Подаровані видання за листопад 2021 року

Від автора Мелещенко Олександра Костянтиновича, професора Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка, м. Київ

Мелещенко О.К. Публіцистика Ярослава Гашека (1883-1923): Навч. метод. комплекс: Навч. посібник; Хрестоматія; Теми рефератів / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка; Ін-т журналістики. К.: Дніпро, 2021. 708 с., іл.

Розглядається публіцистична діяльність чеського журналіста та письменника Ярослава Гашека. Без його найкращих гуморесок і творів сатиричної спрямованості неможливо уявити чеську публіцистику початку ХХ сторіччя, значний пласт якої становлять твори, написані в Києві та Росії в період першої світової та громадянської війн. Десятки друкованих періодичних видань, включаючи київську газету «Чехослован», уважали за честь мати такого автора, а окремі редакції повністю трималися на дописах Ярослава Гашека.
У сплаві антивоєнної та антиклерикальної публіцистики, густо замішаної на сатирі та гуморі, виник роман «Пригоди бравого вояка Швейка», де виведено абсолютно новий тип пересічної людини, що успішно протистоїть мілітаристській державі. Висміяний і цілий паноптикум різноманітних соціальних типів разом з усіма владними інститутами, які вони презентують.
Видання розраховано на студентів і викладачів гуманітарних професій, а також усіх, хто цікавиться історією й культурою Чехії, а також чесько-українськими та чесько-російськими зв’язками.

Від автора Ковалькова Олександра Леонідовича, кандидата історичних наук, доцента, м. Кропивницький

Ковальков О.Л. СРСР в Афганістані (1978-1991 рр.): остання спроба експорту соціалізму: монографія.- Харків: Мачулін, 2021. – 614 с.

У монографії на основі аналізу широкого кола джерел, наукової і мемуарної літератури та інформації ЗМІ досліджено передумови виникнення і розгортання афганської кризи, політику СРСР щодо Афганістану в 1978-1991 рр., міжнародні аспекти афганської кризи, вплив афганської політики Радянського Союзу на СРСР, Афганістан, держави регіону, міжнародні відносини на завершальному етапі «холодної війни».
Дослідження може бути корисним для науковців, викладачів, студентів, а також для тих, хто цікавиться історією Радянського Союзу, Афганістану і міжнародних відносин часів «холодної війни».

Від Національного науково-дослідного реставраційного центру України, м. Київ

Духовна велич: меморії видатних українців. Наукова реставрація до 30-річчя Незалежності України: каталог виставкового проєкту (Київ, 17 серпня – 10 жовтня 2021 року). – К.: Національний науково-дослідний реставраційний центр України, 2021. – 288 с., іл.

Каталог відреставрованих меморій видатних українських діячів XVII-ХХ ст. включає особисті речі, малярські, графічні твори, документальні пам’ятки, світлини, прижиттєві видання, книги з родинних бібліотек, одяг, меблі, предмети домашнього вжитку, що слугували непересічним особистостям – державним та громадсько-політичним діячам, вченим, письменникам, художникам, авторам, композиторам, У каталозі висвітлено результати унікальної творчої відповідальної праці художників-реставраторів.
Видання стане у нагоді широкому колу шанувальників історії та культури, художникам-реставраторам, науковцям музейних, бібліотечних, архівних установ, мистецтвознавцям, викладачам та студентам навчальних закладів мистецької освіти.

Від автора Вайно Марії, м. Івано-Франківськ

Вайно М.Е. Нотатки її життя, або Кохання в запропонованих обставинах (роман у новелах) / М.Е. Вайно.- Івано-Франківськ: Місто НВ, 2020. 272 с.

Роман у новелах Марії Вайно – про формування творчої особистості – від наївної ідеалістки до дорослої жінки, якій доведеться пройти неабиякі випробування й пізнати любов, віру, кохання, маніпуляції, зраду тіла й духовну зраду, народження й смерть, улюблену працю і неспромогу бути зреалізованою; це роман про дружбу й родину, внутрішню свободу і незриме насилля… про повернення до себе і до омріяної творчості… Епоха – кінець минулого століття.
Усвідомлення акцентоване в деталі: в показі психолого-асоціативного поступового осмислення героїнею себе у «запропонованих обставинах». Тут пізнання в малому – великого, бо ці «малі дрібниці» стають відкриттями й іноді просто кардинально змінюють життя героїні.

Імпресія 2021. Альманах малої прози / упоряд. М. Вайно. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2021. 64 с.

Альманах творів переможців Першого Всеукраїнського літературного конкурсу малих прозових форм ім. Василя Стефаника вміщує і новели, і оповідання, і замальовки, і образки, і шкіци, і бувальщини… У цих житейських картинах оті «малі дрібниці» зовсім «не дрібні»… Спиняють, проймають, змушують замислитися…
Конкурс не зважає на вік претендентів, місце проживання, – тільки на якість метафоричної манери писання українською мовою. Має на меті щороку підтримувати розвиток і процвітання цього малого жанру в Україні та гідно нести честь імені великого українського новеліста – Василя Стефаника.

Від Максименко Світлани Михайлівни, доцента кафедри театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів

Світлана Максименко. Український театр у Львові в період німецької окупації (1941-1944). – Львів, 2015. – 328 с. + ілюст.

Вивчення (як і написання) новітньої історії українського театру сьогодні неможливе без розкриття та з’ясування тих його сторінок, які замовчувались раніше або спотворювались заідеологізованою (чи заполітизованою) комуністичною ідеологією. Діяльність «Українського театру міста Львова – Львівського оперного театру» періоду Другої світової війни – одна з них.
Книжка базується не на «суперечливих місцях пам’яті» безпосередніх учасників процесу (діаспорних видань колишніх учасників ЛОТу), а на «пам’яті посереднику», почерпнутій авторкою з різних джерел. Такий підхід знімає авторський суб’єктивізм, полегшує виклад проблеми, надто «коли йдеться про пам’ять у метафоричному розумінні – пам’ять національну, родинну, місцеву.
Видання адресоване спеціалістам різних галузей гуманітарних наук: культурологам, соціологам, політологам, режисерам, акторам, педагогам, філософам, театрознавцям й усім, хто цікавиться театром та історією.