Подаровані видання за січень-червень 2020 року

Від автора Григорія Гусейнова, м. Кривий Ріг

Гусейнов Г. Принцеси революції: повісті / Григорій Гусейнов. – К.: Ярославів Вал, 2017. – 392 с. (Серія «Авторська біографічна серія»).

Історія персонажів книжки українського письменника, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Григорія Гусейнова засвідчує, що все на світі змінюється і водночас заливається непорушним. Щойно після виходу художньо-документальних повістей про «принцес революції» – вчительку Галину Кузьменко, дружину Нестора Махна, та найвідомішу анархістку часів визвольних змагань, родом з Олександрівська, Марусю Никифорову (2007, 2010) – вони стали бібліографічною рідкістю. Доповнені тексти знайомлять читача з маловідомими сторінками життя двох уславлених жінок-степовичок часів української революції 1917-1921 рр.

Гусейнов Г. Вітер зі сходу: повісті / Григорій Гусейнов. – К.:Ярославів Вал, 2019. – 360 с. (Серія «Авторська біографічна серія»).

Сюжети нової книжки лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, відомого українського письменника Григорія Гусейнова відтворюють два, обернених на Схід, маловідомих сюжети з історії України. Навіч світ як універс урівноваженних між собою сил, що поділений на праведних і грішних не за походженням чи місцем народження, а, як і все суще, за вчинками та мріями.

Від ТОВ «Видавничий дім «Антиквар», м. Київ

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. Альманах прем’єр 2016. 100 років першій сцені України/ автор ідеї Михайло Захаревич та ін. – К.:ВД «Антиквар», 2019. –72 с.
Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. Альманах прем’єр 2017. 100 років першій сцені України/ автор ідеї Михайло Захаревич та ін. – К.:ВД «Антиквар», 2019. –72 с.
Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. Альманах прем’єр 2018. 100 років першій сцені України/ автор ідеї Михайло Захаревич та ін.– К.:ВД «Антиквар», 2019. –72 с.
Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. Альманах прем’єр 2019. 100 років першій сцені України/ автор ідеї Михайло Захаревич та ін. –– К.:ВД «Антиквар», 2019. –72 с.

У переддень видатного ювілею особливого значення набуває відчуття історичного шляху. Це невпинний живий кровоток з минулого до прийдешнього, він живить пам’ять, традиції, наступність поколінь. З мозаїки старих світлин – портретів блискучої плеяди особистостей франківської сцени, мемуарів, монографій, рецензій складається для нас самобутнє, неповторне обличчя театру, історія якого сьогодні наближається до сторічної позначки. Це видання презентує прем’єри останніх років, як живий пульс нашого сьогодення у контексті і рефлексіях історичної пам’яті та допоможе нащадкам відчути нерозривний зв’язок часів.

Веселовська Г.І. Більше ніж театр. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. 2001-2012. – К.:ВД «Антиквар», 2019.–328 с.: іл.

Ця книга є першим узагальнюючим і комплексним виданням, присвяченим творчій діяльності Національного театру імені Івана Франка періоду керівництва ним видатним українським артистом Богданом Ступкою. Десятки нових вистав у репертуарі, десятки нових авторських імен на афіші, запрошення іменитих майстрів, численні гастрольні поїздки, відкриття нових естетичних горизонтів, відхід від стереотипних поглядів на вітчизняну класику, складні пошуки рівноваги всередині творчого колективу – усе це ввібрало життя франківців 2001-2012 років – часу, який сьогодні називають Часом Ступки. У книзі відсутній хронологічний принцип подачі матеріалу: кожний з трьох розділів присвячено окремому тематично-проблемному напрямку діяльності театру.

Авторський погляд на мистецький доробок театру буде цікавим широкому колу читачів, любителям мистецтва, шанувальникам вітчизняної культури, а також фахівцям – театрознавцям та історикам мистецтва.

Сценографія. Пошуки власної естетики. 1920-2020 / Упоряд.: А.І.Александрович-Дочевський; текст О.В.Ковальчук.– К.: ВД «Антиквар», 2019.– 304 с.: іл.

Цей альбом є першим спеціальним виданням, присвяченим саме франківцям-художникам, і в цьому його унікальність. Щоб окреслити певні мистецькі тенденції, притаманні різним періодам існування Театру ім. Івана Франка з 1920-х років до сьогодення, та осмислити пошук художньої форми як змісту часу, матеріал умовно розділено на чотири глави-епізоди. Кожна з них відкривається текстом кандидата мистецтвознавства Олени Ковальчук.

Представлені в альбомі твори демонструють майстерність художників, їхній смак, а також самобутність у контексті європейської культури.

Видання буде цікаве театрознавцям, історикам мистецтва та широкому колу читачів.

Віктор Марущенко. Франківці. Миттєвості. – К.: ВД «Антиквар», 2019.– 112 с.: іл.

Фотолітопис Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка створено майстром фотографії Віктором Марущенком. Світлини франківців на сцені та поза сценою разом з коментарем театрознавця Віталія Жежери розкривають історію колективу 1980-1990-х років.

Видання адресовано шанувальникам театру.

Від ЛА «Піраміда», м. Львів

Курило І.В. Як правильно: помилки мовлення засобів масового інформування: Науково-навчальне видання / Іван Курило. – Львів: ЛА «Піраміда», 2018.– 848 с.

У монографії проаналізовано декілька тисяч помилок мовлення засобів масового інформування. Окремо виділено типові помилки. Цінними є розділи «Корисно знати», «Паралельні форми слововживання», «Розрізняти» тощо, які допоможуть зорієнтуватися у великому мовному арсеналі. Крім основної частини доречними є додатки, які стосуються труднощів слововживання та інших проблемних питань. Подано складні випадки вживання деяких частин мови, а також пунктуації, наголошення тощо. Книга вирізняється серед деяких інших простотою викладу та практичністю.

Монографію адресовано широкому колу читачів – працівникам закладів ЗМІ, працівникам редакцій і видавництв, викладачам, науковцям, науково-технічним працівникам, здобувачам наукового ступеня, студентам, учителям, учням, усім, хто не байдужий до української мови.

Курило І. Нюанси слововживання: науково-практичний довідник / Іван Курило.– Львів: ЛА «Піраміда», 2017.– 564 с.

У довіднику подано практичний матеріал зі складних випадків сучасної літературної норми – труднощі вибору слів, наголошування тощо. Читачі дізнаються про значення й правильне вживання деяких слів. Це допоможе запобігти помилковому слововживанню, перебороти лексичну розбіжність у визначенні однакових понять.

Довідник призначено для широкого кола читачів.

Від авторки Фурсикової Т.В., м Кропивницький

Фурсикова Т.В. Медіакультура сучасного фахівця освіти: монографія/ Т.В. Фурсикова. – Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2019. – 384 с.

У монографії проаналізовано й обґрунтовано теоретичні та методичні засади розвитку професійної медіакультури майбутніх магістрів освіти; викладено теоретико-практичні особливості професійної підготовки майбутніх магістрів освіти в контексті медіаосвіти. Окреслено та обґрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження, визначено складники медіакультури, викладено зміст системи й розкрито технологію розвитку медіакультури майбутніх магістрів освіти в умовах університету.

Дослідження адресовано викладачам, студентам закладів вищої освіти майбутнім учителям, аспірантам, докторантам, науковцям, усім тим, хто опікується питаннями вдосконалення й підвищення якості професійної підготовки майбутніх магістрів освіти.

Від авторки Елєонори Кузнєцової, м. Херсон

Кузнєцова Е.О. Я звертаюсь до вас…: Збірка поезій / Елєонора Кузнєцова. – Херсон: Айлант, 2017. – 48 с.: іл.

Кузнєцова Е.О. У пошуках нових шляхів: Збірка поезій / Елєонора Кузнєцова. – Херсон: Айлант, 2019.– 32 с.: іл.

Кузнєцова Э.О. Приоткрыв в Европу дверь…: Путевые заметки./ Элеонора Кузнєцова. – Херсон: Айлант, 2019.– 172 с.: фото.

Обретя независимость, Украина решила взять курс в сторону Европы. Поэтому очень интересно познакомиться с ней поближе. Я безгранично благодарна своим детям Евгению и Олесе, предоставившим мне эту возможность. Свободно путешествуя на машине, мы посетили несколько европейских государств. Своими впечатлениями о жизни и быте европейцев я с удовольствием делюсь с уважаемыми читателями.

Від Сікорської Ірини, м Кропивницький

Гусарчук Т.В. Артемій Ведель. Постать митця у контексті епох : монографія / Тетяна Гусарчук. –К.: Муз. Україна, 2019. – Вид. 2-ге, виправл. і доп. – 768с.:32 с. іл.

Монографію присвячено творчості видатного українського музиканта 18 століття – композитора, співака, диригента, педагога Артемія Лук’яновича Веделя. Поряд із узагальненням двохсотлітньої історії побутування та вивчення його творчої спадщини у книзі представлено багатоаспектне дослідження творчого феномену митця на широкому історико-культурному тлі, у контексті провідних тенденцій розвитку українського музичного мистецтва.

Корній Л.П. Джерелознавство історії української музичної культури: монографія / Лідія Корній.– К.: ІМФЕ ім М.Т. Рильського; Ніжин: Лисенко М.М., 2019.– 312с., 8 с. іл.

У монографії розглянуто музичне джерелознавство як спеціальну галузь українського музикознавства, визначено її теоретичні та практичні аспекти. Розкрито специфіку використання музично-історичних джерел в українській музичній культурі від Середньовіччя до Барокко.

Книга призначена для музикознавців, науковців різних галузей гуманітарних наук, для всіх, хто цікавиться джерелознавчими та музично-історичними проблемами.

Пилипчак М. Колискові / Марія Пилипчак. – К.: Задруга, 2010. – 122 с.

У збірку увійшли понад сто народних колискових, записаних автором у різних регіонах України. Вони представляють реальну живу традицію і можуть стати в нагоді молодим матерям та всім бажаючим вивчити цей сакральний пласт музично-поетичної культури українців. Раніше М. Пилипчак було видано аудіодиск з автентичними колисанками.

Книга адресована вихователям дошкільних закладів, вчителям музики, студентам дошкільних відділів педагогічних училищ та інститутів, матерям, науковцям та всім тим, кому не байдуже наше минуле, сучасне й майбутнє.

Пилипчак М. Грайлик / Марія Пилипчак. – К.: ТОВ «Українська видавнича спілка ім Ю. Липи», 2010. – 224 с.: іл.

Видання репрезентує українську традицію народної культури, яка ще живе в реаліях сьогодення. У книзі подано понад сто автентичних народних ігрових пісень – описи, тексти, ноти. До них пропонуються 60 уроків, які автор збірки перевірила 30-літньою практикою відомого дитячого фольклорного ансамблю «Цвітень», створеного у 1986 році. Ці уроки мають три напрями роботи – над ритмом, співом та розвитком музичної пам’яті. Тому їх можна використовувати як взірець і в роботі з малятами, і з дітьми старшого віку, і з молоддю та молодими батьками. Тут подано не лише твори традиційної народної спадщини для вивчення, але і спосіб її передачі.

Посібник розрахований на виховників творчих гуртків і таборівок, керівників фольклорних та хорових колективів, організаторів дозвілля, волонтерів, які відновлюють у побуті наші свята, вихователів дошкільних закладів, початкової школи та всіх, кому не байдуже, що співають наші діти.

Від асоціації «Енергоефективні міста України», м. Львів

Глосарій технічних термінів у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії / за ред. О. Масняка, С. Павлюка, І. Яремко, Г. Траяновського; пер. з нім. О. Блащук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 212 с.

Містить визначення і тлумачення технічних термінів і понять у сфері енергоефективності (ЕЕ) та відновлюваної енергетики (ВЕ), що використовуються у будівництві та стосуються будівель.

Для енергоменеджерів, проєктувальників і будівельників, освітян і тих, хто навчається та працівників адміністративних органів.

Від авторки Трифонової Олени Михайлівни, м Кропивницький

Трифонова О. М. Методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій у навчанні фізики і технічних дисциплін у закладах вищої освіти: монографія / О.М. Трифонова; Міністерство освіти і науки України; Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2019. – 508 с.

У монографії представлена методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій у навчанні фізики і технічних дисциплін. Дану методичну систему розроблено на засадах компетентісно орієнтованої парадигми розвитку вищої освіти, сталого розвитку та тенденцій цифровізації суспільства. Теоретико-методологічною основою системи є інтегративний базовий підхід, який передбачає комплексну реалізацію: компетентісного, діяльнісного, особистісно зорієнтованого, ресурсного та системного підходів. Обґрунтована доцільність нововведень в умовах освітнього процесу підготовки майбутніх фахівців комп’ютерних технологій ряду інтегративних курсів.

Монографія призначена для науковців, студентів – майбутніх фахівців комп’ютерних технологій, методистів і викладачів фізики і технічних дисциплін закладів вищої освіти.

Від авторки Плющ Валентини Миколаївни, м. Кропивницький

Плющ В.М. Професійне самовдосконалення майбутніх учителів природничих дисциплін: теоретичні і методичні основи: Монографія / В.М. Плющ; Міністерство освіти і науки України; Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький: ТОВ «Поліграф-Сервіс», 2019 – 416 с.

У монографії здійснено теоретичне узагальнення проблеми професійного самовдосконалення, обґрунтування теоретичних і методичних основ розробленої моделі формування готовності майбутніх учителів природничих дисциплін до професійного самовдосконалення та організаційно-педагогічні умови її ефективності, розроблено науково-методичний супровід здійснення професійного самовдосконалення майбутніх учителів природничих дисциплін.

Монографія призначається для викладачів, студентів закладів вищої освіти, науковців, науково-педагогічних працівників та всіх, хто цікавиться проблемою професійного самовдосконалення майбутніх учителів природничих дисциплін.

Від автора Василя Левицького, м. Кропивницький

Левицький В. У краї на зліт часів: поезії / Василь Левицький. – К.: «Український пріоритет», 2019. – 64 с.

В. Левицький – знаний серед читачів до цього часу здебільшого як прозаїк. Однак зі своєю патріотичною лірикою він неодноразово перемагав у різноманітних літературних конкурсах і друкувався в газетах, журналах, колективних збірниках тощо. Тому нині увазі читача пропонується вибрана громадянська (патріотична, соціальна) поезія, створена приблизно впродовж останнього десятиріччя.

Від Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал», м. Київ

Параска Плитка-Горицвіт. Подолання гравітації. – К.: ДП «НКММК “Мистецький арсенал”», 2019. – 224 с.

Видання присвячене постаті Параски Плитки-Горицвіт – гуцульської художниці, фольклористки, етнографки, філософині та фотографки. У книжці досліджується життєвий шлях Параски Плитки-Горицвіт і її творчий спадок: книжки, витинанки, ікони, графічні твори, фотографії. Видання містить каталог, що є результатом музеєфікації експонатів, наданих для виставки громадою села Криворівня.

Від автора Віталія Запеки, м. Полтава

Запека В. Цуцик. Антивоєнний роман / Віталій Запека. – Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2019. – 224 с.

Антивоєнний роман «Цуцик» – явище в літературі України. Яскраво, пронизливо через життя, крізь душу безрідної дворняжки автор зумів показати війну, якою вона є. Без пафосу, без зайвого героїзму. Від імені малого собача, але про людей.

Роман написаний на основі реальних подій. В деяких з них автор приймав безпосередню участь. Більшість персонажів мають своїх прототипів у житті. Все бачене, почуте, пережите автор переніс в короткий проміжок часу, тож хронологія роману не відповідає дійсності.

Долі щеняти і людей, котрі трапились на його шляху, не залишать байдужим жодного читача.

Від Українського культурного фонду, м. Київ

Бєлікова Г. «Явлення. Пам’ятки Київського Братського монастиря»: альбом-каталог. – Київ: Національний художній музей України; Київ, Майстер книг, 2019. – 304 с.: іл.

У виданні викладено історію створення, побутування, реставрації і дослідження пам’яток Київського Братського Богоявленського монастиря. За підсумками досліджень окреслено місце ікони Братської Богоматері, історію становлення і поширення її іконографії в українських землях, роль іконографії в братському русі. Визначено ікони з іконостасу Богоявленського собору, виготовленого на замовлення Івана Мазепи, встановлено дату його виконання та подано його короткий опис. Суттєвим результатом дослідження стало доповнення уявлень про Київську школу малярства кінця 17 століття. Як підсумок і продовження реставраційної і дослідницької роботи було створено виставку, на якій вперше після ліквідації монастиря його художні, історичні і церковні реліквії було представлено в єдиному просторі.

Виставка відзначалась інноваційним поєднанням пам’яток стародавнього мистецтва з сучасними медійними технологіями експонування.