Подаровані видання за травень 2023 року

Від Сергія Васильовича Криворучка, кандидата технічних наук, заслуженого раціоналізатора України, м. Київ

Криворучко, Сергій. Рекрутинг персоналу. Від азів до професійності. – К.: Гнозіс, 2023. – 692 с.

У книзі детально визначено та проаналізовано практично всі основні компоненти рекрутингу персоналу, починаючи з основ пошуку та добору (підбору) спеціалістів і закінчуючи особливостями діяльності зовнішніх та внутрішніх рекрутів.
Особливо детально в книзі проаналізовано концептуальні поняття, визначення, аспекти та технологічні складові рекрутингу фахівців, зокрема: види, способи й методики пошуку та підбору працівників, основні критерії результативності та рентабельності, часові фази та загальні фінансово-економічні аспекти рекрутингу персоналу; основні технологічні складові пошуку персоналу; основні технологічні складові відбору персоналу; основні технологічні складові прийняття персоналу на роботу в компанію роботодавця; основні організаційні аспекти діяльності зовнішніх рекрутерів (рекрутингових агенцій) та окремі особливості організаційних аспектів діяльності внутрішніх рекрутингових підрозділів компаній – замовників персоналу.
Для керівників державних і комерційних установ та компаній, менеджерів із персоналу, науково-педагогічних працівників, аналітиків, студентів – усіх, хто цікавиться питаннями рекрутингу персоналу.

Від автора Івана Васильовича Хланти, українського фольклориста, літературознавця, заслуженого діяча мистецтв України, с. Копашново, Хустського району, Закарпаття

Казки та легенди з витоків Ужа: казки, легенди, перекази, бувальщини, билиці та притчі Великоберезнянської Лемківщини Закарпаття/ зап. текстів, упорядкув., вступ. ст., прим. та слов. І.В. Хланти; підготовка текстів В.Р. Хланти. – Ужгород : ТДВ «Патент», 2023. – 704 с.

До збірника ввійшли кращі зразки українських народних казок усіх жанрових різновидів, а також легенди, перекази, бувальщини, притчі, билиці Лемківської Великоберезнянщини. Подано найдавніші і сучасні записи від талановитих оповідачів. Окремим збірником ці фольклорні матеріали з’являються вперше і, безумовно, прислужаться до ще глибшого пізнання верховинського краю, перлини його народнопоетичної творчості.
Для науковців гуманітарних дисциплін, учнів, учителів, працівників культури, а також для широкого кола читачів.

Хланта І.В. Пісні українців Мараморощини (Румунія)/ Іван Хланта, запис текстів і мелодій, упоряд., підгот. текстів, вступ. ст., прим., алф. покажч. та слов. – Ужгород: ТДВ «Патент», 2022. – 856 с. : іл.

До книжки «Пісні українців Мараморощини (Румунія)» ввійшли найбільш довершені зразки народних пісень, записаних у кінці 90-х років ХХ та на початку ХХІ століть від обдарованих носіїв фольклору у селах Бистрий, Великий Бичків, Вишавська Долина, Вишня Рівна, Красний, Кривий, Кричуново, Луг, Миково, Поляни, Русково. За всю історію видання українського фольклору така повна збірка народної пісенності Мараморощини з музичним супроводом публікується вперше.
Для філологів, істориків, етнографів, музикознавців, учителів, працівників культури та всіх шанувальників народнопоетичної творчості.

Від Херсонського державного аграрно-економічного університету, м. Кропивницький

Бойко Т.О. Екологічне лісознавство: навчальний посібник / Т.О. Бойко, П.М. Бойко, Ю.В. Плугатар/ 2-ге вид., доп. і перероб. – Херсон: Олді-плюс, 2019. – 268 с.

У навчальному посібнику викладено еколого-біологічні особливості лісознавства, подано як загальновідомі, так і новітні матеріали щодо біологічних та екологічних особливостей і функцій лісових біоценозів. Розглядаються шляхи відновлення, росту та формування лісу, динамічні показники лісових екосистем, лісова типологія, а також екологічні та регулюючі функції лісових насаджень.
Рекомендовано для студентів екологічних та лісознавчих спеціальностей вищих навчальних закладів.

Шкідники ягідних культур: Навчальний посібник/ І. М. Мринський, В.В. Урсал, Т. М. Тимощук, О.А. Саюк, В.В. Воєводін; за ред. І.М. Маринського. – Київ: Інтерконтиненталь, 2018. – 352 с.

У навчальному посібнику описано основних шкідників ягідних культур, поширених в Україні, їхню морфологію і біологію розвитку. Також подано фенологічні календарі та заходи захисту від шкідників. Опис кожного виду супроводжується фотографічним матеріалом.
Матеріали стануть у нагоді агрономам із захисту рослин, науковим працівникам, викладачам, аспірантам і студентам як навчальний посібник зі спеціальностей «Агрономія», «Захист і карантин рослин», «Садівництво та виноградарство».

Мринський І.М. Методи приваблення птахів та кажанів для біологічного захисту багаторічних насаджень: навчальний посібник/ І.М. Мринський ; за ред. І.М. Мринського. – Одеса: Олді+, 2022. – 214 с., 620 іл.

У навчальному посібнику висвітлено основні правила створення штучного житла для птахів і кажанів, його розміщення в багаторічних насадженнях та подальшої експлуатації. Приділено увагу особливостям підгодівлі місцевих популяцій та мігруючих птахів у зимовий період. Опис супроводжується фотографічним матеріалом.
Матеріали можуть бути використані для просвітницької роботи серед дошкільнят та школярів, а також спеціалістами лісових, садово-паркових господарств, агрономами по захисту рослин, науковими співробітниками, викладачами, аспірантами і студентами як навчальний посібник з дисциплін спеціальностей: «Агрономія», «Захист і карантин рослин», «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство».

Плугатар Ю.В., Бойко П.М., Шевчук В.В. та ін. Екологічне лісознавство: Навчальний посібник / Ю.В. Плугатар, П.М. Бойко, В.В. Шевчук, Т.О. Бойко. – Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2014. – 248 с.

У навчальному посібнику викладено еколого-біологічні особливості лісознавства, подано як загальновідомі, так і новітні матеріали щодо біологічних та екологічних особливостей і функцій лісових біоценозів. Розглядаються шляхи відновлення, росту та формування лісу, динамічні показники лісових екосистем, лісова типологія, а також екологічні та регулюючі функції лісових насаджень.
Рекомендовано для студентів природничих, екологічних та лісознавчих спеціальностей вищих навчальних закладів.

Шкідники овочевих культур: навчальний посібник/ І.М. Мринський, В.В. Урсал, С.В. Коковіхін, Л.М. Попова, С.О. Лавренко, М.М. Довгаль; за ред. І.М. Мринського. – Київ: 2018. – 432 с.

В навчальному посібнику висвітлено основних шкідників овочевих культур, приведено детальний опис їх морфології і біології розвитку, фенологічні календарі та заходи захисту від шкідників. Опис кожного виду супроводжується фотографічним матеріалом.
Матеріали можуть бути використані спеціалістами сільськогосподарських підприємств, агрономами по захисту рослин, науковими співробітниками, викладачами, аспірантами і студентами як навчальний посібник з дисциплін спеціальностей: «Агрономія», «Захист і карантин рослин».

Шкідники плодових культур: навч. посіб. / І. М. Мринський, В. В. Урсал, І.В. Забродіна, О. В. Романов, В. В. Воєводін; за ред. І. М. Мринського. – Київ: ТОВ Інтерконтиненталь, 2019. – 728 с.: іл.

У навчальному посібнику висвітлено 162 види основних шкідників плодових культур (зерняткових, кісточкових і горіхоплідних), наведено детальний опис їхньої морфології і біології розвитку, фенологічні календарі та заходи захисту від шкідників. Опис кожного виду супроводжується фотографічним матеріалом.
Матеріали розраховано на спеціалістів садівничих господарств, агрономів із захисту рослин, наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів. Книжку можна використовувати як навчальний посібник з дисциплін спеціальностей «Агрономія», «Захист і карантин рослин», «Садівництво та виноградарство», «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство».

Від автора Володимира Миколайовича Невесенка, м. Суми

Володимир Невесенко. Від смеркання до війни. Поезії. – Суми: Триторія, 2022. – 128 с.

Кожна книга – це перш за все розмова з собою, зі своєю душею. Але читач мимоволі стає співрозмовником-слухачем, бо те, що сказано душею, завжди відгукується у своїй щирості і живучості. Книга «Від смеркання до війни» саме така – щира і живуча, яка вражає різноманітністю тематики – це і пейзажна, і патріотична, і лірична поезія. Окремим циклом представлені новелістичні вірші про страшні події Голодомору і сучасної українсько-російської війни.
Отже читайте і ставайте співрозмовниками.