Подаровані видання за жовтень-грудень 2018 року

Від Фонду «Україна Інкогніта», м. Київ

Лук’яненко Левко Григорович. Шлях до відродження : в 13 т. / Левко Лук’яненко – К., ТОВ «Юрка Любченка», 2014. -536 с.

Це повне зібрання творів відомого українського письменника-публіциста Левка Лук’яненка. Ґрунтуючись на правдивій біографічно-документальній основі, зібрання охоплює значний і важливий період історії української нації.
Перший том містить твори «За Україну, за її волю», «Сповідь у камері смертників», «Вірую в бога і в Україну», статтю про висунення автора на здобуття Нобелівської премії миру та листи.
Другий том має назву «Не дам загинуть Україні!». Ця думка колишнього в’язня Кучинської в’язниці, а нині відомого у світі українського державного і політичного діяча Левка Лук’яненка червоною стрічкою проходить крізь вміщений у книзі політичний доробок, роздуми, листи, інтерв’ю.
Третій том присвячений темі заснування першого в історії українського посольства в Канаді, коли автор був Надзвичайним і Повноважним Послом України в цій країні.
У четвертому томі автор розмірковує про незнищенність української національної ідеї, стверджує віру в непереможність українського народу, щиросердно висловлює думки націоналіста, який інтереси України ставить понад власні.
Наступні п’ять томів (п’ятий, шостий, сьомий, восьмий та дев’ятий) об’єднані спільною назвою «З часів неволі» і містять правдиві спогади про концтабірне життя політв’язнів-друзів і просто знайомих автора, адміністрацію, режим ув’язнення, роздуми про долю України та розмірковування над методами боротьби за її незалежність.
Десятий том має назву «Тут мій дух» і призначений, в першу чергу, читачеві, який шукає відповідь на запитання, чому минулі двадцять років Україна жила так, як жила.
Перша частина одинадцятого тому присвячена історії Української Гельсинської спілки. Друга частина тому охоплює період від 1990-го до 2013-го року. Це тривалий період боротьби і виживання. Боротьби за ідеали незалежної України, що його Українська республіканська партія успадкувала від УГС.
Дванадцятий том містить історико-філософські праці «Національна ідея і національна воля» та «Де ти, доле України?», об’єднані спільною метою: прищепити любов до України й повернути українців до національних духовних джерел.
Заключний, тринадцятий, том складають праці «Злочинна суть КПРС-КПУ, Нюрнберг-2», «Придністров’я», «Від хохла до українця» та інші. У них автор торкається питань юридичних аспектів Голодомору 1932-1933 років, механізму масового терору, насильницького переселення українців під час колективізації, геноциду кубанських українців, комуністичного режиму і церкви та інших.

Від авторки Бабич-Побережної Аліни Анатоліївни, доктора економічних наук, головного наукового співробітника лабораторії економічних досліджень та маркетингу, м. Вінниця

Побережна Аліна Анатоліївна. Світові білково-олійні ресурси і торгівля ними. За ред. акад. П.Т. Саблука. – К.: Інститут аграрної економіки УААН, 2002. – 482 с.

У книзі вивчено економічне забезпечення білково-олійних культур, формування світових і вітчизняних білково-олійних ресурсів в умовах ринкової системи господарювання. Наведено характеристику білково-олійних культур, розміщення їх за континентами, адаптовану технологію вирощування, їх урожайність, основні країни-виробники, світове і вітчизняне виробництво. Представлено кормові переваги шротів і ефективні методи їх згодовування тваринам і птиці. Аналізується формування світового ринку насіння білково-олійних культур, шротів і олії та ціни на них.

Від автора Капіци Юрія Михайловича, м. Київ

Капіца Ю.М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями розвитку / Ю. Капіца; НАН України, Центр дослідж. інтелект. власн. та трансф. технол. НАН України. – К.: Академперіодика, 2017. – 664 с.

У монографії досліджується становлення, інститути та розвиток права інтелектуальної власності Європейського Союзу, особливості гармонізації законодавства держав-членів ЄС та практики застосування законодавства у сфері авторського права і суміжних прав, охорони винаходів, корисних моделей, промислових зразків, торговельних марок, географічних зазначень, фірмових найменувань, сортів рослин, інтегральних мікросхем, комерційної таємниці, а також цивільно-правові та митні способи захисту прав інтелектуальної власності в ЄС. Наведені результати порівняльного аналізу законодавства України та ЄС у сфері інтелектуальної власності.

Для фахівців, що працюють у сфері охорони прав інтелектуальної власності, авторів, винахідників, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, працівників органів державного управління.

Від авторки Коптєвої Ольги Миколаївни, м. Кропивницький

Радул Валерій Вікторович, Коптєва Ольга Миколаївна. Соціально-професійна зрілість учнів закладів професійної освіти: монографія / В.В. Радул, О.М. Коптєва. – Харків: Мачулін, 2018. – 216с

У монографії обґрунтовано теоретичні й методичні засади формування соціально-професійної зрілості учнів професійно-технічних навчальних закладів, яку визначено як якість особистості учня, що характеризується прийняттям та засвоєнням соціальних та професійних норм і цінностей, відповідальним ставленням до своїх професійних обов’язків та активною участю у практичній діяльності.

Праця призначена науковцям, які досліджують формування соціально-професійних якостей особистості.

Від інформаційно-консультативного центру «Освіта», м. Львів

Підтримка відкритого суспільства: моя історія. За ред. В. Земляного. – Львів: Освіта, 2018. – 70 с.

Ця книга складається з зібрань вражаючих персональних історій, які стосуються стипендійної програми у мережі Фонду «Відкрите суспільство». Стипендійні програми допомагають теперішнім та майбутнім лідерам змін у закритих суспільствах, або таких, що закриваються, набути знання, ідеї та компетенції суттєві для розбудови здорового громадянського суспільства.

Видання буде цікаве студентам та науковцям у країнах, що стикаються з різноманітними викликами на шляху до прогресу у розбудові відкритих суспільств.

Від інституту наукових студій націоналізму, кафедри теоретичної та прикладної економіки, м. Івано-Франківськ

Економічний націоналізм. Матеріали VIII всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. Івано-Франківськ, 12-13 жовтня 2018 р. / Наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2018. – 368 с.

У збірнику праць учасників конференції розглядаються економічні аспекти в теорії і практиці українського націоналізму. Автори збірника пропонують своє бачення шляхів розвитку економічної політики українського націоналізму на сучасному етапі становлення Української держави.

Для науковців, студентів ВНЗ та широкого загалу читачів.

Від Харківської правозахисної групи, м. Харків

Човган Вадим Олександрович. Обмеження прав в’язнів: правова природа та обґрунтування. Монографія / В.О. Човган; ГО «Харківська правозахисна група». – Харків: Права людини, 2017. – 608 с.

У монографії пропонується авторське розуміння правової природи обмежень прав в’язнів та започатковується багатоаспектна теоретична дискусія з цього приводу. Проаналізовано та критично оцінено відповідні міжнародні стандарти: практику ЄСПЛ, стандарти Європейського комітету з запобігання катуванням, м’яке право ООН та Ради Європи. Розглянуто та прокоментовано існуючі стандарти обмежень прав в’язнів Франції, США, Канади, Великобританії, Бельгії та Нідерландів. Висвітлено процес та проблеми впровадження стандартів обмежень прав в’язнів у нормативно-правовій базі України. У роботі пропонуються та захищаються декілька тез автора стосовно підстав та порядку обґрунтування правообмежень, які застосовуються до засуджених.

Для вчених у сфері кримінально-виконавчого права та прав людини, працівників пенітенціарної системи і в’язнів, правозахисників, студентів юридичних навчальних закладів та всіх, хто цікавиться правовими питаннями виконання покарань.

Від ТОВ «Альфа Реклама» та автора Леонця Олександра Адамовича, м. Київ

Леонец Александр Адамович. Системные проблемы бесплатформенных инерциальных навигационных систем. Часть 1. Комплексное решение: монография / А.А. Леонец. – К.: Альфа Реклама, 2018. – 732 с.: ил.

Книга состоит из двух частей. В первой части изложен комплексный подход к решению системных проблем бесплатформенных инерциальных навигационных систем (БИНС). Дается история развития БИНС, тенденции и перспективы их создания, роль и место БИНС в пилотажно-навигационных комплексах, вопросы сертификации БИНС, погрешности акселерометров и гироскопов, теория основных функциональных алгоритмов БИНС и анализ уравнений их погрешностей. Рассмотрена классификация системных проблем БИНС и основные методы их комплексного решения: выбор чувствительных элементов и структуры БИНС, особенности конструирования блока чувствительных элементов БИНС, выбор алгоритмов ориентации, навигации, начальной выставки, обнаружения и локализации отказов, интегрирования с другими источниками информации, калибровки. Описаны методы моделирования БИНС, основы автоматизации решения системных проблем БИНС.

Во второй части книги, написанной в соавторе с Богацким И.С., приведены описания методик и программ, которые дополняя друг друга, охватывают все основные этапы функционирования БИНС в лабораторных и полевых условиях: калибровка, начальная выставка, решение задач ориентации и навигации, комплексирование с другими источниками информации для авиационных, наземных и морских объектов. Основная часть описаний приведена на английском языке.

Від автора Жесан Анатолія Прокоповича, м. Кропивницький

Жесан Анатолій Прокопович, Москаленко Роман Володимирович. Коробчине. – Кропивницький: Центрально-Українське видавництво, 2018. – 254 с.

Після виходу першого видання «Коробчине» автори одержали від читачів багато інформації, пропозицій, фотографій та запитань по історії села. Найбільше запитань стосуються Лебединського монастиря, першоджерел та піонерів заселення Новомиргородщини. Тому друге видання доповнене списком основних першоджерел та списком військових на чолі з І.С.Хорватом, які в 1751 році переселились з Балкан на землі майбутньої Нової Сербії.

Видання стане добрим подарунком краєзнавцям та жителям Новомиргородщини.

Від авторки Царук Антоніни Петрівни, поетеси, критика, члена Національної спілки письменників України, м. Кропивницький

Царук Антоніна Петрівна. Тобі, прозріння пізнє…: Поезії. – Кропивницький: Видавництво ТОВ «КОД», 2018. – 98с., іл.

У збірку ввійшли твори, написані впродовж останніх трьох непростих років. Кожен – це філософське осмислення уроків історії крізь призму особистісного світовідчуття ліричної героїні, її болю і віри, нерозривно пов’язаних із долею України та українського слова. Це пошук естетичної форми, щоб гармонізувати зовнішній світ і внутрішній шлях утвердження гуманістичних цінностей і творчості як сенсу буття людини.

Від авторки Савицької Надії Артемівни, м. Кропивницький

Савицька Надія Артемівна. Акорди осені [Вірші] / Н.А. Савицька. – К.: ВІК принт, 2018. – 122 с.

Поезія Надії Савицької наповнена світлими почуттями любові до всього прекрасного, земного, вічного. Свої кладки-стежини у поетичний світ вона вимощує розмаїтим суцвіттям рядків, що весніють в її душі.

Надія за фахом гірничий інженер. Після закінчення Криворізького гірничорудного інституту разом з чоловіком Віцентином Івановичем багато років працювали на міднорудному підприємстві Казахстану та на урановому руднику Кіровоградщини.

У творчому доробку Надії чотири поетичні збірки і публіцистична книга «Стежками роду мого».

Для широкого кола читачів.

Від громадської спілки «Українська Гельсінська спілка з прав людини», м. Київ

Precedent UA – 2017 / – К.: КВІЦ, 2018. – 412 с.

У цій збірці представлені результати дослідження «Precedent UA – 2017», проведеного Українською Гельсінською спілкою з прав людини щодо застосування українськими суддями 517 рішень Європейського суду з прав людини проти України за статтею 6 (право на справедливий суд в кримінальному провадженні) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод на основі даних Єдиного державного реєстру судових рішень України за період з 1 січня 2006 року по 3 серпня 2017 року.

Дослідження розраховане на суддів, адвокатів, прокурорів, юристів, правозахисників, аспірантів та студентів юридичних факультетів, науковців, дослідників, широку громадськість.

Від авторки Антоніни Корінь, члена обласного літоб’єднання «Степ» та Національної спілки письменників України, м. Кропивницький

Корінь Антоніна Михайлівна. Гріхопис: вірші, пісні, переклади, переспіви. – Новоукраїнка: Літстудія «Ранок», 2018. – 128 с.

Що хвилює, радує й печалить поетесу й перекладачку? Те, що і всіх нас: війна і мрія про мир, дружба і любов, вчора і завтра, вічна боротьба світла й темряви. І на все це вона часто дивиться іронічно.

А переклади ваблять її можливістю через пізнання інших народів і мов пізнати в порівнянні Україну та себе.

Від авторки Матвієнко Надії, Кіровоградська обл. Маловисківський район, с. Олександрівка

Матвієнко Надія. Олександрівка (Гапсина): Віхи минулого і сьогодення /Надія Матвієнко. – Кропивницький: Поліграф-Сервіс, 2018. – 512 с., видання друге, доповнене.

В цій Книзі Пам’яті представлена документальна та зворушлива історія одного з сел Кіровоградської області – Олександрівки (колишня назва – Гапсине) – село відноситься до Маловисківської міської територіальної громади Маловисківського району Кіровоградської області. Хронологічні рамки історії охоплюють часи заснування села по теперішній час. Книга насичена різноманітними історичними даними та фотодокументами. Автор провела титанічну роботу по їхньому збору. Ця книга про тих хто на протязі всієї історії цього краю будував Олександрівку та вніс свій вклад в її розвиток. Багатьох із них вже немає в селі: хто помер, а хто поїхав шукати кращої долі. Проте автор переконана, як би не склалася доля жителів Олександрівки вони неодмінно повернуться, бо рідна домівка завжди чекала і буде чекати на них.

Книга буде цікава тим, хто займається дослідженням історії рідного краю та тим кому не байдужа історія Кіровоградської області.