07.00.01 – Історія України

НОВОСЛОБІДСЬКИЙ КОЗАЦЬКИЙ ПОЛК (1753–1764 рр.)