Подаровані видання за березень 2021 року

Від автора Неручка Василя Петровича, м. Ланівці

Неручок В., Політикіна Б. В гніздах лелечих кулі димлять: спроба синтезу публіцистики та громадянської поезії / Василь Неручок, Богдана Політикіна, Тернопіль: Вектор, 2020. – 120 с.

До збірки увійшли публіцистичні матеріали антивоєнної тематики: коментарі, репортажі, розслідування (В. Неручок) та актуальна громадсько-патріотична лірика (Б. Політикіна). Такий синтез публіцистичного та художнього стилів вдало вписався у варватер редакційної політики Тернопільської газети «Свобода» (2014-2020 рр.) А ще підбадьорив авторський тандем до видавничих експериментів. Перший із них – збірка «Сонце на долоні» (Тернопіль, Вектор, 2020), досліджує антагонізм Революції гідності – того затяжного імпровізованого суспільного зриву, що завершився розстрілом мирних протестувальників, спровокував появи сепаратизму і, зрештою, «розв’язав руки» російському імперіалізму для реалізації давніх намірів щодо загарбання українських територій.
Цього разу автори озвучують проблеми оборонного сектору, інформують про громадську ініціативу «Зупинимо війну разом!», акцентують увагу на прорахунках внутрішньої політики стосовно виконання соціальних програм, реалізації виборчого права, розвитку громадянського суспільства; ратують за створення структурованої громадської опозиції. У якості переконливих аргументів пропонуються рекомендації вітчизняних науковців, висловлювання беззаперечних моральних авторитетів Українського Руху Опору, зокрема Симона Петлюри, Степана Бандери, Василя Стуса.
Мистецьку канву збірки підсилюють пісенні тексти Андрія Кузьменка, співзвучні розділи хрестоматійної поеми Олександра Мороза «Безсоння», громадянська поезія Валентини Гуменюк (література української діаспори) та антивоєнна лірика Наталії Ковальської – поетеси із Горлівки Донецької області.
Адресується широкому колу читачів.

Від «Національного інституту стратегічних досліджень», м. Київ

Децентралізація і формування політики регіонального розвитку в Україні: наук. доп. / [Шевченко О. В., Романова В. В., Жаліло Я.А. та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук Я.А. Жаліла. – Київ : НІСД, 2020. – 196 с.

Проаналізовано перебіг децентралізації в Україні загалом і в окремих регіонах зокрема. Сформовано дорожню карту завершення реформи в 2020 р. Представлено умови проведення чергових виборів до органів місцевого самоврядування. Розглянуто низку актуальних питань реформи територіальної організації влади та місцевого самоврядування на засадах децентралізації і субсидіарності. Запропоновано підходи до створення інституту нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування. Показано ступень інтегрованості регіональної політики України до регіональної політики України до регіональної політики Євросоюзу на основі аналізу врахування принципів регіональної політики ЄС в Україні. Розглянуто вплив реформи децентралізації на формування політики регіонального розвитку і запропоновано системні підходи до інтеграції цих напрямів політики держави. Сформовано підходи щодо оцінювання впливу децентралізації на соціально-економічний розвиток регіонів, наведено приклади розкриття потенціалу децентралізації для розвитку окремих регіонів. Укладено рекомендації стосовно реалізації Цілей сталого розвитку на локальному рівні як підґрунтя інтеграції просторового та регіонального розвитку. Запропоновано низку рекомендацій щодо успішного провадження реформи децентралізації та перетворення її на стимул формування ефективної політики регіонального розвитку.
Розраховано на широке коло фахівців та практиків з питань регіональної політики, реформи та територіальної організації влади та місцевого самоврядування.

Від Мелещенка Олександра Костянтиновича, професора Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

Мелещенко О.К., Ковальчук О.О. Сучасна українська екологічна публіцистика: огляд сімдесятих – десятих років: Тексти лекцій / КНУТШ; КНУКІМ. К.: Дніпро, 2020. – 112 с.

Тексти лекцій професора Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка О.К. Мелещенка та кандидата наук із соціальних комунікацій Інституту міжнародних відносин і журналістики Київського національного університету культури і мистецтв О.О. Ковальчук присвячені сучасній українській екологічній публіцистиці за майже півстоліття – із 1970-х до 2020 років.
Видання розраховано на студентів і викладачів журналістських і суміжних підрозділів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться журналістикою загалом та екологічною журналістикою зокрема.

Від автора Базилевського Володимира Олександровича, м. Київ

Базилевський В.О. Лук і Ліра: поезії / В.О. Базилевський. – Київ: «Видавництво «Фенікс», 2016. – 256 с.

Символіка назви нової поетичної книги Шевченківського лауреата Володимира Базилевського, строкатість і значущість смислових її значень увиразнюються розмаїттям тематичним: від персоналій та фактів античного світу – до подій на Майдані. Від неприйняття негацій державності – до перекладів і переспівів поетів світу та циклу віршів-алюзій про Гамлета, якого поет спонукає перейматися хворобами української реальності.
Лук є система сил протиборства – і чим сильніша напруга полюсів відштовхування, тим кращий лук. Зменшити чи знищити опір обох кінців лука – значить знищити самий лук. Але тятива лука може перетворитися на струну ліри. Ліра ґрунтується на тому ж принципі, що й лук: вона є багатострунний лук, можна сказати, перетворений або «сублімований» лук. Тут ми можемо наочно споглядати і чути, як із «протиборства виникає пречудова гармонія». Краса, добро, уся система цінностей базуються на цьому принципі. Символ лука і ліри багатозначний і всеохоплюючий, як і ерос Платона, з яким він суттєво пов’язаний.

Базилевський В.О. Евтерпа в снігах: поезії / В. О. Базилевський. Післямова В. Герасим’юка. – Київ: «Український письменник», 2020. – 296 с.

«Евтерпа в снігах» – сповідь поета, який вступив у зимову пору життя. Якщо пристати на відому сентенцію: поезія – чиста правда душі, то це саме той випадок. Нова книга – підсумок публікацій у «Літературній Україні», «Українській літературознавчій газеті», часописах «Київ» та «Дзвін».
Найбільше запитань у книзі «Евтерпа в снігах» поставив сам автор. І найбільше – у розділі «Лінійні верлібри». Не пригадується, аби поет прихильно ставився до вільного вірша. А тут цілий розділ. І такий же розділ мініатюр «Лапідарій-3». Так само – і в попередній книзі. Нашу милозвучну силабо-тоніку ми захищаємо (від кого, власне, захист?) і виправдовуємо (ще абсурдніше) особливостями нашої мови, рухомістю наголосу тощо… Одне слово, живемо у двадцять першому столітті, коли всі форми віршування вже традиційні, і коли Володимирові Базилевському захотілося поставити свої питання «коротко, сильно і страшно», він так і вчинив – вони настільки «лінійні» – до крику! – до заціпеніння!

Від Житньої Людмили Миколаївни, письменниці, прозаїка, публіциста, есеїста, м. Київ

Житня Л. М. Чорнобиль – очима жінок / Л.М. Житня. – Київ: «Стелла-Гранд», 2020. – 610 с.

Книга Людмили Житньої «Чорнобиль-очима жінок» (Інтерв’ю з атомною катастрофою) – це ексклюзивне інтерв’ю, (тридцять п’ять років поспіль), з жінками ліквідаторами та евакуйованими, доля яких перетнулася із вселенською атомною катастрофою, що потрясла світ. Це сповідь про пережите. Жінки – берегині! Чутливі, емоційні. Вони вистояли разом із чоловіками і понині несуть тягар цієї біди на своїх тендітних плечах. За всі роки ніхто їх не запитав: «Як вам живеться?…». А їм є про що розповісти!
Це – «інтерв’ю з атомною катастрофою», відтворене із перших вуст очевидців страшної біди ХХ ст.
У книзі також є роздуми та коментарі автора, що грунтуються на документальних літературних джерелах, періодичній пресі, архівних матеріалах.

Від авторки Тертишної Лілії Сергіївни, м. Кобеляки

Тертишна Л. С. Державна регіональна політика: господарсько-правові механізми реалізації: монографія / Л. С. Тертишна. – Харків : Юрайт, 2020. – 172 с.

Монографія є викладенням основного змісту кандидатської дисертації, рекомендованої до захисту на вченій раді Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого кафедрою господарського права.
Наукова робота присвячена формуванню теоретичної моделі механізму господарсько-правового забезпечення функціонування державної регіональної політики, подальшій розробці концепцій вдосконалення чинного законодавства з питань забезпечення розвитку господарських відносин з позиції державної регіональної політики, а також дослідження сучасного стану господарсько-правового забезпечення реалізації державної політики у сфері регіонального розвитку.
Отримані автором теоретичні та практичні результати дослідження можуть бути використані в нормотворчій діяльності держави в процесі удосконалення господарського законодавства, зокрема, з метою деталізації наявних та створення нових нормативно-правових актів, які безпосередньо стосуються організації та діяльності у сфері регіонального розвитку, крім того – при удосконаленні методологічних засад присвячених забезпеченню якісного державного регулювання політики розвитку територій.
Сформовані пропозиції можуть бути корисні для спеціалістів у галузі права та інших наук, які досліджують сферу державної регіональної політики, викладачів, аспірантів, студентів, органів місцевого самоврядування та органів державної влади, зокрема, посадових осіб Міністерства розвитку громад та територій.

Від автора Задоя Івана Михайловича, м. Одеса

Задоя І.М. «Сонечку мого життя». Штрихи до біографії Сергія Тасіна (Гончарова) / Іван Задоя. – Одеса : Астропринт, 2020. – 288 с., 24 с. фот.

Вражає його незмірно багатий духовний світ, уміння підставити плече, розради, підтримати, посприяти.
Він постійно переймався клопотами інших, горою ставав на захист скривджених. Заворожував чемністю, лагідним серцем, щирою усмішкою. Умів слухати і чути.
Він був світлою Людиною, справжнім Інтелігентом, талановитим Учителем.
Ця невеличка книжечка – данина пам’яті журналісту, письменнику, викладачеві Олександрійського педагогічного училища Сергію Григоровичу Тасіну (Гончарову).

Від місцевого автора Поліщука Кирила, м. Кропивницький

Поліщук К. Пташиний цвинтар: збірка оповідань / Кирило Поліщук. – Київ : Laurus, 2020. – 270 c.

Пташиний цвинтар» – дебютна збірка з восьми пов’язаних між собою оповідань. Буденне життя сучасних людей, їх дорослішання, набуття досвіду та самоусвідомлення відбувається в антиутопічній реальності з сюрреалістичними елементами. Спільний мотив видання – птахи, які виступають у творах головними і другорядними персонажами, символами.
Ця книжка буде цікава читачам, які люблять коротку українську прозу, а також філологам, яким цікаві унікальні авторські стилі, вже оцінені такими преміями: «Корнійчуковська премія» (2015), міжнародна німецько-українська премія імені Олеся Гончара (2017), «Смолоскип» (2018). Також Кирило Поліщук – переможець конкурсів «Гранослов» (2018), «Без меж» (2018), учасник і фіналіст багатьох інших.

Від авторки Кінзерської Тетяни Петрівни, кандидата мистецтвознавства, члена Спілки театральних діячів України, м. Київ

Кінзерська Т. Талан і талант (вистава-концерт) та інше / Тетяна. – Київ: Видавництво «Український пріоритет», 2020. – 232 с.

Видання здійснено за сприяння О.Г. Кінзерської-Юрченко. До книжки увійшла п’єса «Талан і талант» (вистава-концерт), присвячена одній із найяскравіших актрис українського класичного театру («театру корифеїв») Єфросинії Пилипівні Зарницькій. Вихована на засадах національної практичної школи режисури та акторської майстерності М. Старицького – М. Кропивницького, вона упродовж сорока років (1889-1929) чарувала й зворушувала глядачів різних верств суспільства грою у різнопланових ролях музичного й драматичного репертуару. Вже у перші роки перебування Є. Зарицької на українській сцені, в трупі М. Кропивницького (1889-1893), сучасники порівнювали її з М. Заньковецькою, у другій половині 1890-х – в ній бачили спадкоємицю видатної актриси у мистецтві, проте у співочому репертуарі називали неперевершеною. Сама ж М. Заньковецька на схилі літ вважала, що вона і Є. Зарницька на український сцені «ділили поспіх». (З вітальної телеграми М. Заньковецької Є. Зарницькій. 1929 рік). П’єсу «Талан і талант» написано за матеріалами літопису життя і творчості Є. Зарицької. (Кінзерська Т.П. Єфросинія Зарницька (Є. Азгуріді). Літопис життя і творчості (1867-1936). – Київ: Інтерсервіч, 2019, 588 с.). До книжки також увійшли статті «Український «театр корифеїв» як практична школа», «Театральна студія «Українська робітня» під керівництвом Анатолія Черкова», відгуки на вистави 1990-х рр. «Пісня Сольвейг» (режисер В. Троїцький), «Дама без камелій» (режисер Р. Віктюк), «Щастя від Шніцлера» (режисер Б. Струтинський) та «Замальовки з українського повсякдення. 1970-і роки».
Книжка розрахована на викладачів і студентів навчальних закладів гуманітарного спрямування та на залюблений у мистецтво театру широкий читацький загал. До книжки увійшли матеріали з фондів Музею театрального, музичного та кіномистецтва України, з архівів театрознавця Є. Хлібцевич, краєзнавця м. Первомайська Миколаївської області Т. Хмари та письменника Г. Гусейнова.

Кінзерська Т. Голодомор у рабстві: п’єса / Тетяна Кінзерська – Київ: Видавництво «Український пріоритет», 2020. – 56 с.

П’єса «Голодомор у рабстві» є інсценізацією біографічно-художньої повісті Павла Наніїва «Лозинова труна» про трагічні події в Україні 1920-30-і рр. Вона надзвичайно актуальна й сьогодні. Життя у бідності не «розчавлювало» незалежний дух народу, прагнення жити на рівні людської гідності. Проте совєцька ідеологія викорінювала зі свідомості людей почуття власної відповідальності за своє життя, відчужувала людину землі-годувальниці. Яскравими фарбами відтворено механізм маніпуляції свідомістю людей з боку творців «світлого майбутнього». Сьогодні людство знову опиняється перед загрозою штучно спровокованого голоду, маніпуляція свідомістю населення нашої планети «зашкалює». Інсценізація повісті П. Наіїва може бути доповненням до курсу «Історії України» та заслуговує на втілення на театральній сцені.