Подаровані видання за вересень-листопад 2017 року

Від Ольги Богомолець, народного депутата країни, професора, д.м.н., фундатора музею української ікони та старожитностей «Душа України»

Богомолець О.В. Українська домашня ікона: Монографія/ Вст. слово В.М. Поповича. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. -520 с.

В монографії вперше в українській інтелектуальній думці запропоновано науковий розгляд домашньої ікони як унікального феномену української народної культури, який протягом століть відображав найвищі цінності українського народу, визначав своєрідність звичаєвої практики, закладаючи водночас підвалини для розвитку української етнічної ідентичності. Незважаючи на загальну наукову інтенцію дослідження, все ж воно не обмежене сухістю та суворістю наукового стилю, оскільки містить розлогі фольклорні та обрядові екскурси.

Чільна увага у роботі приділяється висвітленню місця та ролі домашньої ікони в обрядовій практиці українців та ролі домашньої ікони в процесі взаємної інтенції професійної та народної культури до діалогу, який, як показала історія, виявився у формуванні українського етнічного простору.

Залучення багатогранного етнографічного матеріалу робить її цікавою не тільки для вузькоспеціалізованих фахівців у царині українознавства, філософії, культурології, чи студентів гуманітарних факультетів, а й усіх тих людей, які цікавляться традиційною культурою, або ж займаються розвитком та популяризацією різних аспектів української історії.

Від Гайденка Олега Миколайовича, вченого секретаря, завідуючого науково-технічним відділом селекції, насінництва і трансферу інновацій, кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідницької станції НААН

Гайденко О.М. Технологічний процес заготівлі та використання рослинної біомаси як твердого біопалива: монографія. – К.: Аграр. наука, 2017. – 144с.

Досліджено біоресурсний потенціал рослинної біомаси сільськогосподарських культур у Кіровоградській області. Проведено аналіз існуючих у регіоні технологій збирання рослинної біомаси та виробництва твердого біопалива. Установлено параметри контролю та оцінки якості роботи машин для збирання й обладнання для виробництва паливних гранул. Вивчено перелік технологічних операцій під час виробництва твердого біопалива та етапи їх виконання з дотриманням визначених показників якості готової продукції. Розроблено технологічний процес заготівлі рослинної біомаси для використання як твердого біопалива з техніко-економічною оцінкою засобів механізації для заготівлі, виробництва та спалювання рослинної біомаси.

Розраховано на наукових працівників, аспірантів, студентів та фахівців агропромислового виробництва.

Від автора Світленка Сергія Івановича, заслуженого працівника освіти України, декана історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Світленко С.І. Дмитро Яворницький: вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві: моногр./ С.І. Світленко. – Д.: Вид-во «Ліра», 2015. – 312с.

Монографія стосується діяльності Д.І.Яворницького як вченого і педагога в українському інтелектуальному співтоваристві, яке представляло складну науково-освітньо-культурну мережу індивідуальних, групових та колективних зв’язків, контактів, комунікацій, структур, інституцій, вертикальних і горизонтальних ліній взаємодії. Ця своєрідна уявна і водночас цілком реальна інтелектуальна спільнота об’єднувалася, насамперед, вічними загальнолюдськими та національними цінностями, стала виявом формування та становлення українського громадянського суспільства і української модерної нації.

Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, учителів історії, краєзнавців та музеєзнавців, усіх любителів української історії рідного краю.

Світленко Сергій Іванович: Біобібліогр. покажчик (до 60-річчя від дня народження) / уклад. і вступна стаття: О.Б Шляхов. – Д.: Грані, 2017. – 212 с.

Біобібліографічний покажчик присвячено відомому українському історику, доктору історичних наук, професору, Заслуженому працівнику освіти України, декану історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара С.І. Світленку. Видання містить біографічні дані дослідника, а також хронологічний, алфавітний та видовий покажчики наукових, навчально-методичних і публіцистичних праць ученого.

Видання розраховане на науковців, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, аспірантів та студентів.

Від автора Шаповалова Сергія Гавриловича, члена Національної спілки художників України, заслуженого художника України

Сергій Шаповалов. Живопис: Альбом. – К.: «Софія-А», 2008.- 120 с.

Сергій Шаповалов. «Розквітай, Україно». Живопис: Альбом.- К.: «Софія –А», 2010. – 72 с.

Взагалі не бачивши робіт Шаповалова, а лише читаючи каталог, можна подумати, що його натюрморт має дещо звужені рамки: це, в основному квіти. Але треба бачити його полотна, щоб зрозуміти те, що знав він, і чого ми з Вами, нажаль, майже позбулися у процесі прилучення до технологічної цивілізації. Є щось спільне у Шаповалова і Гофмана, котрий так, як ніхто, умів словом відтворити душу квітки і каменя. Хоч Шаповалов – далекий від фантастики. Він просто поет, який оспівує ту веселку барв, яка одвіку грає у його степовому краї.

Є у доробку Сергія Гавриловича і пейзажі (головним чином – міський, так би мовити архітектурний пейзаж), є портрети. Але якщо одним словом означити творчість Шаповалова, то це – натюрморт. Його рай дужний квітковий світ, у якому він і кохається, і знається. З цією барвистою веселкою він і залишається у світі мистецтва, котрий ніколи не буває потойбічним.

Автор має надію, що видання зацікавлять любителів художнього мистецтва.

Від Рожка Володимира, кандидата церковно-історичних наук, історика-архівіста, дійсного члена Інституту дослідів Волині у Вінніпезі (Канада)

Високопреосвященний Ігор Губа, архієпископ Уманський і Полтавський: Монографія. – Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2017р. – 156 с.

Пропонована праця розгортає перед читачем сторінки багатогранного життєпису владики Ігоря Губи, архієпископа Уманського і Полтавського УАПЦ Другого відродження 1941 – 1944 рр.

Книга стане у пригоді дослідникам, викладачам, студентам й усім, хто цікавиться історією та діяльністю рідної церкви.

Від автора Буртик Івана, відомого українського громадського діяча, Голови Ради Оборони і Допомоги Українцям Українського Конгресового Комітету Америки, Почесного Доктора Українського Вільного Університету ( м. Мюнхен, Німеччина)

Буртик Іван. Спогади про життя Українського народу в ХХ столітті. – Астана: Казполіграфіздат, 2015. – 216 с.

Книга спогадів Івана Буртика – охоплює майже увесь період української історії ХХ століття. Автор згадує багато історичних подій, у яких йому особисто або членам його великої родини доводилося брати участь.

Серед наведених у книжці історичних фактів – події Першої й Другої світових воєн, міжвоєнних та повоєнних років, а також помітні явища громадського життя Української діаспори в Європі та США.

Книга адресована широкому колу читачів, які цікавляться історією ХХ століття.

Від автора Слєпцова Олега Семеновича, заслуженого архітектора України, професора, доктора архітектури, м. Київ

Клара Демура: Архитектор-педагог /О.С. Слепцов, М.К. Кумейко; Киев. нац. ун-т строительства и архитектуры; кафедра Основ архит. и архит. проектирования; Научно-проектн. архит. бюро ЛИЦЕНЗиАРХ. – К., 2016.- 200с.:илл

Книга продолжает серию книг профессора О. С. Слепцова «Наука-Практика-Творчество» (книга девятая) и серию «Научные исследования кафедры Основ архитектуры и архитектурного проектирования». В книге отображены биографические вехи становления и почти 70-летний опыт работы архитектора и педагога кафедры Клары Георгиевны Демуры. Собраны впечатления о плодотворном совместном сотрудничестве коллег и учеников Клары Георгиевны. Книга иллюстрирована фотографиями из личного архива К.Г. Демуры. Будущим поколениям архитекторов представлено творческое наследие в виде отмывок классических ордеров, рисунков, акварелей, а также вышивок и схем к вышивкам в авторском исполнении.

Издание выходит к 90-летию со дня рождения К.Г. Демуры и рассчитано на архитекторов, художников, искусствоведов, студентов, а также на широкий круг читателей.

Від ГО «Східноукраїнський центр громадських ініціатив», м. Київ

Справжня ціна вугілля в умовах війни на Донбасі: погляд крізь призму прав людини/ Д. Казанський, А. Некрасова, О. Савицький; за заг. ред. А. Некрасової та В. Щербакова// ГО «Східноукраїнський центр громадських ініціатив». – Київ: Видавництво ТОВ «АРТ «КНИГА», 2017. – 140 с.

Видання є підсумком дослідження, проведеного Східноукраїнським центром громадських ініціатив у співпраці з учасниками Коаліції громадських організацій та ініціатив «Справедливість заради миру на Донбасі» за підтримки Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні. Доступний англомовний варіант книги. Про це розповіли автори та партнери під час презентації видання в Українському кризовому медіа-центрі.

Дослідження ґрунтується на інформації, зібраній під час моніторингової поїздки до контрольованих урядом України територій Луганської та Донецької областей, експертних інтерв’ю, а також на інформації, отриманій від органів державної влади та з відкритих джерел.

Аналіз зібраних матеріалів свідчить про численні порушення соціальних, трудових та екологічних прав, обмежені можливості реалізації місцевих жителів та неінклюзивність економічних інститутів у регіоні. Автори звіту рекомендують комплекс заходів, спрямований на вирішення основних проблем, спричинених вугільною галуззю, та створення передумов для поступового переходу на відновлювані джерела енергії.

Від видавця, історика Сердюка Владислава

«Інгульський Степ: історія – краєзнавство – родовід – джерела – спадщина» ІІ випуск. Альманах: Наукове видання. – Львів: ФОП Бадікова Н.О. – 2017. – 351 с.

Історики недостатньо приділяють уваги окремим населеним пунктам нашого краю. Місцеві ж краєзнавці не мають змоги працювати з архівними документами, які розпорошені чи не по всій Україні і зберігаються в Києві, Одесі, Кіровограді, Херсоні, Полтаві, Дніпропетровську тощо. По-перше, вони недоступні, як в більшості цивілізованих країн, а по-друге, на це треба мати великі кошти і багато часу, фактично роки… Тому люди, які цікавляться історією свого села і краю, задовольняються переказами та легендами, які передаються від старших поколінь.

В цьому випуску пропонуємо ознайомитися з маловідомою статтею про походження прізвищ українського Півдня видатного історика, археолога і етнографа Володимира Ястребова, написаною ще в ХІХ ст., новими розвідками відомого історика та архівознавця, кандидата економічних наук Анатолія Пивовара, автора краєзнавчих збірок Віктора Маруценка, відомого криворізького історика, археолога Олександра Мельника та інших авторів.

Розраховане видання для істориків, студентів, археологів, етнографів та зацікавлених осіб, небайдужих до історії рідного краю.

Від автора Монастирного Василя, поета, члена літературного об’єднання «Зажинок», лауреата конкурсу «Коронація слова» (2014р.), м. Первомайськ

Монастирний В.І. Генетичний націоналін: вірші, п’єса, оповідання, пісні/ упоряд. і ред.: В. Монастирний, вступ. ст.: О. Різниченко, біограф. нарис: О. Дорошенко. – Врадіївка: А.Г. Коваленко, 2017. – 176с. : іл.

Перша книга лауреата конкурсу «Коронація слова» (2014) з м. Первомайська на Миколаївщині – оригінальне, різнопланове видання, до якого увійшли як чудова поезія, в т.ч. ціла низка авторських пісень, так і не менш цікава проза у вигляді п’єси та сатиричного оповідання.

Творам Василя Монастирного притаманні колажність, калейдоскопічність, динамічність у розгортанні сюжетів. «Генетичний націоналін» – це сучасна збірка з виразним акцентом на національних аспектах, людських почуттях. Вона розширює вітчизняну літературну панораму й корелює наші уявлення про художній доробок і творчий потенціал митця.

Від видавничого центру «Просвіта», м. Київ

Пилипчук Д. Про дозу дьогтю в бочці меду: Статистика українського друку на тлі гібридної війни /Дмитро Пилипчук. – Київ: Видавничий центр «Просвіта», 2017. – 64 с.

Новизна цього культурологічного, політичного, а водночас і полемічного дослідження – у глибокому порівняльному вивченні не лише загальної картини друку незалежної України, а й мовної політики держави в конкретних секторах друку, як-от: художня література, переклад, література для дітей, підручники і навчальні посібники для вищої і середньої школи, періодична преса тощо. Автор уважно обсервує національне книговидання і пресу з погляду дотримання чи недотримання конституційного статусу української мови, оцінюючи культурні і політичні реалії в контексті гібридної війни Росії проти України і тенденцій європейської видавничої політики і практики. Стан українського книговидання і періодичної преси вперше досліджено у прямому зв’язку з каденціями конкретних президентів України. Особливої цінності надають цій публікації численні таблиці, укладені дослідником на підставі українських та іноземних статистичних і аналітичних джерел.

Від Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України

25 років Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.- К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. – 552 с.

У книзі висвітлюється історія становлення та розвитку двадцятип’ятирічного творчого пошуку колективу Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, нині провідної академічної установи України в галузі політичних наук.

Подано біобібліографію фундаторів Інституту, його двох перших директорів – академіка НАН України І.Ф. Кураса і академіка НАН України Ю.А. Левенця, бібліографічний покажчик праць науковців, опублікованих ними за час їхньої роботи в Інституті.

Адресована суспільствознавцям та всім, хто цікавиться політичними науками.

Кармазіна М.С. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Донецька. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. – 232 с.

Із залученням широкого кола джерел у монографії аналізуються різноманіттям чинників, під впливом яких відбулося становлення і розвиток політичних ідентичностей мешканців міста Донецька. Окрему увагу приділено аналізу специфіки політики ідентичності, що здійснювалася як центральною, так і місцевою владами в Донецьку і – ширше – в регіоні.

Трансформація політичних інститутів України: проблеми теорії і практики/ Авт. колектив: М.І. Михальченко (керівник) та ін. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. – 440 с.

У монографії досліджуються теоретичні й практичні аспекти трансформації політичних інститутів сучасної України. Розкриваються методологічні та теоретичні засади дослідження процесів трансформації сучасних політичних інститутів та інститутів громадянського суспільства на сучасному етапі демократичного розвитку, проаналізовано вплив на трансформацію політичних інститутів виборчих процесів, мас-медіа, інших чинників суспільно-політичних змін.

Книга розрахована на науковців, політиків, широке коло читачів.

Від Охапкіна Олександра, сучасного українського живописця, м. Олександрія

Ружин Зоя. Золото роду: Казкова оповідка про Аратту: Присвячується Атені Пашко. – Київ: ТОВ «Імідж Принт», 2015. – 99 с.

У казковій оповідці для дітей та всієї родини «Золото Роду» розкривається становлення та утвердження трипільського родоводу, життя наших пращурів на прикладах добротворення. Автор книги Зоя Ружин прагне донести до юних читачів значення навчання та праці у їхньому житті, дружби та взаємної підтримки в боротьбі зі злом, необхідного дотримання кожним звичаїв та традицій свого родоводу.

Книга відкриває перед читачами світ уявлень про велич та красу Трипільської культури держави Аратти.

Ружин Зоя. Сяють весело зірки. Колядки та щедрівки для виконання жіночими та мішаними хорами або ансамблевими колективами без інструментального супроводу. – Київ: ТОВ «Імідж Принт», 2017. – 96 с.

Пісенна збірка колядок та щедрівок «Сяють весело зірки» на вірші Зої Ружин, музику Левка та Жанни Колодубів, з методичними рекомендаціями до пісенних творів Світлани Садовенко, створена на національній основі й фольклорному підґрунті, зорієнтована на розширення репертуару до Новорічно-Різдвяних святкувань та надання методичного забезпечення для сучасної вокально-хорової практики.

Видання становитиме посилений інтерес у широкого кола користувачів і сприятиме ціннісному пізнанню та формуванню естетичних смаків молодої генерації виконавців.

Нові пісенні твори відкриють безмежний світ уявлень про велич та красу українських Різдвяних святкувань, духовної еволюції людства, а яскраві ілюстрації Олександра Охапкіна допоможуть у цьому.

Дмитро Степовик. Необароко: Ікони Олександра Охапкіна. – К.: Виробництво ім. Олени Теліги, 2015. – 416 с.

У цій книзі професор Дмитро Степовик торкається проблеми українського іконо- малярства останніх двох десятиліть – після поновлення незалежності України.

У ній аналізується оригінальна іконотворчість майстра Олександра Охапкіна, який збагатив ікони давнього українського бароко ХVII-XVIII століть новими рисами, насамперед – розмаїтою декоративністю, щедрою українською святковою атрибутикою: вишивками, писанками, квітами. Як заставки до розділів книги – використані гравюри Миколи Стратілата із циклу «Свята Земля».

Видання розраховане на культурологів, митців, мистецтвознавців, шанувальників ікон, на широке читацьке коло.

Від автора Вікторії Щурової, кандидата архітектури, доцента кафедри Дизайнеру архітектурного середовища Київського національного університету будівництва і архітектури

Порт Вікторія (Щурова В.А.). ЛАД: Ландшафт-Архітектура-Дизайн. – К.: ArtHuss, 2017р. – 611с.

ЛАД – це книга більше 600 сторінок, на кожній з яких роздуми про сутність простору, його розмаїття і фатальну вічність. Жити у злагоді з природою – означає плекати мир і гармонію на планеті Земля. Цінувати ближнього, знаходити розумні компроміси в стосунках – цілеспрямовані дії в ім’я життя і ладу в земній співдружності. Від людини, яка живе сьогодні, залежить приведення майбутнього до досконалого устрою світу милосердя і любові. Природа розкривається кожному відповідно до його запитань і прагнень. Поняття простору, середовища, ландшафту; прояви дуальності в природі; лояльне ставлення людини до природи в умовах їхнього співвідношення; зв’язок ландшафту з архітектурою, її пропорціями; сукупність засобів і прийомів формування альтернативних видів озеленення міських просторів; ідеї щодо вирішення мега- і мікроландшафтних питань у книзі розглядається через призму філософського тлумачення слова «лад».

Книга зацікавить всіх, хто любить красу природи, ландшафтні композиції створені людиною, фото.

Від автора Босого Павла Васильовича, театрального дизайнера сцени, костюмів, ляльок і освітлення, театрального режисера, сценічного фотографа, Канада

Босий П. Світло і танець. Персональна виставка фоторобіт: каталог /Павло Босий. – Кропивницький: ТОВ «Імекс-ЛТД», 2017. – 84 с.

Каталог персональної виставки фоторобіт Павла Босого – спільного проекту Райєрсонівської школи виконавчих мистецтв, Торонто, Онтаріо, Канада і Кіровоградського обласного художнього музею, Кропивницький, Україна.

Цю фотовиставку створено за матеріалами вистав хореографічного відділення Райєрсонівської школи виконавчих мистецтв; в центрі уваги мистецької тематики колекції фотографій – взаємодія між світлом, тілом і рухом.

Видання розраховане на митців, любителів танцю, театру та фотографії.

Від авторки Олени Романової, педагога, журналіста, режисера, письменниці

Романова Алена. Ассорти киноварного ветра: Два года выдыхая краски жизни/ Алена Романова. – Б.м.: Издательские решения, 2017. – 134 с.

Роман-эссе писался два года. В сборнике собраны эссе: о памяти к кодам рода, восторг от проведения киновечера, путешествия-поиски ответов на вопросы: «Кто я?», «Где прячется любовь?». Все через призму времени: безмятежного детства, укрытого одеялом из родительской заботы и бабушкиной любви, и холодных реалий, скованных из набора механистических действий. Строки-роли, фразы-толчки, рассказы-ступени хрупкой души, жаждущей подняться и взлететь.

В этой книге все, что было до полета.

Від письменника Івана Драча, лауреата Шевченківської премії та Державної премії СРСР, першого голови Народного Руху України

Драч Іван. Поезія/ Іван Драч. – К.: Український пріоритет, 2017. – 64 с.

«Дожити до соловейка» – збірка великого новатора в українській поезії, засновника шістдесятництва в літературі, лауреата Шевченківської премії, Героя України і просто чудового й світлого поета Івана Драча, свідчення його нев’янучого таланту берегти дитинність власної душі, цноту поетичного світосприйняття, зачудованість рідним словом і вічною таїною Життя.

Від місцевого поета Олександра Косенка, члена НСПУ та НСЖУ, лауреата багатьох літературних відзнак

Олександр Косенко. «Егрегор». Поезії. – Київ: Видавництво «Український пріоритет», 2017. – 144 с.

Збірка поезій «Егрегор» самобутнього українського поета Олександра Косенка – свідчення повноліття його поетичного таланту. Збірка містить як щемку любовну лірику, так і глибо-філософські поезії та пронизливі патріотичні вірші.

Книга стане справжнім святом для поціновувачів сучасної української поезії.