Подаровані видання за квітень-червень 2019 року

Від відділу молодіжної політики Управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації, м. Кропивницький

Нікітченко Катерина. Будильники з рим. Кропивницький: Центрально -Українське видавництво. – 2017. – 17 с.

Обласний літературний конкурс імені Валерія Гончаренка за півтора десятка літ свого існування з’явив понад два десятка імен поетів і прозаїків, серед них відомі нині імена: Тетяна Андрушко, Юрій Обжелян, Інна Немирована, Кирило Поліщук, Ірина Кримська… Поезії Катерини Нікітченко з Новоукраїнки, переможниці конкурсу 2015 року, відзначаються насамперед метафоричністю, версифікацією, низьким больовим порогом, художнім осмисленням драматичних подій української історії останнього десятиріччя.

«Будильники з рим» – друга книга поетеси, яка нині мешкає в м. Борисполі під Києвом.

Сокол Катерина. Викликаю саперів… Кропивницький: Центрально -Українське видавництво. – 2018. – 48 с.

«Викликаю саперів» ? перша збірка поезій Катерини Сокол. ЇЇ лірична героїня безоглядно закохана і самотня, безмежно відветра і психологічно ранима, романтична й іронічна водночас. Це людина із серцем, замінованим любов’ю. 2017 року поетична добірка студентки ЦНТУ була відзначена членами журі обласного молодіжного літературного конкурсу імені Валерія Гончаренка – і принесла молодій поетці перемогу.

Овчаров Вадим «Дві години до світанку». Капустіна Анастасія «Замальовки не фарбами». – Кропивницький: Центрально-Українське видавництво, 2018. – 111 с.

До книги ввійшли оповідання й повісті двох молодих прозаїків Кіровоградської області Анастасії Капустіної й Вадима Овчарова, які торік перемогли в обласному літературному конкурсі імені Валерія Гончаренка. Погляд на світ із шкільної парти, ірреальні видива опівнічної пори, жахи й героїчні прагнення та вчинки – все це читач пізнає, гортаючи книгу переможців.

Від Володимира Панченка, українського літературознавця і письменника, доктора філологічних наук, професора, м. Київ

Панченко Володимир. Повість про Миколу Зерова. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2018. – 624 с. (Серія «Постаті культури»).

Микола Зеров (1890-1937) – ключова постать в історії національно-культурного Ренесансу 1920-х років. Літературознавець, лідер «п’ятого грона» поетів-неокласиків, полеміст, блискучий перекладач, київський Золотоуст, чиє ораторське мистецтво справедливо вважається неперевершеним, «живе срібло», за визначенням друзів, – усе це грані однієї творчої особистості.

«Повість про Миколу Зерова» Володимира Панченка є дослідженням історії життя цієї незвичайної людини. Проникливий аналіз різних аспектів творчості Зерова поєднується із увагою до культурного й суспільно-політичного контексту 1910-1930-х років, до літературно-мистецького середовища Києва того унікального часу. Ведучи вільну від академічних надмірностей оповідь, покликану актуалізувати традицію «повісті минулих літ», автор органічно використовує рідкісні архівні матеріали, раритетні періодичні видання і документи. Його «пошуки утраченого часу» – це спроба максимально наблизити до нас події й обличчя тих «різьбярів», які, попри «підлі і скупі часи», прагли піднести українське художнє слово на «справжні верхогір’я».

Панченко Володимир. Літературний ландшафт України. ХХ століття. 50 «слайдів» / Володимир Панченко. – К.: Ярославів Вал, 2019. – 528 с.

«Від Франка до Андруховича» – так могла називатися ця книжка про літературний ландшафт України ХХ століття. Автор пропонує читачам подорож у країну книг, що протягом десятиліть живуть своїм життям, ставши літературною класикою. 50 «слайдів» – це оригінальні, вільні від квазінаукового стилю, інтерпретації знакових художніх творів, полеміка, цікаві – а часом і драматичні – історії, зіперті на нові архівні матеріали, мемуарні сюжети, інтерв’ю з Павлом Загребельним, Іваном Дзюбою, Іваном Драчем, Анатолієм Макаровим, Сергієм Тримбачем…

Видання адресоване не лише філологічній аудиторії: «слайди» розраховані на активний діалог із кожним, хто має смак до художньої літератури.

Відкрий для себе Україну. Книга I / Кушнір В.Г., Могильницька Г.А. та ін. – Київ: Видавництво «Український пріоритет», 2018. – 240 с.

Книжка «Відкрий для себе Україну» адресована українській молоді – тих, хто через кілька років повинен буде взяти на себе відповідальність за долю Держави, за добробут і щастя народу. Успішне виконання цього завдання під силу лише тим, хто любить і шанує свою батьківщину, свій народ, знає його історичний шлях, його бажання і потреби.

Тому започатковане авторським колективом видання книжкової серії «Патріот» – справа надзвичайно важлива.

Перша книжка серії – «Відкрий для себе Україну» – розкриває перед читачем сторінки буття українського народу, почасти невідомі не тільки молоді, а й старшому поколінню, знайомить з народними традиціями, визначенними постатями українців (зокрема й одеситів), що закладали підвалини державності, внесли вагомий вклад в розвиток культури й духовності народу.

Адресована молоді, книжка є корисною й ціковаю і для представників старшого покоління.

AVE. До 100-ліття Гетьманату Павла Скоропадського / За загальною редакцією Лариси Івшиної. – Видання перше. К.: ТОВ «Українська прес-група», 2018. – 680 с.

Що Ви знаєте про Гетьмана Скоропадського та його час? І чому це знання необхідне? Чому історія 100-річної давнини, така важлива для нас, опинилася на маргінесі? Як відновити розірваний зв’язок часів? Спадкоємцями якої політичної традиції ми є? Потрібно дати відповіді на ці запитання.

Книга «AVE…» – про «загублену» українську аристократію. Коли повернеться жива пам’ять про Гетьмана, про Василя Вишиваного (Вільгема Габсбурга), про полковника Петра Болбочана… – це буде маркером справді вільного народу. Наблизимо цей час?

Слово про свободу й відповідальність. Ініціативна група «Першого грудня» в документах і текстах. Упорядники: Олена Шарговська, Ярина Ясиневич. К.: Дух і Літера – 2018. – 424 с.

До збірки увійшли програмні документи Ініціативної групи. Впродовж понад семи років Група видала ряд звернень та заяв, які охоплюють широке коло тем духовного поступу держави, її морального й політичного розвитку. Звернення спрямовані переважно до народу України, а також до керівництва держави та європейських лідерів і громадськості. Другу частину збірки складають тексти – статті та інтерв’ю – учасників Ініціативної групи.

Горинь Богдан Миколайович. Святослав Гординський на тлі доби: есе-колаж у 2-х кн. Кн. 1 / Богдан Горинь – К.: Ярославів Вал, 2017. – 424 с. : іл.

В есе-колажі (книга перша) на тлі доби висвітлено життєвий і творчий шлях видатного мистця, поета, мистецтвознавця, літературознавця, перекладача, організатора культурного життя в Галичині Святослава Гординського (1906-1993), роки його юначої романтики, навчання у Мистецькій школі Олекси Новаківського, в академіях мистецтв Берліна та Парижа, здобутки в малярстві, графіці, поетичній творчості, перекладах, видавничу, мистецтвознавчу, організаційну, журналістську діяльність. Архівні матеріяли, документи, світлини, репродукції становлять органічну складову есе-колажу.

Горинь Богдан Миколайович. Святослав Гординський на тлі доби: есе-колаж у 2-х кн.. Кн. 2/ Богдан Горинь – К.: Ярославів Вал, 2018. – 624 с. : іл.

В есе-колажі (книга друга) на широкому історичному тлі з використанням великої кількості архівних матеріялів, світлин і репродукцій творів висвітлено життя й творчість Святослава Гординського після вимушеної еміграції навесні 1944 р., коротке перебування у бомбованій західними альянтами австрійській столиці Відні, у німецьких містах французької та американської зон окупації Фрайбурзі та Мюнхені, участь в організації виставок, заснуванні Української спілки образотворчих мистців, у діяльності МУРу (Мистецького українського руху). Після переїзду 1947 р. мистця до США висвітлено його мистецьку, літературну й організаційну діяльність у Нью-Йорку: оздоблення церков, участь у заснуванні Літературно-мистецького клюбу, об’єднання українських письменників «Слово», написанні для газет та журналів сотень статей, публікації монографій про українських мистців. Подією в житті Святослава Гординського стало коротке перебування на рідній землі й підготовка до другої поїздки в Україну, на перешкоді якої стала невмолима смерть 8 травня 1993 р.

Надія Іванівна Миронець: біобібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; [упоряд.: Н.Казакова (Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого), Л.Кузьменко, Ю. Середенко; авт. вступ. ст.: Г. Папакін, М. Жулинський, О. Гуржій, І. Старовойтенко, О. Кобець, В. Панченко, В. Піскун; відп. ред. В. Піскун]. – Київ: «Видавництво Людмила», 2018. – 172 с.: портр. – (Біобібліографія вчених України).

Покажчик охоплює понад шестидесятилітню наукову, педагогічну та громадську діяльність відомого українського історика, доктора історичних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти України, лауреата Міжнародної літературно-мистецької премії імені Олени Теліги та премії Ліги українських меценатів імені Дмитра Нитченка, завідувача відділу Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського НАН України (2001-2012) Надії Іванівни Миронець.

Слово про Василя Фащенка: продовження діалогу / упорядники: М. Фащенко, Я. Машарова. – Одеса: Чорномор’я, 2018. – 600 с.: іл.

У дев’яти розділах цієї книги представлені різні матеріали: статті, есеї учнів, друзів, колег, опубліковані в основному після кончини В.Фащенка у червні 1999 року, а також його інтерв’ю, окремі праці останнього десятиліття, деякий архівний «резерв», листи до нього різних осіб. В останньому розділі подано кілька праць, написаних нині і присвячених актуальності досвіду В. Фащенка в сучасному педагогічному і літературознавчому процесі.

Ця книга є у певному сенсі другою частиною спогадів «У вінок пам’яті про Василя Васильовича Фащенка» (2000 р.)

Видання адресоване широкому колу читачів – викладачам, студентам, науковцям, учителям.

Від автора Бориса Ревчуна, доцента, кандидата економічних наук, м. Кропивницький

Ревчун Борис. Осінні осяяння. Кропивницький: Центрально-Українське видавництво. – 2018. 153 с.

Український прозаїк і поет Борис Ревчун найбільше визнання й найширшу читацьку аудиторію отримав як майстер гумористичної й сатиричної мініатюри. Починаючи з середини вісімдесятих років минулого століття авторські афоризми, каламбури та інші – як він охрестив – «живописульки» прикрашали куточки та сторінки гумору численних радянських та пострадянських періодичних видань. Нова книжка відомого автора пропонує шанувальникам дотепного й гострого слівця чергову добірку його «нетлінок» і «злободенок».

Від Української бібліотечної асоціації, м. Київ

Олійник Борис. Крик: Поезії / Б.І. Олійник; Передм. М.В. Шевченка. – К.: Укр. письменник, 2015. – 380 с.

«Крик» – нова книга видатного поета, академіка, Героя України Бориса Олійника. До неї ввійшли твори, написані переважно останніми роками, а також поеми, що стали знаковими для самого автора та всієї вітчизняної літератури.

Поет, громадянин, політик, Борис Олійник розуміє все те, що діється в Україні. Поезії його глибоко філософські й справді звучать як крик людини, котра все бачить, все знає, все передчуває і щосили намагається зупинити руїну на рідній землі.

Мацуо Басьо. Поезії / Мацуо Басьо; пер. з япон., вступ. стаття та примітки В.О. Панченка; дизайн та худож. оформ. О.Г. Здор. – Київ: Веселка, 2016. – 311 с. : іл.

Вперше в Україні читачам пропонується переклад усіх 980 хоку, які дослідники беззастережно вважають творами Басьо (1644-1694), славнозвісного поета, який зумів поєднати в своїх мініатюрах народний гумор жанру хайкай і велич образів поезії ренга і чия творчість стала однією з найсамобутніших сторінок не тільки класичної японської поезії, а й національної культури Японії в цілому.

У перекладі Володимира Панченка збережено оригінальний розмір вірша хоку (три рядки, сімнадцять складів) із застосуванням (подібно до версій М. Лукаша) хореїчної тонізації.

Тексти подаються японською та українською мовами.

Ілюстровано видання численними гравюрами класичних японських художників, котрі, як і хоку, передають мимовільне поетичне враження від побаченого, додають ще більшої глибини філософським афоризмам поета, вияскравлюють його щиронаївне захоплення красою навколишнього світу.

Від Мельника Петра Петровича, село Великі Трояни Ульянівського (нині Благовіщенського) району Кіровоградської області

Кустовський Олексій. Kusto.CARTOON. – К.: ТОВ «ГНОЗІС»

Народився 11 березня 1971 року в місті Києві. За освітою – агроном. Першу свою карикатуру надрукував у 1998 році. Відтоді постійно друкується в українській та іноземній пресі.

Має понад 170 нагород на міжнародних конкурсах карикатур.

З 2004 року працює художником в редакції парламентської газети «Голос України».

Член Національної спілки журналістів України. Мешкає у місті Вишневе (Київська область).

Горлов А.Ф., Королюк В.О., Лавренюк С.І., Шевчук Ю.В. Еволюція влади. – Київ: ВАТ «Видавництво «Київська правда», 2008. – 552 с.

Книга «Еволюція влади» – збірник публікацій досвідчених журналістів газети Верховної Ради «Голос України».

Автори узагальнюють досвід побудови незалежної України в 1991-2007 рр.

Аналізуючи документи, публікації, ілюструючи фотоматеріалами найбільш значущі події, журналісти осмислюють становлення, розвиток і взаємодію трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої і судової.

Клименко О.П. Фронтовий альбом / К.: АВІАЗ, 2016. – 240с.; іл. – укр., анг.

Зараз на сході України, на Донбасі йде справжня війна, у якій агресором і загарбником виступає Російська Федерація. Коли готувалась ця книга, десь у Пісках, Авдіївці під Донецьком чи у Щасті біля Луганська стріляли міномети, танки, «Гради», артилерія різних калібрів. У ті хвилини на сході України гинули люди моєї країни. Я хочу, щоб ви про це знали. Саме тому я їжджу на схід, намагаюсь своїми знімками донести до людей те, що там відбувається і показати героїзм простих українців, які відстоюють Незалежність своєї держави, а можливо – і свободу Європи. Ця книга про війну. Туди дуже просто доїхати зі столиці швидкісним потягом за 6 годин. Я б назвав цей поїзд «Київ – Війна».

Від автора Єщенко Тетяни Анатоліївни, м. Львів

Єщенко Тетяна Анатоліївна. Текстово-антропоцентричний вимір метафори українських поетів 1990-х: монографія / Тетяна Єщенко. – Київ: Академвидав, 2018. – 352 с. – (Серія «Монограф»).

Метафора в художній комунікації є унікальним засобом образотворення, через який найповніше розкривається мовна індивідуальність митця слова. У монографії вперше здійснено комплексний аналіз метафори український поетів 90-х років ХХ ст. в антропоцентричному, лінгвоперсонологічному й комунікативно-прагматичному вимірах; визначено іміджеві лінгвоперсонеми, здійснено їх лінгвопортретування із застосуванням квантитативних методик залежно від індексу частотності вживання ними різновидів метафор; з’ясовано найпродуктивніші моделі метафоричних контекстів, простежено зміни в семантико-когнітивних, структурно-граматичних моделях, типологічних виявах оказіональної метафори, а також вплив мовотворчості дев’ятдесятників на формування мовної картини світу українців.

Для фахівців у галузі філології, викладачів, аспірантів, студентів, учителів-словесників.

Від автора Юрія Пісковського, м. Київ

Юрій Іванович Пісковський. Простір сенсу/ Юрій Пісковський. – Київ: ТОВ «КВІЦ», 2019. – 383 с.

Дане видання є своєрідним манускриптом, в якому синтезовані основні поняття, що складають сенс буття, його фатальне інтегрування у світовий простір – єдине, що невмируще.

На його сторінках – ієрархія основ природного формування, розвитку й еволюції об’єктів флори, фауни і свідомої спільноти людства на планеті Земля.

Філософи всіх часів викладали міркування про сенс буття, стверджуючи різноманітність менталітету землян, відзначаючи їхню ворожнечу і агресивність.

На жаль, з прискоренням темпів життя втрачені значення загальнодоступного джерела творчої енергії. Майбутнє непередбачуване. Уряди країн в основному стурбовані мілітаризацією, що може викликати наслідки, здатні привести до деформації континентів і загибелі планети.

Книгу збагачують не лубочні ілюстрації, а сюжети картин, що сприяють поглибленому усвідомленню сенсу виладання. Вона для тих, хто ще читає, розуміє, співпереживає і сподівається, що світ зміниться і замість смороду пороху на Землі запанують аромати квітів.

Від автора Віктора Шишкіна, м. Київ

Шишкін Віктор. Чому я був проти. «Окремі думки» судді Конституційного Суду України. – К.: Темпора, 2018. – 760 с.

Початково автор книги мав на меті висловити свої погляди щодо подій, які мали місце у громадському житті нашої країни, через оприлюднення правових актів, до створення яких він був причетний. Згодом до цих текстів додалися авторські коментарі, розмова з давнім другом та фотододаток-спогад. Можливо, пропонована книга дасть змогу читачеві інакше подивитися на особливості роботи судді Конституційного Суду України.

У збірці розміщено судові рішення Конституційного Суду України, стосовно яких автор, як суддя Конституційного Суду України, офіційно висловлював незгоду через оприлюднення Окремих думок – спеціальних актів, передбачених і захищених законом. Позиціі автора також викладані в анотаціях до кожного судового Рішення в наукових статтях щодо предмету конкретного Рішення.

Книга покликана привернути увагу громадськості до можливих альтернативних кроків у вирішенні суспільно важливих проблем, на яких наполягав автор, перебуваючи на посаді судді КСУ.

Від Володимира Михайловича Зубура, керуючого партнера адвокатського об’єднання «Юрлайн», м. Одеса

Цивільний кодекс для Східної Галіції 1797 р. Codex civilis pro Galicia Orientali anni MDCCXCVII: 2-ге вид., доопр. / пер. з лат. А. Гужви; за ред. О. Кутателадзе, В. Зубара.- Київ: Юрінком Інтер, 2018.- 660 с.

До уваги читачів пропонуємо друге видання латинського тексту з паралельним перекладом на українську мову Цивільного кодексу для Східної Галіції 1797 р. Це не лише зразок одного з перших повних кодифікацій приватного права Габсбургської монархії, а й однієї з перших кодифікацій приватного права у Європі. Особливий інтерес для досліджувачів становить той факт, що зазначений документ застосовувався на частині території сучасної України.

Видання розраховане на наукових та науково-педагогічних працівників навчальних закладів і наукових установ, студентів, аспірантів, докторів юридичних та історичних напрямів і широкий читацький загал.