Подаровані видання за вересень 2022 року

Від авторки Стешакової Софії, м. Кропивницький

Стешакова Софія. Гілка віршів. Вірші. ПП «Ексклюзив-Систем» – Кропивницький: – 2022. – 36 с.

Цю збірку з 27 віршів я писала 4 роки. «Очі зорі» написанні в травні 2019, а «Листя й сирена» учора. Вони розміщенні в хронологічній послідовності. Усі, окрім першого. Адже саме вірш повинен відкривати збірку.
Ця збірка зветься гілкою віршів не просто так. Адже кожен наступний твір ґрунтується на виправлені помилок попереднього. Тому останні вірші більш правильні, витончені, ніж перші. Вони різні, як грубий стовбур та найменші гілочки.

Від авторки Довгої Тетяни Яківни, кандидата педагогічних наук, професора кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, м. Кропивницький

Довга Т.Я. Імідж сучасного вчителя: Навчально-методичний посібник / Т.Я. Довга. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 2015. – 146 с.

У посібнику представлено загальні відомості з іміджології: виникнення та розвиток науки, сутність поняття «імідж», його різновиди. Розкрито зміст і структуру індивідуального іміджу особистості, схарактеризовано особистісно-професійний імідж учителя та показано його роль у педагогічному процесі.
Посібник адресовано майбутнім учителям – студентам вищих педагогічних навчальних закладів, а також фахівцям, що вже знайшли себе в педагогічній професії. Однак сподіваємось, що його зміст зацікавить не лише педагогів. Адже знання про імідж сьогодні потрібні кожній людині, небайдужій до того, яке враження вона справляє на інших.

Довга Т.Я., Черній В.П. Формування здорового способу життя учнів засобами іміджевої та фізкультурно-оздоровчої діяльності: [навчально-методичний посібник] / Т.Я. Довга, В.П. Черній. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – 184 с.

В посібнику представлено історико-педагогічний досвід та інноваційні підходи до формування здорового способу життя учнів загальноосвітньої школи. Розкрито проблему валеологізації шкільної освіти, показано специфіку шкільного здоров’язбережувального середовища, схарактеризовано іміджеву та фізкультурно-оздоровчу діяльність як ефективні засоби здоров’язбереження та формування здорового способу життя. В додатках вміщено навчально-методичні матеріали з організації фізкультурно-оздоровчої діяльності в загальноосвітніх закладах.
Для вчителів початкової школи, фізичної культури, основ здоров’я, класних керівників, педагогів-організаторів, викладачів та студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

Довга Т.Я. Виховання культури поведінки молодших школярів (Письменники ХХ ст. – дітям ХХІ ст.): Посібник для вчителя початкових класів / Авт.-упор. Т.Я. Довга. – Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2012. – 104 с. 

У посібнику розкрито науково-методичні засади виховання культури поведінки учнів початкової школи та запропоновано практичні матеріали для використання в процесі виховної роботи з молодшими школярами.
Посібник стане у нагоді вчителям початкових класів, вихователям, студентам педагогічних навчальних закладів, може зацікавити батьків та тих, хто любить і цінує художнє слово.

Імідж і здоров’я: термінологічний словник. Навчальний посібник / Автор-укл. Т.Я. Довга. – Харків: ФОП Озеров Г.В., 2017. – 72 с. 

Словник містить 270 термінів, що різнобічно характеризують сутність та вказують на взаємозв’язок феноменів іміджу та здоров’я. Наведено поняття, що відтворюють зміст професійного здоров’я, професійної майстерності та професійного менеджменту вчителя. Представлено тлумачення ознак професійної успішності, самоефективності та конкурентоспроможності сучасного фахівця. Надано роз’яснення популярних методів і засобів удосконалення здоров’я та зовнішнього вигляду, як важливих чинників формування особистісно-професійного іміджу вчителя.
Для студентів і викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, учителів загальноосвітніх шкіл, науково-педагогічних працівників.

Мода. Стиль. Одяг: термінологічний словник. Навчальний посібник / Автор укл. Т.Я. Довга. – Харків: ФОП Озеров Г.В., 2017. – 80 с. 

Словник містить понад 300 термінів з галузі модної індустрії та дизайну одягу. Надано роз’яснення актуальних модних тенденцій та основних стилів сучасного одягу. Наведено відомості про видатних представників світової моди ХХ – ХХІ століття. Представлено походження назв та опис предметів побутового одягу. Запропоновано поняття, що розкривають зміст сучасних підходів до створення привабливого образу педагога – оформлення зовнішності, добору базового гардеробу, вироблення індивідуального стилю та манери одягатися, як важливих чинників формування особистісно-професійного іміджу вчителя.
Для студентів і викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, учителів загальноосвітніх шкіл, науково-педагогічних працівників.

Рацул А.Б. Педагогіка: інформативний виклад: навчальний посібник / А.Б. Рацул, Т. Я. Довга. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2016. -344 с. 

Пропонований посібник розроблено з урахуванням програмових вимог до викладання курсу педагогіки в вищих навчальних закладах. Матеріал посібника подано у вигляді стислої текстової інформації (словникових тлумачень педагогічних понять і термінів, структурно-логічних схем і таблиць), що допоможе оперативно засвоїти та систематизувати знання з основних розділів педагогіки.
Зміст посібника адресовано викладачам і студентам вищих педагогічних навчальних закладів, слухачам курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Ним можуть скористатися студенти заочної та екстернатної форм навчання, особи, що навчаються в умовах дистанційної чи післядипломної освіти та самостійно оволодівають педагогічними знаннями.

Довга Т.Я., Черній В.П. Здоровий спосіб життя: теорія та практика формування в учнів початкової школи: методичний посібник / Т.Я. Довга, В.П. Черній. – К., 2015. – 169 с. 

У посібнику представлено проблему формування здорового способу життя в педагогічній теорії та шкільній практиці, показано її трансформацію під впливом змін у суспільстві і освіті. Розкрито особливості сучасного здоров’язбережувального простору, охарактеризовано основні засоби здоров’язбережувальної діяльності, проаналізовано здоров’язбережувальний вплив особистісно-професійного іміджу вчителя початкової школи. В додатках вміщено навчально-методичні матеріали з формування в молодших школярів здорового способу життя на засадах використання історико-педагогічного досвіду та інноваційних педагогічних технологій.
Зміст посібника сприяє організації підготовчого етапу наукової освіти.
Для вчителів початкової школи, фізичної культури, викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, студентів спеціальностей «Початкова освіта» та «Фізичне виховання».

Довга Т.Я. Особистісно-професійний імідж майбутнього вчителя початкової школи: теоретико-технологічний аспект: монографія. Дніпро: Середняк Т.К., 2020. – 484 с. 

У монографії проаналізовано теоретичні засади формування особистісно-професійного іміджу майбутнього вчителя початкової школи, розроблено компонентну модель іміджу та розкрито її складники. Охарактеризовано інноваційні технології формування іміджу та презентовано авторську технологію формування особистісно-професійного іміджу майбутніх учителів початкової школи в освітньому процесі університету. Окреслено актуальні орієнтири формування особистісно-професійного іміджу майбутнього вчителя школи І ступеня в умовах модернізації початкової освіти.
Для педагогічних та науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів, учителів, а також усіх, кому не байдужі проблеми шкільної освіти та іміджу вчителя, хто вірить у те, що українська освіта буде престижною, а її педагоги – успішними.