Подаровані видання за січень-березень 2019 року

Від видавництва ТОВ «ІМЕКС-ЛТД», м. Кропивницький

Відлуння доброти / С.Л. Скалько. – Кропивницький: ТОВ «Імекс-ЛТД», 2018. – 256 с.

Про видатного українського педагога Василя Сухомлинського написані десятки, а, може, й сотні книжок, у яких поціновано його науково-педагогічний подвиг.

А в цій книжці, яку створив обком профспілки освітян, йде мова про нього як людину – добру, щиру, сердечну, доброзичливу, часом – навіть лагідну. Бо й справді був великим, але й простим, щирим і добрим. І в цій книжці та доброта знайшла відлуння.

Соціально-психологічне мислення: ґенеза, основні форми та перспективи розвитку: [монографія] / [М.М.Слюсаревський, В.В. Жовтянська, О.В.Суший, В.О.Тетенко та ін..]; за наук. ред. М.М.Слюсаревського; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2018. – 296 с.

Монографія презентує результати першого як на вітчизняних, так і зарубіжних теренах дослідження, що мало на меті з’ясування сутності та генези соціально-психологічного мислення, розроблення наукових уявлень про його формовияви. Запропоновано класифікаційно-генетичну модель, що охоплює найрізноманітніші форми цього специфічного виду мислення: донаукові, протонаукові, власне наукові, поза наукові, ідеологічні та психотехнологічні. Докладно проаналізовано окремі з таких форм. Обгрунтовано концептуальні засади дальшого розвитку соціальної психології як науки в контексті взаємодії з іншими формами соціально-психологічного мислення.

Адресується науковцям, чиї інтереси лежать у сфері соціальної психології та суміжних з нею галузей, викладачам дисциплін соціально-психологічного профілю у вищій школі та системі післядипломної освіти, аспірантам і студентам, особам, які підвищують кваліфікацію за напрямами психології та соціальної роботи. Може бути цікавою також для вчених, що розробляють проблеми філософії науки, наукознавства, теорії пізнання.

Від автора Пирогова Володимира Васильовича, м. Кропивницький

Деталі машин. Курсове проектування. Частина І: Навчальний посібник. – Кропивницький: видавець Лисенко В.Ф., 2018. – 252 с.

Викладені методи розрахунку механічних приводів та передач (пасових, ланцюгових, зубчастих, черв’ячних). Приведено основні теоретичні відомості та рекомендації необхідні для прийняття студентом виважених конструкторських рішень. Розглянуті приклади проектування механічних приводів та передач.

Для студентів механічних і машинобудівних спеціальностей вузів. Може бути корисний для аспірантів, наукових працівників та інженерів-конструкторів.

Від автора Мелешко Елизавети, м. Кропивницький

Единство. Сборник стихов. – Кропивницкий: Издательство «КОД», 2017. – 160 с.

В первом сборнике стихов Мелешко Е.В. «Единство» представлена любовная и философская лирика, написанная автором в 2002-2017 гг. на русском и украинском языках. Стихотворения рассказывают о пути к единству и гармонии в любви, с окружающими людьми, внутренним и внешним миром.

Для читателей, интересующихся современной поэзией.

Від автора Губерначука Сергія, м. Київ

Усім тобі завдячую, Любове… Збірка поезій / Сергій Губерначук. – К.: Про формат, 2018. – 340с.

У збірку ввійшли вибрані поезії різних років творчого життя Сергія Губерначука. Представлено вірші, що сповнені глибокими почуттями, філософськими міркуваннями, соціальними мотивами, любов’ю до життя, до рідного краю, до рідної мови та родини. Включено також окремі вірші, присвячені рідним та близьким, гумористичні вірші, вірші для дітей та тексти пісень.

У збірці збережено оригінальний авторський стиль та граматику.

Пергаменти. – Збірка поезій / Сергій Губерначук. – Київ: Вид-во ПП «Р.К. Майстер-принт», 2018. – 200 с.

У поезіях Сергія Губерначука, зібраних в цій книжці, втілено живі слова, глибокі думки, філософські міркування, роздуми про буття і біблійні істини, вміло, у суто індивідуальній манері, створено різноманітні образи і характери, відображено соціальні особливості, історичні події, представлено відомі особи.

У збірку включено твори різних років написання, стилів і жанрів, зокрема тринадцять Пергаментів. Усі вони своєрідні та щирі, просякнуті душевним теплом і любов’ю або тонким і дружнім гумором.

Переді мною… – Збірка поезій / Сергій Губерначук. – Київ: Вид-во ПП «Р.К. Майстер-принт», 2018. – 128 с.

У збірку ввійшли вибрані поезії філософського та соціального спрямування, а також ліричні вірші Сергія Губерначука. Поезії відображають нестереотипне сприйняття автором навколишнього світу, глибокий прихований сенс, особисте розуміння і переосмислення творчої природи людини, віддзеркалюють різноманітні прояви почуттів і стосунків між людьми, особливості доленосних подій. Представлені твори вирізняються багатством поетичних образів, стилістичною привабливістю, нестандартністю думок та поглядів.

У збірці збережено оригінальний авторський стиль та граматику.

Матіоловий сон. – Збірка текстів пісень та духовної кантати / Сергій Губерначук. – Київ: Вид-во ПП «Р.К. Майстер-принт», 2018. – 136 с.

У збірку ввійшли вибрані пісні, в тому числі гімни та романси, а також духовна кантата в трьох частинах, написані поетом у різні роки. В них автор сподівається на кращу долю, висловлює безмежну любов до рідної землі, до життя і до людей.

Вірші вирізняються музикальністю слова, проявом глибоких почуттів, деякі – веселістю і гумором. Одні з представлених пісень вже пролунали на українській естраді у виконанні відомих співаків, інші – ще чекають на своїх композиторів і виконавців.

Від Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал», м. Київ

FLASHBACK: Українське медіа-мистецтво 1990-х. Каталог виставки/ Куратори Олександр Соловйов, Соломія Савчук – К.: ДП «НКММК «Мистецький Арсенал» , 2018 – 180 с.

1 березня 2018 року у Мистецькому арсеналі відкрилась виставка «FLASHBACK. Українське медіа-мистецтво 1990-х.». Цей проект продовжує серію проектів Мистецького арсеналу, присвячених історії сучасного українського мистецтва – іменам, явищам, школам, періодам.

Медіа-арт вважають молодим видом мистецтва, адже він з’явився лише у 60-ті роки ХХ ст. Спочатку у цьому жанрі працювали лише поодинокі митці, але з другої половини 80-х відео-арт поширюється у всьому світі і стає складовою частиною мистецтва нових медіа. Український відео-арт виникає на самому початку 90-х, але вже до завершення десятиліття випробовує багато різновидів, способів та технічних прийомів цього мистецтва: короткий фільм, що експериментує з формою, морфінг, переформатоване кіно, кліпінг, 3D анімація, online режим, інтерактив, – виступаючи нерідко в форматі документації перформансів або ж складовою частиною мультимедійних інсталяцій.

Сьогодні, що так і не настало: каталог Фестивалю молодих українських художників / упор. К.Ю. Ботанова. – К.: ДП «НКММК «Мистецький арсенал», 2017 – 304 с.

“Сьогодні, що так і не настало” – це “слова” художників про час, як річ, до якого не можна доторкнутися. Світу, яким ми його знали, не існує, а вже завтра не існуватиме того світу, який ми вдаємо, що знаємо сьогодні. Тонкі лінії, які розділяли гомогенний час на минуле, теперішнє та майбутнє, виявляються розмитими. Теперішнє твориться водночас майбутнім, як результат превентивних політик, та минулим – постмодерністське, посткомуністичне, постісторичне, пост-Інтернет.

Працюючи над проектом, кураторки Фестивалю Лізавета Герман, Марія Ланько і Катерина Філюк запропонували молодим художникам поміркувати над категоріями змін, які все більше характеризують сучасність – розмиття топографічних кордонів, хиткість національних держав, мінливість ідентичностей, зникнення меж між приватним і публічним.

Реальність Ілюзії. Олександр Гнилицький/ Каталог виставки. – К.: ДП «НКММК «Мистецький арсенал», 2017 – 304 с.

Олександр Гнилицький – є одним із знакових художників, без яких, в принципі, реалії Українського мистецтва чи мистецтва навіть сучасного, в глобальному розумінні, не сприймається. Ця виставка присвячена цікавій темі – темі ілюзії.

Олександр Гнилицький – це і портрети на «вінілах» (вінілових пластинках). І віртуозна графіка в жанрі «ню». А ще пейзажі. «Зони запустіння» і «хмарні завіси». Це експерименти з геометрією, включно з відомими більше за описами, ніж «вживу», «Сорочками».

Кирил Проценко. Палкий / Каталог виставки. – Київ: ПП «Коло», 2018. – 153 с.

В книзі представлено твори Кирила Проценка (1967 – 2017 рр.) – учасника сквоту «Паризька комуна», який працював переважно у трансавангардному живопису. Автор робіт проявив себе як «людина-оркестр», як художник-універсал. Тут сплітаються в одне найрізноманітніші види, теми, жанри, періоди, серії, медіуми – від оригінальної техніки випалювання до фотографії, відео, кіно та інсталяції.

Від автора Штокало Василя, м. Тернопіль

Поразка суспільної революції – підстава створення Української Військової Організації (УВО – ОУН – УПА – УГВР) / Василь Штокало. – Тернопіль: Вид. Терн. обл. краєзн. музей, 2017. – 12 с., св. – (Серія: Українська революція – 100 років. – Вип. І)

Відзначення подій Української революції 1917-1921 років допомагає заглибитися в її суть. У даному виданні досліджуються приводи, що спричинили поразку і, як наслідок, започаткування Євгеном Коновальцем потужного самостійного руху, який завершився незалежністю.

Розраховано на широке коло читачів.

Володимир Янів у добу ХХ сторіччя. Збірник наукової конференції. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 168 с.

Володимир Янів увійшов в історію, як фундатор галицького студентського життя, пластової ідеології: не лише Кодексу Великого Племени куреня Лісових Чортів, а й усього Українського Пласту.

У виданні вміщено доповіді учасників наукової конференції «Володимир Янів – відомий і невідомий український психолог, громадсько-політичний діяч, поет» присвяченої 90-річчю від дня народження.

Від автора Дитиненко Олени, м. Київ

Революция-эволюция игры / Елена Дытыненко. – К.: Саммит-Книга, 2016. – 232 с.

Сколько стоит практическое руководство твоего успеха, книга, которая одновременно включает, помогает переключаться и в ресурсном состоянии достигать желаемого просто используя фишки, техники и инструменты, делая сложное простым и применимым в жизни одновременно экономя самый ценный ресурс — наше время? А знание о синдроме самозванства, о мужчинах, чего они хотят и как правильно хотеть нам, женщинам, чтобы всегда получать желаемое? Как повысить свой статус и стать харизматичной личностью и стать хозяйкой собственной жизни, свободной от условностей и многое другое, что неимоверно раскрепощает, придает сил и уверенности, поднимает над собой вчерашней, отвечая на вопрос как получить то большее, что хочу, но пока не знаю как. Вот об этом эта книга.

Это практическое руководство для успешных женщин и ответ на вопрос: “Как выиграть в игре под названием жизнь, где цель игры — твой успех?”.

Від Пересунько Тіни, м. Київ

Пересунько Тіна. Світовий тріумф «Щедрика» – 100 років культурної дипломатії України (збірник архівних документів). – Київ. Видавництво «АртЕк», 2018. – 200 с.

Збірник архівних документів «Світовий тріумф «Щедрика» – 100 років культурної дипломатії» видано за підсумками проведених джерелознавчих студій з історії культурної дипломатії України, ініційованих Українським центром культурних досліджень при Міністерстві культури України за підтримки Українського культурного фонду.

У книзі вперше оприлюднюються вибрані документи з фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, що ілюструють історію тріумфальних гастролей Української Республіканської Капели (Українського Національного Хору) під орудою диригента Олександра Кошиця упродовж 1919-1924 років у країнах Західної Європи, Північної та Південної Америки, завдяки яким світові став відомий «Щедрик» Миколи Леонтовича. Гастролі Капели, як державної репрезентативної інституції Української Народної Республіки, ініційовані Главою Директорії УНР Симоном Петлюрою з метою промоції української культури і позитивного іміджу України в світі.

Проект реалізований у співпраці з Центральним державним архівом вищих органів влади і управління України і спрямований на просування іміджевої спадщини Української Народної Республіки в галузі культурної дипломатії.

Від автора Пєткова Сергія, м. Київ

Князь Святослав. – К.: Видавничий дім «АртЕк», (3-тє видання переробл. і доповн.), 2018. – 208 с.

Нариси присвячені постаті видатного правителя і полководця князя Святослава І Славного.

Дослідження для тих, хто не боїться відкривати і викривати. Вперше Іоанн Скилиця та Лев Диякон українською мовою розповіли про події, очевидцями яких вони стали. У популярній формі викладено сторінки історії, які десятиліттями приховувались від громади. Версії і загадки, міфи і легенди – з мороку століть з’являється легендарна постать великого лицаря Князя Святослава. Книга-експедиція, книга-слідчий експеримент. Читач стає співавтором, дослідником, свідком і учасником подій.

Запитання, загадки, версії дають можливість кожному читачу відчути себе дослідником і першовідкривачем стародавніх таємниць. Видання для всіх небайдужих і тих, хто шукає, сумнівається і мислить, творить і йде шляхом знань.

Від автора Дзюби Сергія, м. Чернігів

Примчу на білому коні: Сто пісень. – Передмова Сергія Дзюби. – Київ-Чернігів: Міжнародна літературно-мистецька Академія України; Чернігів: Десна Поліграф, 2018 – 208 с.

Вперше виходить збірка зі ста пісень відомого українського поета Сергія Дзюби. Митець із дитинства грає на баяні та гітарі, й десятки років створює чудові, милозвучні та проникливі пісні – і на власні вірші, й на талановиті поезії дружини – Тетяни Дзюби, на вірші класиків та сучасних поетів. Пісні стали популярними, а деякі – буквально народними, адже їх виконують по всій Україні та за кордоном. Пісні перекладені 65 мовами й надруковані та звучать у 50-ти країнах світу: у США, Англії, Франції, Німеччині, Канаді, Бельгії, Швеції, Швейцарії, Австралії, Бразилії, Чехії, Іспанії, Італії, Японії, Китаї, Південній Кореї, Польщі, Сербії, Болгарії, Угорщині, Румунії, Казахстані, Білорусі, Індонезії, В’єтнамі, Македонії… А тепер, завдяки перекладам, їх почули і на африканському континенті!

Сергій Дзюба – автор 80 книг: поезії, прози, публіцистики, критики, драматургії (36-ти радіоп’єс і серіалів), творів для дітей, документальних фільмів, гуморесок, пародій та блискучих перекладів із різних мов. Тепер є вагомий пісенний доробок! Автор відзначений багатьма міжнародними, державними та національними нагородами, зокрема преміями і орденами імені Людвіга Нобеля, Ернеста Хемінгуея, Джека Лондона, Франческо Петрарки, Гомера, Антуана де Сент-Екзюпері, Генріха Бьолля, Абая, аль-Фарабі… Ця книжка, як і всі попередні, присвячена дружині Тетяні Дзюбі.

Від автора Бошкова Віталія, м. Одеса

Бошков Віталій. Золоті п’ятдесят: збірка віршів/ Одеса: Астропринт, 2018. – 60 с.

Нова україномовна збірка «Золоті п’ятдесят» відомого гагаузького поета Віталія Бошкова виходить в рік його 50-річчя. Складена з 50 віршів поета, вона, безумовно, буде цікавою для його улюблених читачів.

Від Цуканова Миколи Миколайовича, м. Кропивницький

Йосиф Бокшай. Художник правди. Людина правди/ Упорядк., вст.. ст. – Ерфан Ф.; ст. – Біксей Л., Чернега-Балла О., ПриходькоО., Жаданський Ю., Гібл Ф.; – Ужгород: Карпати, 2016 – 336 с., іл..

Його життя і подвижницький мистецький труд, його талант, його художні полотна як віддзеркалення всього найпрекраснішого, що пропонує нам Всесвіт, викликає і подив, і захоплення, і гордість, і молитовну шану краю, що дав Європі художника, ім’я якого – Йосиф Бокшай.

На сьогодні дане видання є найповнішим дослідженням творчості уродженця Закарпаття, народного художника СРСР, члена-кореспондента Академії мистецтв Йосифа Бокшая.

Від Шрамко Олега, м. Кропивницький

Фото Кроп – 2018: фотовиставка. – Кропивницький. – 2018. – 24 с.

Каталог, який представлений вашій увазі, створено за результатами звітної виставки обласної організації Національної спілки фотохудожників України «ФотоКроп – 2018».

Він є своєрідною презентацією плідного доробку організації за останній рік. На сторінках каталогу ви побачите кращі роботи, що найяскравіше передають тенденції сучасного фотомистецтва нашої області.

Фотохудожниками представлені різноманітні течії, жанри та види фотографічного мистецтва, кожен з яких передано через особисте бачення митця. Приємно, що кожного року свої роботи презентують не лише досвідчені майстри, але й новачки в світі фотографії.

Від Сікорської Ірини, м. Кропивницький

Твори юних композиторів – 2018: нотна збірка/ Упоряд., гол. ред. М.В. Долгіх. – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2018. – 192 с.

1-й Всеукраїнський конкурс юних композиторів пам’яті Ю.С. Мейтуса 2018 року пропонує увазі всіх зацікавлених нотну збірку (клавіри, партитури) музичних композиції юних майстрів – лауреатів Гран-прі, першої і другої премій. До видання вміщено пісні, солоспіви, обробки українських народних пісень, інструментальні твори для фортепіано, скрипки, бандури, флейти, камерно-інструментальні ансамблі. Автори творів, що увійшли до видання, навчаються в музичних школах Хмельницької та Кіровоградської областей й, попри юний вік, є яскравими особистостями та вже досягли чималих успіхів в улюбленій справі – написанні власних композицій.

Від Мелещенко Олександра Костянтиновича, м. Київ

Мелещенко О.К. Публіцистика Марка Твена (1835-1910): Навч.-метод. комплекс: Навч. посібник; Хрестоматія; Тести; Теми рефератів. – К.: «Дніпро», 2018. – 600 с.

Навчально-методичний комплекс розглядає публіцистичну діяльність видатного американського журналіста, письменника, сатирика, гумориста, видавця та громадського діяча другої половини ХІХ – початку ХХ сторіччя Марка Твена. Ця велика людина послідовно боролася з рабством, релігійними забобонами, з плазуванням перед аристократією, політичними махінаторами та олігархами, з воєнними злочинцями, з нездарами, які помилилися в професії, викривала шахраїв і пройдисвітів.

Видання розраховано на студентів і викладачів гуманітарних професій, а також усіх, хто цікавиться історією й культурою Сполучених Штатів Америки.

Від Громадської Організації «Об’єднання болгар «Нашите хора», м. Кропивницький

Шупта Дмитро Романович. Сонях сонетів: сонети і сонетоїди / Одеса.- 1996. – 102 с.

Сонети, що складають нову збірку відомого українського поета Дмитра Шупти, Лауреата Міжнародної премії імені Григорія Сковороди, охоплюють понад чотири десятиліття його творчої діяльності. Ці твори написано в різні роки і за різних обставин, далеко не завжди сприятливих для творчої праці, але все ж, різні за проблематикою та емоційною тональністю, вони свідчать про цілісність і неповторність авторського світобачення та нерозривну єдність долі поета з долею рідної землі.

Шупта Дмитро Романович. Камерна Муза. Поезії. – Одеса: «Апрель», 2010. – 74 с.

У 1972-му розпочалася нова ідеологічна кампанія боротьби з залишками українського «буржуазного націоналізму» і жорстких переслідувань зазнали митці, письменники, поети за свої неортодоксальні погляди, що це їм далося взнаки. Вони протягом тривалого часу не працювали за фахом, на офіційній роботі їм було заборонено друкуватися, а на їхні доробки не можна було давати відгуки. Частина з них вкотре потрапила за грати й колючі дроти сибірського ГУЛагу. Рівно через десять нестерпних років переслідувань, пильного жандармського нагляду до Лук’янівки потрапив і Дмитро Шупта.

Шупта Дмитро Романович. Тарасове відлуння: лірика/ Д.Р. Шупта. – Київ: УкрСІЧ, 2013. – 68 с.

«Тарасове відлуння» – данина шани великому Кобзареві, поетичне осмислення його присутності у власній долі поета, у житті нації.

Борецький Василь. Іду до себе: Поезії. – Одеса: Астропринт, 2005. – 40 с.

Все свідоме життя Василь Борецький працює в журналістиці – в багатотиражній газеті Одеського верстатобудівного виробничого об’єднання «Верстатобудівник», газеті Чорноморського морського пароплавства «Моряк», коментатором на Одеському державному обласному радіо.

Паралельно пише критичні статті, рецензії і – вірші. Що з того вийшло, – судіть самі.

Від автора Олекси Різниківа, м. Одеса

З людей. – Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 2000. – 384 с.

Це перша прозаїчна книжка поета шістдесятника Олекси Різниченка. Автор був двічі репресований у часи імперії. Тому зрозумілим стає отой біль, який пронизує всі його твори. Автор шукає відповіді на питання, які хвилювали суспільство у 60-х рр.. і актуальні нині: що з нашим народом? Чому він втратив половину себе у 20-му столітті? Чому така наша доля? І ми ще можемо жартувати? І жити? І перемагати?

Маюнелла. – Врадіївка: Коваленко А.Г., 2014. – 132 с.

Ця книжка перенесе читача у ті, шістдесяті, коли двадцятилітні, «що наросли з худеньких матерів в саду порубанім» піднесли свої голови, свій дух і захотіли навести новий лад у ще міцній, але вже загниваючій московській імперії зла. Автор – активний учасник тих подій – ще 1958 року поширив листівки, де був такий заклик: «Геть фашистську диктатуру партії!», відбувши 18 місяців ув’язнення, з них рік – у таборах Мордовії, продовжив свій тернистий шлях аж до наступного арешту 11 жовтня 1971 року.

Ця повість написана 1968-69 року, читана тоді Іваном Дзюбою, Миколою Холодним, Дмитром Обуховим, Валентиною Осинською, Володимиром Барсуківським, викрадена і прихована кадебістами перед другим арештом автора, повертається знову у цей світ, будучи відновленою у часи київського Майдану і видрукованою після кривавих подій у Одесі 2 травня 2014 року… Вас здивує актуальність теми…

Украмарс. Супер-фантастичний роман. – Одеса: Сімекс-прінт, 2016. – 324 с.

Україна і Марс?? Та ще й Україна – на Марсі?? Ну і ну, це автор загнув…У серці. Ховали у серці. Але хто читав Орвела, чи точніше, хто жив у тій імперії зла і брехні, той знав, що і до серця добиралися. Тому сховок на Марсі найнадійніший.

Отож, маєте у руках документ, який пройшов усі схованки – і за серцем, і в серці, і в Богопільській шухляді, і на Марсі, і в руках архіваріуса 2500-го року, і контроль енельотчиків… Читайте, відкопуйте таємниці.

«Українська мова – спадщина тисячоліть. Чим українська мова багатша за інші?». – Київ: Видавництво «Український пріоритет», 2017. – 200 с.

Для кожної людини найкращою мовою є його власна мова, та, з якою вона стала Людиною. Адже першою й головною функцією мови є Людинотворча функція і лише другою – комунікативна. Для кожного народу його мова є родовою ознакою, адже роль мови в націєтворенні – неперевершена. Мова є дзеркалом буття кожного народу, його душею і голосом у вселюдському хорі народів. Тож чим наш голос вирізняється з-поміж інших? Які інтонації його тембру є неповторними? Який вік нашої мови? І в чому її неоціненне багатство?

На ці та інші питання відповість книга знаного письменника-шістдесятника Олекси Різникова «Українська мова – спадщина тисячоліть».

Козацькі прізвища і гени матінки Одеси. – Одесса: Симєкс-принт, 2015. – 56 с.

За 600 років, які ми нині святкуємо, багато чого змінилося в Коцюбієві-Одесі. Та незмінними є Шкодова гора, Жевахова гора, Вулиця Балківська, Молдаванка, козацький Пересип з довжелезною вулицею Чорноморського козацтва, Лузанівський пляж, та Усатівське, Капітанівське, Нерубайківське кладовища, всіяні козацькими хрестами, лимани Хаджибеєвський і Куяльницький. Але не тільки матеріальні пам’ятки свідчать про древність Коцюбіївської Одеси. Мені вдалося знайти ще й живі, що передаються із покоління в покоління. Мова іде про прізвища одеситів, які існують тепер і які існували 600-500-400 літ тому.

Українські словогрона. Випуск другий: Словогрона духу. Новий кореневий словник. – Одесса: Симєкс-принт, 2015. – 440 с.

Такого кореневого словника ще не було. Кожне словогроно увібрало в себе усі слова (і діалекти) відповідного кореня нашої мови – в тому усі – оніми.

Друга частина книги складається зі статей, які я писав на основі своїх словогрон.

Третя частина – публікації інших авторів, тематично пов’язані з книгою, а також інтернет-відгуки на Стислий кореневий словник.

Одноримки. Словник омонімів та схожословів. – Вид. 2-ге, доп. І перероб. – Тернопіль: Богдан, 2011. – 408 с.

Ця книжка – словник омонімів та омонімічних форм – схожих слів, слів-близнят, слів «обоє рябоє» за вимовою та написанням, але відмінних за значенням.

Проілюстровано схожослови одноримками – віршиками-мініатюрами з омонімічними римами.

Лексичні омоніми, здебільшого взяті з 11-томного Словника української мови, складають чи не менше половини поданих тут схожословів. Решта – слова, які стають схожими, омонімічними, при словозмінах, власне омофонами, омоформами…

Охоплено максимум схожих слів, вживаних в українській мові.

Амплітуда змісту одноримок обмежена омонімічною римою, але досить широка – серйозне, поважне, жартівливе, смішне, каламбури, гра слів, а то й просто ілюстрація схожословів.

Адресується школярам, студентам, широкому колу читачів, передусім шанувальникам рідної мови.

Одеська хвиля – 7. Документи, твори, спогади в’язнів сумління. – Одеса: Друкарськийй Дім, Фаворит, 2013. – 324 с.

Сьомий випуск щорічного альманаху «Одеська хвиля». Читач знайде тут багато цікавих інтерв’ю, спогадів про минулі репресії і переслідування комуністичним режимом вільної думки і вільного слова.

Від Гайди Лариси Анатоліївни, м. Кропивницький

Набок Л.М., Колибенко О.В. Православні храми Переяславщини: історія, дослідження, сучасність/ К.: Типографія від «А» до «Я», 2007. – 175 с.

Монографію присвячено питанням історіографії, археологічного, архітектурного та церковно-історичного дослідження, наукової фіксації православних культових споруд міста Переяслава-Хмельницького та сіл району. Книга містить інформацію церковно-історичного змісту про православні громади та культові споруди сіл Лівобережної Переяславщини, які були затоплені водами Канівського водосховища. Тексти супроводжуються ілюстративними матеріалами, креслениками, історичною іконографією.

Наукове видання для археологів, архітекторів, істориків, мистецтвознавців, краєзнавців, учителів історії, студентів історичних факультетів, усіх, хто цікавиться церковною історією України. Бібліографія постатейна.

Від Карпова Валентина Євгенійовича, м. Кропивницький

Карпов В.Є., Горбенко Т.С., Карпов А.В. Країна знань: Секрети навколо нас. – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2018, – 406 с., з ілюстр.

Книга «Країна знань: Секрети навколо нас» (перший том) розповідає про Малу академію наук України, про надзвичайний Всесвіт та освоєння космічних просторів, про космонавтику України, геніальних конструкторів – уродженців України та Кіровоградського краю. Книга допомогає освоїти шкільну програму та розрахована на широке коло читачів.

Карпов В.Є., Горбенко Т.С., Карпов А.В. Країна знань: Всюди суща сила слова. – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2018, – 488 с., з ілюстр.

Книга «Країна знань: Всюди суща сила слова» (другий том) написана про шляхи державотворення України, ілюструє і пояснює, чому століттями спаплюжена, викривлена і переписана історія України нарешті постає у своїй правдивій інтерпретації. Книга допомагає молоді освоїти шкільну програму, виводить їх на новий рівень знань та розрахована на широке коло читачів.

Карпов В.Є., Горбенко Т.С., Карпов А.В. Країна знань: Освоєння мудрості. – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2018, – 502 с., з ілюстр.

Третій том книги «Країна знань: Освоєння мудрості» написана про українську мову та першопочаток охрещення українського народу за часів Київської Русі. Звичні для нас слова: віра і релігія, дух і духовність, Бог і вищий розум, їх тлумачення Ви знайдете в цій книзі. Книга допоможе молоді освоїти шкільну програму, надасть маловідомі факти з наших тем та виводить на новий рівень знань.

Для широкого кола читачів.

Від Вівсяної Інни Анатоліївни, м. Кропивницький

Вівсяна І.А. Соборницька місія Українських Січових Стрільців у Наддніпрянщині. Науково-популярне видання. – Харків: Мачулін, 2008. – 372 с.

У книзі зібрано свідчення очевидців подій сторічної давнини та висновки сучасних дослідників про формування та еволюцію стрілецької ідеології та особливу місію Українських Січових Стрільців на теренах Наддніпрянської України. Утвердження національної самосвідомості та прагнення до здійснення мрії про об’єднання українців у єдиній незалежній соборній державі – такою була мета стрільців.

Матеріали книги стануть у нагоді при відзначенні революційних подій та в заходах, спрямованих на національно-партріотичне виховання.

Від Соколової Віри Володимирівни, м. Кропивницький

Святые Новосербского края: Елисаветград, Александрия, Новомиргород / сост.: архим. Неофит (Гончаренко), архим. Иоанн (Гончаренко), прот. С. Ткаченко, А. Ткаченко. – Одесса: Астропринт, 2018. – 148 с.

В этой книге Собора Святых Новосербского края собраны жития 38 святых, которые родились, служили и подвизались в городах Елисаветграде, Александрии, Новомиргороде и других селениях нынешней Кировоградской области. Все эти светильники Православной Церкви были прославлены в лике святых в разное время.

Надеемся, что это скромное собрание жизнеописаний послужит в назидание потомкам, жителям Кировоградской области и всем интересующимся историей Новосербского края.