Подаровані видання за липень-вересень 2021 року

Від Хланти Івана Васильовича, с. Копашново, Хустського району, Закарпатської області

Вертій О. Світоглядно-духовні грані українського Всесвіту. Життя, наукова, педагогічна та громадська діяльність Івана Хланти / Олексій Вертій. – Ужгород: ТДВ «Патент», 2021. – 352 с.: іл.

У монографічному дослідженні зроблена спроба подати штрихи до творчості портрета видатного українського народознавця Івана Хланти, розкрити не лише духовний світ, життєві принципи та ідеали, громадянську позицію, а й з’ясувати основоположні підстави записування ним творів усної народної творчості, особливості багатогранної наукової та громадської діяльності визначити місце і значення його творчого доробку в духовній історії нашого народу, насамперед на сучасному етапі її становлення і розвитку.
Розраховано на науковців, письменників, освітян, працівників культури, студентів, широкі кола читачів.

Від Гайденка Олега Миколайовича,завідуючого науково-технічним відділом селекції, насінництва і трансферу інновацій, кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідницької станції НААН, м. Кропивницький

Вісник Степу. Науковий збірник ІСГС НААН. Вип. 18. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2021. – 148 с.

У збірнику представлені матеріали з питань землеробства, рослинництва, агроекології, захисту рослин, генетики, селекції, насінництва, механізації, економіки, а також питання розвитку тваринництва.
Збірник розрахований на наукових співробітників, викладачів вузів, аспірантів, студентів та фахівців агропромислового комплексу.

Науково-методичне забезпечення інноваційного розвитку агровиробництва в Степу України: колективна монографія; за ред.: І.М. Семеняки, О.М. Гайденка, В.А. Іщенка. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2021. 280 с.

У монографії наведено результати досліджень щодо визначення продуктивності сівозмін та беззмінних посівів, при різному насиченні зерновими і технічними культурами; рекомендації щодо застосування технологічних прийомів одержання насіннєвого матеріалу картоплі; рекомендації з удосконалення агротехнологічних підходів формування продуктивності сортів озимих зернових культур; науково-практичні рекомендації вирощування ячменю ярого; науково-практичні підходи щодо оптимізації ресурсозберігаючих біоадаптивних елементів технології вирощування кукурудзи. Окрім цього висвітлено аналіз стану справ галузі молочного скотарства у Кіровоградській області; результати досліджень породного, кількісного, якісного складу племінного свинарства Кіровоградської області, а також рекомендації з ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва в степовій зоні України.
Видання розраховане на керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств всіх рівнів управління, науковців, викладачів та студентів сільськогосподарських спеціальностей.

Від автора Криворучко Сергія, кандидата технічних наук, доцента, заслуженого раціоналізатора України, м. Київ

Криворучко С. Оцінка результативності персоналу від звичайної до наукової. Визначення та порівняльний аналіз детермінованих і стохастичних підходів – К.: ЛАТ & К., 2020. – 72 с.

В книзі проведено детальний порівняльний аналіз використання детермінованих і стохастичних підходів в оцінці результатів діяльності персоналу за індикаторами інформативності, точності, простоти, вартості та періоду оцінювання ступеня результативності (продуктивності) спеціалістів, які працюють, як в однакових, так і в різних умовах, як за одними, так і за різними напрямками діяльності.
В книзі проаналізовані, в тому числі, точності, часові та волатильні переваги щоденного вимірювання показників продуктивності персоналу, наведені результати практичного застосування об’єднаної сукупності стохастичних показників оцінки персоналу діючих компаній з різних сегментів ринку, обґрунтована доцільність використання стохастичних підходів при вимірюванні продуктивності персоналу та визначні рекомендації щодо практичного використання ймовірнісно-математичних підходів в оцінці діяльності персоналу.
Для керівників державних і комерційних установ і компаній, менеджерів з персоналу, науково-педагогічних працівників, аналітиків, студентів – усіх, хто цікавиться питанням обґрунтованої оцінки результатів діяльності персоналу.

Від автора Кучерявого Івана Івановича, м. Кропивницький

Кучерявий І.І. Пригорнуся серцем. Вірші. – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2020. – 114 с.

Перша книжка Івана Івановича Кучерявого сповнена глибокої чутливої лірики, безмежної любові до рідного краю, природи, до єдиної коханої, вірність якій він зберіг у своєму палкому, небайдужому і патріотичному серці.
Його живі і образні спомини вертають нас у лоно українського степу, під білопінне цвітіння вишневих садочків, манять у тихе тепле надвечір’я на берег виткої степової річки Аджамки. Його палке серце б’ється в унісон з мільйонами сердець, що у цей, трагічний для нашого народу час, уболівають за долю своєї країни.

Від ТОВ «ІМЕКС-ЛТД», м. Кропивницький

Гольник О. В пошуках голосу Марка Кропивницького / Оксана Гольник. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2020. – 204 с.

Настав час віднайти голос Марка Кропивницького, відкинувши звичайний пафос й урочистість. Яким він був насправді? Босоноге дитинство, сповнені пошуків себе юні роки, перший успіх на професійній сцені… Ніхто краще не розкаже, ніж сам Марко Лукич. Давайте вслухаємося в його голос у рядках «Автобіографії…», який повідає нам про народження, розквіт і занепад Театру Корифеїв.
Видавництво висловлює вдячність за допомогу у підготовці видання Євгенію Гуменюку, Анатолію Пивовару, Володимиру Поліщуку.

Від авторки Соколової Віри, м. Кропивницький

Соколова Віра, протоієрей Євгеній Назаренко. Ідучи дорогою: духовно-пізнавальне видання. – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2021. – 80 с.

Книга містить духовно-пізнавальний матеріал релігійно-історичної тематики та роздуми авторів про важливість духовно-морального спрямування людини у сьогоденні.
Розрахована на широке коло читачів.

Від Ганоцької Наталії Кузьмівни, м. Кропивницький

Ганоцький В.Ф. Крила виростають на землі. Художньо-документальна повість. Слово друзям і колегам. Спогади, відгуки, пісні. – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2021. – 152 с.

Повість про космонавта-земляка Л. Попова була написана 40 років тому – після його космічного польоту з В. Рюміним. Автор підготував її до друку ще в 2005 році, але видати книгу не вдалося. В рік ювілею В. Ганоцького його родина, група друзів і колег здійснили його мрію, додавши до повісті свої спогади про поета, прозаїка, публіциста і людину.

Від Козлової Наталії, укладача та коректора, м. Кропивницький

Вулкан Миколайович Козлов. Художньо-історична повість «Аквілон» / Вулкан Козлов – Ужгород: Видавництво ФОП Сабов А.М., 2020. – 91 с.

В книзі викладені історичні дані про історію краю, земляків автора, Вулкана Миколайовича Козлова, який родом з хутора Глазова Кіровоградської області, які воювали з турками в 1878 році, коли загинули майже половина війська з території нинішньої України, в Болгарії на Шипці.
В повісті в художній формі описане життя мешканців малого містечка Бобринець і навколишніх сіл і хуторів.
Глибока любов до рідної землі подана автором у сюжеті цієї книги. Це тринадцята його книга.

Від національної спілки письменників України та перекладача Чистяка Дмитра, м. Київ

Кумбароскі Р. Скляна гора: поезії / Разме Кумбароскі; пер. Анни Багряної; передм. та реценз. Д. Чистяка. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2014. – 62 с.

До збірки вибраних поезій відомого македонського поета і громадського діяча Разме Кумбароскі увійшли твори тонкого ліричного та глибокого медитативного звучання у талановитому перекладі відомої письменниці Анни Багряної.

Ванчев де Трасі Атанас. Світло у світлі: вибрані поезії / Атанас Ванчев де Трасі; передм., пер. з франц., комент. Д Чистяка. – К.: Журнал «Радуга», 2014. – 80 с. – (Серія «Поети Світу).

Атанас Ванчев де Трасі – відомий французький літературознавець, громадський і культурний діяч, людина енциклопедичної ерудиції, член Європейської академії наук, мистецтв і літератури (Париж), Болгарської академії наук і мистецтв. Але передусім поет. До збірки його вибраних творів «Світло у світлі» увійшли найбільш знакові поезії останніх років, у яких із тонким ліризмом стверджується приналежність людського «я» до божественної духовної сутності.
Цією книжкою відкривається серія «Поети Світу» за редакцією Дмитра Чистяка.

Юрсенар М. Андріанові спогади: роман / Маргеріт Юрсенар; пер. з франц. Д.О. Чистяка. – К.: Журнал «Радуга», 2007. – 232 с.

Роман «Андріанові спогади» (1951) Маргеріт Юрсенар, всесвітньо відомої письменниці, першої жінки у Французькій академії, давно став класичним твором, але перекладається українською вперше. Цей політичний, психологічний, філософський і інтимний життєпис римського імператора просвітника Адріана розкриває сучасним читачам парадокси державницького та особистого становлення однієї з найсуперечливіших, але й найщиріших постатей європейської літератури ХХ століття.

Дюпюї С. Падіння друге: вибрана драматургія / Сильвіан Дюпюї; пер. з франц. І.С. Рябчія, Д.О. Чистяка. – К: Всесвіт, 2016. – 240 с.

У вибраній драматургії знакової швейцарської франкомовної письменниці С. Дюпюї постає трагічний і саркастичний, пекельний і над-абсурдний (а тому – живий!) світ після «Чекаючи на Годо» С. Беккета. Мандруючи «черевомовними Пеклами» (і соціальними, і душевними, і духовними) та Чистилищами цього театру, вдумливий читач знайде і розраду, і пораду, і надію… на свій – вистражданий після катарсису – Рай.

Метерлінк М. Рання драматургія. / Моріс Метерлінк; пер. з франц. Д.О. Чистяка – К.: Журнал «Радуга», 2015. – 282 с.

До видання творів класика бельгійської літератури, лауреата Нобелівської премії Моріса Метерлінка (1862-1949) увійшло повне зібрання ранньої драматургії письменника. Ці твори справили визначний вплив на становлення європейської нової драми і досі захоплюють широкі читацькі кола. До того ж, видання ранніх драм М. Метерлінка – це знакова хрестоматія текстів, що вивчаються у середній та вищій школі України.

Від користувача бібліотеки Парсамова Сергія Суреновича, м. Кропивницький

Альбанезе М. Древняя Индия: От возникновения до ХІІІ века / Марилия Альбанезе; под ред. В.М. Де Фабианис; пер. с англ. И. Бочкова. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 296 с.: ил.

Эта книга, представляющая попытку создания обширного географического и исторического полотна, состоит из трех разделов. В первом рассматриваются основные исторические события на субконтиненте начиная с ІІІ тысячелетия до н. э. и заканчивая приходом мусульман в ХІІ в. н. э.
Во втором разделе пойдет речь о повседневной жизни города и деревни, социально-политической структуре, о религии, искусстве, эстетике. В третьем разделе приведены справочные материалы для туристов, указаны наиболее важные достопримечательности. Превосходные и многочисленные фотографии вводят читателя в мир изысканной, зачастую эзотерической красоты. Текст сопровождается цветными таблицами, рисунками и картами.

Древний Китай: Китайская цивилизация от истоков до династии Тан / сост. М Скарпари; пер. И. Павловой. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 292 с.: ил.

Читатель получит представление не только о последовательности исторических событий, но и о политической и социальной структуре общества, особенностях повседневной жизни как аристократии, так и простых людей, их верованиях и церемониях, семейных установлениях, развлечениях и многом, многом другом.
Особенно подробно автор останавливается на непревзойденном древнекитайском искусстве. Дивные нефритовые и лакированные, бронзовые, золотые и серебряные изделия, скульптура и керамика не только предстают перед читателем во всей своей изысканной красоте, но снабжены подробными комментариями, освещающими время создания, предназначение и особенности декора каждой вещи.
Большой раздел книги посвящен процессу археологического открытия Древнего Китая. Здесь читатель найдет описания наиболее значимых раскопок – от охраняемой многотысячным терракотовым “войском” гробницы Первого императора Цинь Шихуанди до буддийских пещерных храмов с их колоссальными каменными и глиняными скульптурами.