Подаровані видання від Ковальова Володимира Олексійовича

Подаровані видання від Ковальова Володимира Олексійовича, голови відділу НОК в Кіровоградській області, заслуженого працівника фізичної культури

Булатова Марія Михайлівна. Енциклопедія олімпійського спорту в запитаннях і відповідях. – К.: Олімпійська література, 2009. – 400 с.: іл.

Енциклопедія пропонує здійснити екскурс у витоки зародження олімпійського руху, головні віхи його розвитку та сьогодення через систему запитань і відповідей.
Книга складається із п’яти частин. Частина І містить широкий довідковий матеріал з історії Олімпійських ігор Стародавньої Греції. У частині ІІ висвітлені питання відродження Олімпійських ігор, створення Міжнародного олімпійського комітету і роль у цьому П’єра де Кубертена. Надана характеристика діяльності восьми президентів Міжнародного олімпійського комітету. У частині ІІІ представлено інформацію про олімпійські символи та церемонії, структуру Міжнародної олімпійської системи. Частина IV присвячена олімпійським видам спорту, видатним спортсменам — чемпіонам Олімпійських ігор. Частина V містить інформацію про участь українських спортсменів у Міжнародному олімпійському русі.
Для дітей та молоді, фахівців галузі фізичного виховання і спорту та освіти, широкого загалу читачів, які цікавляться історією і сьогоденням олімпійського руху.

Бубка Сергій Назарович, Булатова Марія Михайлівна. Олімпійське сузір’я України: Тренери. – К.: Олімпійська література, 2011. – 251 с.: іл.

Видання пропонує екскурс в історію досягнень українських спортсменів і тренерів в олімпійському спорті, починаючи з 1952 р. У книзі подано відомості про історію олімпійських видів спорту, створення відповідних федерацій в Україні та їх керівників, і насамперед довідкову інформацію про українських тренерів, які вивели своїх учнів на олімпійський п’єдестал.

Для фахівців галузі фізичного виховання і спорту, освіти, а також широкого загалу читачів, які цікавляться історією олімпійського спорту.

Олимпийский спорт: в 2 т. – К.: Олимпийская литература, 2009. – Т.1. – 736 с.: ил.

В первом томе двухтомной монографии «Олимпийский спорт» изложена история развития древнегреческой цивилизации в разные ее периоды, описаны зарождение, развитие и упадок Олимпийских игр в Древней Греции, попытки их возобновления в разных странах в XVII – XIX веках нашей эры, завершившиеся возрождением Олимпийских игр и формированием международного олимпийского движения на современном этапе. Всесторонне показаны жизнь и деятельность каждого из восьми президентов Международного олимпийского комитета. Обоснована и проанализирована периодизация олимпийского движения современности, рассмотрены события и спортивные результаты Игр Олимпиад (1896-2008 гг.) и зимних Олимпийских игр (1924-2006 гг.).

Для преподавателей и студентов вузов физического воспитания и спорта, научных работников и других специалистов в сфере спорта, а также широких читательских кругов.

Олимпийский спорт: в 2 т. – К.: Олимпийская литература, 2009. – Т. 2. – 696 с.: ил.

В предлагаемом вниманию читателей втором томе монографии «Олимпийский спорт» рассмотрены принципы и структура международной олимпийской системы, важнейшие положения Олимпийской хартии, цели, задачи и основы деятельности Международного олимпийского комитета, национальных олимпийских комитетов, международных спортивных федераций, континентальных и региональных спортивных организаций. Дана характеристика видов спорта, входящих в программы Игр Олимпиад и зимних Олимпийских игр. Рассмотрены критерии формирования программы Игр, порядок их организации и проведения, олимпийская символика и атрибутика, олимпийские церемонии и ритуалы. Проанализированы системы олимпийской подготовки национальных команд в ряде стран, занимающих ведущие позиции в мировом спорте высших достижений, экономические основы олимпийского спорта и его актуальные проблемы, в частности применение допинга, политизация, коммерциализация и др.

Для преподавателей и студентов вузов физического воспитания и спорта, научных работников и других специалистов в сфере спорта, а также широких читательских кругов.

Волошин Анатолій Петрович. На олімпійській хвилі. – К.: “ МП Леся”, 2008. – 448 с.

Книга присвячена літнім Олімпійським іграм сучасності. Висвітлюючи захоплюючі події, автор висловлює свою особисту думку щодо багатьох подій, торкається не лише результатів важкої боротьби, а й розповідає про долі спортсменів.

Особливий наголос зроблено на участі в стартах представників України, наводиться аналіз їх виступів, даються порівняння, оцінки. В окремих нарисах розповідається про українців — героїв цих найпрестижніших змагань.

Єрмолова Валентина Михайлівна. Олімпійська освіта: теорія і практика. – К., 2011. – 335 с.

У посібнику розглянуто історичні та теоретико-методичні засади інтеграції олімпійської освіти в навчально-виховний процес школярів. Подано практичний матеріал з олімпійської освіти, який може бути використаний у навчальній та позакласній роботі в загальноосвітніх навчальних закладах.

Для вчителів, педагогічних працівників таборів відпочинку, студентів спортивних і педагогічних вищих навчальних закладів.

І зимові Юнацькі Олімпійські ігри. Інсбрук 2012. – К.: Національний олімпійський комітет України, 2012. – 63 с.: іл.

У навчальному посібнику розкрито особливості підготовки і проведення І зимових Юнацьких Олімпійських ігор 2012 р. Посібник знайомить із символами, церемоніями та організацією Ігор; видами спорту, що увійшли до олімпійської програми; календарем олімпійських змагань; унікальними спортивними спорудами; історією та сьогоденням Інсбрука.

Для учнів середнього і старшого шкільного віку, вчителів загальноосвітніх навчальних закладів та широкого загалу читачів, які цікавляться олімпійським спортом.

Энциклопедия олимпийского спорта: в 5 томах. – К.: Олимпийская литература, 2002. – Т. 1. – 494(1) с.: ил.

В энциклопедии представлена подробная информация, относящаяся к Олимпийским играм Древней Греции.

Отражены вопросы возрождения Олимпийских игр, создания Международного олимпийского комитета и роль в этом Пьера де Кубертена. Рассмотрена периодизация Олимпийских игр и даны характеристики каждого из этапов развития олимпийского спорта современности, приведена хронология Игр Олимпиад и зимних Олимпийских игр.

Подробно описаны структура Международной олимпийской системы, принципы ее формирования, важнейшие составные части, их роль и взаимодействие. Рассмотрены структура, роль и функции МОК, международных спортивных федераций, национальных олимпийских комитетов, региональных и континентальных организаций. Отдельная глава посвящена региональным, континентальным и другим играм. Заключительная глава включает очерки о каждом из восьми президентов МОК и их роли в развитии олимпийского спорта.

Для преподавателей и студентов высших учебных заведений физического воспитания и спорта, специалистов в области спорта, спортсменов высокой квалификации, всех, кто интересуется спортом.

Бутовський Олексій Дмитрович. Вибрані твори. Друге видання, переробл. і допов.: – К.: ВАТ “Поліграфкнига”, 2007. – 288 с.: іл.

У науково-популярному виданні наведені дані про життя, наукову, педагогічну, військову, спортивну та організаційну діяльність О.Д. Бутовського, підібрані рідкісні ілюстрації. Друкуються в оригіналі вибрані твори автора про фізичне виховання і олімпійський рух. Поданий перелік праць і література про нього та олімпійський спорт кінця ХІХ — початку ХХ століття.

Книга прислужиться науковцям, фахівцям фізичного виховання і олімпійського спорту та читачам, які цікавляться питанням історії олімпійського руху.

Бутовский Алексей Дмитриевич. Собрание сочинений: в 4 томах. – К.: Олимпийская литература, 2009. – Т. 1. – 336 с.: ил.

Увазі читача пропонується зібрання творів нашого видатного співвітчизника Олексія Дмитровича Бутовського — одного з ініціаторів відродження сучасного олімпійського руху наприкінці ХІХ ст. члена першого міжнародного олімпійського комітету, видатного спеціаліста в галузі теорії та методики фізкультурної освіти і системи підготовки спеціалістів із фізичного виховання і спорту у військових і цивільних навчальних закладах. Наведено відомості про його життя, педагогічну, військову, спортивну й організаційну діяльність. Вперше публікується “Послужной список генерала А.Д. Бутовского”. До видання включено 13 листів Олексія Бутовського П’єру де Кубертену і Віктору Бальку.

Для спеціалістів із фізичного виховання й олімпійського спорту та всіх, хто цікавиться питаннями історії олімпійського руху.

Олімпійська академія України (1991 — 2011). – К., 2011. – 111 с.: іл.

Свій 20-річний ювілей Олімпійська академія України зустрічає як добре відомий і визнаний не тільки в Україні, а й у світі, науково-просвітницький центр. Пріоритетним завданням діяльності Академії є гармонійне поєднання поширення олімпійських ідеалів через систему олімпійської освіти, серед різних верств населення України, вивчення і впровадження в життя універсальних і соціальних принципів олімпійського руху відповідно до Олімпійської Хартії, наукові дослідження олімпійського спорту, різнобічне міжнародне співробітництво. Протягом двадцяти років діяльності Академія зміцнила організаційні засади своєї діяльності, створила мережу регіональних відділень, які активно поширюють гуманістичні ідеали і цінності олімпізму, здорового способу життя в усіх областях України.