Подаровані видання за жовтень 2023 року

Від Коваленка Сергія Петровича, депутата обласної ради, голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та інвестицій

Українська державність: історико-правничі нариси /за заг. ред В.А.Смолія. – 2-ге вид., доповн. – Київ:Юридичне видавництво «право України», Всеукраїнська правозахисна організація «Меморіал» амені Василя Стуса, 2021. – 1000 с.

Це видання є колективною працею – збіркою 22 нарисів відомих українських правників, філологів, істориків права та церкви. В основу історико-правничого дослідження покладено концепцію безперервності та спадкоємності української державності від IX ст. і дотепер. Нариси присвячені ціннісним і теоретичним засадам української державності, її символам та атрибутам, витокам та етапам становлення і розвитку. Нариси мають науково-популярний характер. Вони у доступній формі розкривають читачеві результати багаторічних досліджень низки архівних матеріалів і формують цілісне уявлення про ціннісні засади та сутність української державності, її ґенезу через призму досвіду державотворення. Нариси доповнюють 500 ілюстрацій, серед яких портрети постатей-символів української державності, а також унікальні зображення графіті Софії Київської та картини видатних художників України. Видання розраховане на широке коло читачів, які цікавляться історією української державності, зокрема студентів і краєзнавців.

Від місцевого автора Поліщука В.В., м. Кропивницький

Поліщук В.В. Місто Якова Паученка/ Поліщук В.В. – Кропивницький: ВЦ ККТК, 2023. – с. 66.

У книзі представлені проекти будинків міста, які належать Якову Паученку, та фотографії будинків, проекти яких також можуть належати Якову Васильовичу.
Використані фотографії автора, І.Корзуна, І.Демчука з сайту Художньо-меморіального музею ім. О.Осмьоркіна (далі ХММО). Представлені копії документів з фондів Художньо-меморіального музею ім. О. Осмьоркіна та Державного архіву Кіровоградської області (далі ДАКірО).

Поліщук В.В. Автентичний, оригінальний або єдиний/ Поліщук В.В. – Кропивницький: ВЦ ККТК, 2023. – с. 70

Даний краєзнавчий проект присвячений архітектурним елементам, які залишилися на фасадах будинків з часів їх спорудження, або ж вони унікальні для архітектури міста, або ж такі, що залишилися на фасадах старих будівель Кропивницького у невеликій кількості.
У книзі використані фотографії автора, І.Корзуна, з колекцій Ю.Тютюшкіна, В.Сємічової, малюнок В. Смотренка з фондів обласного краєзнавчого музею.

Від Сіделковського Олексія Леоновича, м. Київ

Сіделковський О. Л. Єдиний медичний простір України: адміністративно-правові засади створення / О. Л. Сіделковський. – Київ : Чалчинська Н.В., 2020. 325 с.

Монографія присвячена комплексному дослідженню адміністративно-правових засад створення єдиного медичного простору України. Проаналізовано єдиний медичний простір як об’єкт адміністративно-правової науки, досліджено адміністративно-правові принципи його формування та функціонування. Розкрито адміністративно-правові засади формування та реалізації публічної політики у контексті єдиного медичного простору України. Особлива увага приділена приватним медичним закладам як важливій складовій даного простору. Запропоновано шляхи удосконалення адміністративно-правового забезпечення єдиного медичного простору України.

Юридична гігієна медичних працівників / О. Л. Сіделковський. – К.:Пабліш Про, 2023. – 448 с.

Навчальний посібник “Юридична гігієна медичних працівників” присвячений міждисциплінарній проблемі імплементації сучасного медичного законодавства в щоденну практичну діяльність фахівців у галузі охорони здоров’я з метою підвищення їхньої професійної компетенції у сфері правознавства. Уперше запропонований для практичного використання оригінальний термін “юридична гігієна медичних працівників”. Посібник являє собою уніфікований компендіум базових знань і практичних навичок медичних працівників щодо юридичної регламентації професійної діяльності, медичного законодавства та юридичної відповідальності за професійні правопорушення. Комплексний та водночас лапідарний підхід до викладення матеріалу дозволив об’єднати в монографії майже весь масив правознавчої інформації, яка знаходиться в царині двох дисциплін: права та медицини.
Багато уваги приділено розумінню фундаментальних принципів функціонування сучасної системи охорони здоров’я, особливо в період її тектонічних структурних перетворень. Червоною лінією через весь контент книги проходять приклади реальних судових справ, у яких кожен медичний працівник знайде майже все для превенції власних лікарських помилок та лікарських девіацій. Посібник буде корисним медичним працівникам усіх спеціальностей, організаторам охорони здоров’я, медикам, які зіштовхнулися з викликами долі, юристам, особливо працюючим в галузі охорони здоров’я, студентам медичних та юридичних вищих навчальних закладів, а також усім, кого цікавить багатовекторна проблематика медичного законодавства.

Від Мелешко Ніни Володимирівни, м. Київ

Підлужна, Алла. Гра в ляльки / А. Підлужна – К.:ПП «АВІАЗ», 2022. – 396 с.; іл.

У книзі йдеться про життєвий і творчий шлях видатного українського режисера театру ляльок, народного артиста України, заслуженого діяча мистецтв Польщі, театрального педагога Юрія Сікала (1938-2017). Режисер, у творчому доробку якого біля двохсот вистав лялькового репертуару для дитячої аудиторії та дорослих глядачів, присвятив цьому унікальному театральному жанру п’ятдесят сім років свого життя. А взагалі театрові – й більше сімдесяти років, бо дитиною вже виходив на сцену. Юрій Сікало здійснював постановки вистав у різних театрах України і за її межами, та його творче життя повного мірою належить Київському академічному Театру ляльок, режисером і головним режисером якого він пропрацював п’ятдесят два роки. У фантастичній грі в ляльки, яка стала сенсом буття Юрія Сікала, він прагнув відкрити нові сенси, нові естетичні константи, нові жанрові відмінності, які б виводили мистецтво театру ляльок на вищі щаблі розвитку, урізноманітнювали, робили театральну ілюзію зримою і переконливою для глядачів. У своїй творчості він наслідував і продовжував традиції вчителя, видатного майстра театру ляльок, педагога, теоретика і режисера Михайла Корольова.
Особливо цінними у книзі виглядають думки режисера, що представлені прямою мовою його розповідей, численних інтерв’ю, статей. Окремий розділ об’єднав спогади колег, однодумців, друзів, рідних. З цих вражень Юрій Сікало постає об’ємною, непересічною особистістю, що прожила багате на події, яскраве життя.
Авторська розповідь супроводжується багатим фотоілюстративним матеріалом.
Книжка представляє інтерес для фахівців театральної справи, студентів мистецьких вузів, шанувальників та знавців театру.
Розрахована на широке коло читачів.