Подаровані видання за квітень-червень 2018 року

Від авторки Ірини Михалевич, м. Олександрія, Кіровоградської області

Михалевич Ірина. Фарбування писанки. Природні барви: практичний порадник. – Харків: ФОП Мезіна В.В., 2018.- 46с.

Цей порадник допоможе кожному, хто прагне спробувати рослинні барвники на писанці. В ньому подано практичні поради початкуючим писанкарям, а також зібрано рецепти приготування рослинних відварів, які подарують писанці природні і неповторні відтінки.

Від Громадської організації «Східноукраїнський центр громадських ініціатив», м. Київ

Перехрестя: дев’ять історій про війну та насильство / І. Гансен [та ін.]; худож.-оформ. С.В. Захаров, С.Ю. Рунова. – К. : ГО «Східноукраїнський центр громадських ініціатив», Лібереко – Партнерство за права людини, 2017. – 124с. : іл.

Графічний роман – це колективна робота про порушення прав людини та вплив збройного конфлікту на Донбасі на життя окремих людей і суспільство в цілому. Він містить дев’ять реальних історій, написаний на основі біографічних інтерв’ю з людьми, які в той чи інший спосіб опинилися у вирі конфлікту. Роман у новелах створений завдяки співпраці Лібереко – Партнерство за права людини та Східноукраїнського центру громадських ініціатив за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.

Ті, що пережили пекло: свідчення жертв про місця незаконних ув’язнень на Донбасі / Бєлоусов Ю.Л., Кориневич А.О., Мартиненко О.А., Матвійчук О.В., Павліченко О.М., Роменський Я.В., Швець С.П. // Коаліція громадських організацій та ініціатив «Справедливість заради миру на Донбасі». – Київ: ЦП Компринт, 2015. – 84 с.

Видання є підсумком моніторингового дослідження, яке проводилося Коаліцією громадських організації та ініціатив «Справедливість заради миру на Донбасі» у тісній співпраці з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та мало на меті документування фактів серйозних порушень прав людини, пов’язаних із незаконним позбавленням свободи в зоні збройного конфлікту на сході України.

Пережившие ад: свидетельства жертв о местах незаконного лишения свободы на Донбассе / Белоусов Ю.П ., Кориневич А.А., Мартыненко О.А., Матвийчук А.В., Павличенко А.Н ., Роменский Я.В., Швец С.П .; под редакцией авторов.- Киев: ЦП Компринт, 2015 – 38 с.

Это издание выходит в рамках проекта «Мониторинг соблюдений прав человека на оккупированных территориях Украины (Крым, Луганская и Донецкая области)», который реализует Коалиция общественных организаций и инициатив «Справедливость ради мира на Донбассе» совместно с офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека содействии Хельсинского Фонда по правам человека (Варшава).

Війна без правил: гендерно-обумовлене насильство, пов’язане зі збройним конфліктом на сході України / А. Альохін, С. Кириченко, А. Кориневич та ін. ; за заг. Ред. В. Щербаченка, Г. Янової // ГО «Східноукраїнський центр громадських ініціатив». – Київ : ЦП«Компринт», 2017. – 144 с.

Дослідження спрямоване на висвітлення ситуації з гендерно-обумовленим насильством, яке пов’язане з конфліктом на сході України. У звіті проаналізовано національне законодавство та міжнародно-правові норми, вплив конфлікту на рівень гендерно-обумовленого насильства в територіальних громадах, віддалених від зони конфлікту, а також привернено увагу прогалинам у правовому регулюванні, недолікам у процесі збору та формування статистичних даних, різними проявами насильства в зоні збройного конфлікту. Фокус дослідження спрямований на аналіз сексуального та гендерного-обумовленого насильства в незаконних місцях позбавлення волі, створених незаконними збройними формуваннями в самопроголошених «Луганській народній республіці», «Донецькій народній республіці», а також українськими військовими та представниками добровольчих збройних формувань в умовах збройного конфлікту на сході України.

Від авторки Валентини Ланевич, м. Мена, Чернігівська область

Ланевич Валентина. На межі.: збірка поезій / Ланевич В. – Мена : ТОВ «Домінант», 2018. – 84 с.

В основу поетичної збірки Валентини Ланевич лягли твори, тематикою яких є лірика кохання, вірші про природну красу рідного краю, філософські роздуми та громадянсько-патріотична лірика, що пронизана духом боротьби за долю України її захисниками на сході країни та вірою у правдиву перемогу над загарбниками.

Книга розрахована на широке коло читачів.

Від Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса, м. Київ

Історія німців України. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. – Київ.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2017. – 152с.

Книгу видано з ініціативи «Міжнародного товариства німців України – Відергебурт» при фінансовій підтримці Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини через Благодійний Фонд «Товариство Розвитку» за результатами всеукраїнської наукової конференції «Історія німців України», що відбулася 3 березня 2017 р. в Інституті політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.

Галичина в етнополітичному вимірі / авт. кол.: В.О. Котигоренко (керівник), В.А. Войналович, О.Я. Калакура, Л. Л. Ковач, В.В. Коцур, Н.І. Кочан, О.О. Ляшенко, Н.Ю. Макаренко, Ю.О. Ніколаєць, М. І. Панчук, О. В. Позняк, О. О. Рафальський, М. Ю. Рябчук. – Київ.: ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України, 2017. – 840.

У монографії представлено результати комплексного дослідження етнополітичних процесів у Галичині після Другої світової війни у контексті загальних суспільних змін за часів комуністично-радянського режиму і в суверенній Україні. Розкрито зв’язок політичного й етнічного у динаміці складу населення Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей, його соціально-професійної стратифікації, мовних, культурних та релігійних переваг, особливостей регіональної ідентичності, електоральної та іншої суспільної поведінки.

Розраховано на науковців, викладачів, студентів вишів, усіх, хто цікавиться етнополітикою та етнополітичною історією українських регіонів.

Розвиток і взаємодія єврейських громад на європейському просторі: монографія. – Київ.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2017. – 464 с.

Пропонована наукова праця розглядає проблематику розвитку та взаємодії єврейських громад на європейському та пострадянському просторі кінця ХХ – початку ХХІ століття. В роботі представлені дослідження, що присвячені політичним, соціальним та історичним аспектам життя єврейської громади України в порівнянні з громадами інших країн Європи на сучасному етапі. Колективна монографія розрахована на політологів, істориків, студентів гуманітарних спеціальностей, усіх, хто цікавиться дослідженнями в царині української юдаїки та сучасної єврейської громадсько-політичної думки.

Гладун Олександр Миколайович. Нариси з демографічної історії України ХХ століття: монографія / О. М. Гладун ; НАН України, Ін-т демограф. та соціальн. дослідж. ім. М. В. Птухи. – Київ, 2018. – 224 с.

Монографія присвячена аналізу трансформацій демографічних процесів в Україні в історичній ретроспективі. Розглянуті зміни, які відбули більше ніж за сторічний період, у процесах смертності, народжуваності, шлюбності, розлучуваності та міграції. Особлива увага приділена оцінці демографічних втрат України внаслідок соціальних катастроф, якими багата історія України.

Для демографів та всіх тих, хто цікавиться демографічною історією України. Може бути корисна для фахівців суміжних з демографією наук.

Від автора Володимира Васильовича Сибірцева, м. Харків

Сибірцев Володимир Васильович. Інституціональні основи регулювання ринків праці: монографія. – Харків: Смугаста типографія, 2017. – 429 с.

Монографія присвячена вирішенню наукової проблеми, пов’язаної із розробкою теоретичних і методологічних положень, науково-практичних рекомендацій щодо державного регулювання ринків праці в умовах інституціонального реформування національної економіки. Сформовано теоретико-методологічний базис та обґрунтовано положення парадигми інституціонального реформування системи державного регулювання національного ринку праці. Розроблено організаційно-економічне забезпечення державної підтримки та активації інституціональних змін національного ринку праці. Обґрунтовані теоретичні положення та запропоновані практичні рекомендації щодо інституціонального проектування стратегічної збалансованості національного ринку праці.

Для наукових співробітників, фахівців, спеціалістів національного господарства, аспірантів та магістрів – всіх, кого цікавлять проблеми та перспективи розвитку національного ринку праці та механізму державного регулювання зайнятості.

Від автора Ярослава Степановича Калакури, м. Київ

Калакура Ярослав Степанович. Ментальний вимір української цивілізації / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій – Київ: Генеза, 2017. – 560 с.

Висвітлюється сутність ментального виміру української регіональної цивілізації, її феномен, історичні витоки й основні етапи розвитку від найдавніших часів до сьогодення. Викладено теоретико-методологічне, історіософське та історіографічне підґрунтя цивілізаційного осмислення ментальності українського народу. Досліджується еволюція ментального образу українців під впливом зародження писемності, прийняття християнства, формування козацтва, розвитку книгодрукування, університетської освіти, науки, міжконфесійного діалогу, засвоєння духовних цінностей епохи Ренесансу і Просвітництва, історіософії Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Михайла Грушевського та ін.

Значне місце відведено аналізу регіональних культурних, духовних, психоповедінкових особливостей менталітету українців на материковій території та в діаспорі. Досліджуються руйнівні наслідки для української ментальності репресивної політики імперських та комуністичного режимів, голодоморів та войовничого безбожництва, показано форми самозахисту менталітету українців, їх спротив асиміляційним процесам.

Розрахована на науковців і викладачів історії, культурології, філософії, політології, етнології, учителів, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться історією української культури, методологією її цивілізаційного пізнання.