Подаровані видання за червень 2022 року

Від громадської організації «Східноукраїнський центр громадських ініціатив», м. Київ

Перші кроки до відновлення справедливості: посібник для тих, хто долає наслідки сексуального насильства, учиненого під час збройного конфлікту на Донбасі / І. Довгань, В. Смірнов, Ю. Чистякова, В. Щербаченко; за заг. ред. авторів // ГО «Східноукраїнський центр громадських ініціатив». – К., 2021. -136 с.

Дане видання становить за мету допомогти тим, хто постраждав від сексуального та гендерно-обумовленого насильства під час збройного конфлікту на Донбасі. У посібнику зібрано інформацію, що дає відповіді на запитання: що таке сексуальне та гендерно-обумовлене насильство, які форми та наслідки воно має, а також які існують спроби подолання таких наслідків. Посібник містить практичні рекомендації з покроковим описом дій постраждалої особи в процесі юридичного захисту своїх прав, а також зразки необхідних юридичних документів. Частина книги – це список контактів державних та громадських організацій, які надають різноманітну допомогу постраждалим.
Посібник підготовлено Східноукраїнським центром громадських ініціатив у співпраці з Мережею жінок, які постраждали від сексуального насильства, «SEMA-Україна».

Від голови Івано-Франківської обласної ради Сича Олександра Максимовича, м. Івано-Франківськ

Ленкавський Степан. Український націоналізм. Твори. Том 1. Історія / Упоряд. і ред. О. Сич. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2022. 560 с.

Степан Ленкавський, один із співзасновників Організації українських націоналістів, її чільний ідеолог, автор Декалогу українського націоналіста, Провідник Закордонних частин ОУН після вбивства Степана Бандери, велична й одночасно скромна постать, що до недавнього часу цілком незаслужено перебувала поза увагою сучасних дослідників українського націоналізму. Протягом 1998–2010 рр. цей вакуум значною мірою заповнений – вийшов науково-популярний нарис «Степан Ленкавський: життєвий шлях на тлі історії ОУН», декілька десятків наукових та публіцистичних статей, збірник творів у трьох томах, що вже стали бібліографічною рідкістю. Оновлене перевидання творів Степана Ленкавського у чотирьох томах здійснюється в умовах повноцінного введення його імені і творчої спадщини в науковий обіг. Посилення інтересу до творчої спадщини одного з провідних ідеологів та діячів ОУН посилюється об’єктивними суспільними тенденціями. Українська держава проходить складний етап формування своїх національних основ, і український націоналізм набуває чимраз вагомішого значення в її політичному житті. В той же час Європа переживає ренесанс націоналізму, й в Україні співмірно зростає наукове зацікавлення цим світоглядним і політичним феноменом. До першого тому творів Степана Ленкавського ввійшли його праці з історії українського націоналізму. Вони мають різне первісне призначення – деякі цілеспрямовано містять її виклад, інші були написані в процесі поточної діяльності ОУН і сьогодні є джерелом для її вивчення. Багато із запропонованих матеріалів мають характер внутрішньої аналітики. Вони виявлені в закордонних архівах ОУН і публікуються вперше. Хронологічно праці першого тому охоплюють весь історичний період розвитку українського націоналізму: етап протонаціоналізму, початки організованого націоналістичного руху, передісторію й історію ОУН та її закордонних структур. Книжка розрахована на дослідників української історії, української політологічної думки, історії українського націоналізму та широке коло прихильників його як ідеології і політичного руху.

Від авторів Лебедєва Юрія Васильовича та Лебедєвої Лариси Вадимівни, м. Кропивницький

Слова і зображення: фотоальбом / Ю.В. Лебедєв, Л.В. Лебедєва. Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2022. – 100 с.: іл.

«Поезія – та волога в очах, яка змиває пил, що заважає нам бачити. Якщо волога не омиває око, ми сліпнемо» – казав Віктор Конецький, письменник і художник. Додамо – якщо вологи занадто багато, ми в ній тонемо. Але окремі і найкращі поетичні рядки укладаються в душі назавжди і допомагають з’єднати те, що здавалося непоєднуваним і роблять зрозумілим те, що було раніше незрозумілим.
Ми спробували поєднати поезію, що нам подобається, з нашими фотографіями. Це єднання ні в якому разі не робить вірші поетичними підписами під знімками, або знімки – образотворчими ілюстраціями до віршів. Просто вибрані нами рядки віршів і фотографії для нас співпали десь за настроєм, десь за сюжетом, десь завдячуючи неочевидним і складним асоціаціям. Маємо надію, що співпадуть вони і для вас.

Юрій Лебедєв, Лариса Лебедєва

Від ТОВ «Видавництва «НІКА-Центр», м. Київ

Спадщина Пілсудського та Петлюри. Минуле, сьогодення та майбутнє партнерства Польщі та України. Монографія / В. Балюк, М. Дорошко, В. Парух та ін.; наук. ред. В. Балюк, Ю. Макар, М. Дорошко. – Київ : Ніка-Центр ; Люблін : Видавництво УМКС, 2021. 424 с.

У колективній монографії польських і українських науковців досліджуються витоки, становлення й еволюція українсько-польського стратегічного партнерства. Започатковані підписаною в квітні 1920 року лідерами двох держав Юзефом Пілсудським і Симоном Петлюрою Варшавською угодою союзницькі міждержавні відносини Польщі й України отримали новий імпульс після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Автори монографії переконані, що критичний погляд дослідників на сучасний стан українсько-польських відносин сприятиме вивченню важливих історичних подій політичного порядку, дозволить по-новому подивитися на дискусійні теми взаємин Польщі та України, проаналізувати усі «за» і «проти» сучасного наративу українсько-польського партнерства у ХХ – на початку ХХІ ст.
Видання розраховане на викладачів, науковців, експертів й усіх, кого цікавить історія українсько-польських відносин.