Подаровані видання за серпень-вересень 2015 року

Від громадської організації „Високі Байраки – козацькі”

«Земля Козака Мамая». Збірка. – Високі Байраки: 2015. -28с.

До збірки «Земля Козака Мамая» увійшли вибіркові матеріали з презентації «Високі Байраки в поезії» Високобайрацького НВК. Федотова Л. – художник, студентка І курсу Кіровоградського будівельного коледжу. Твори місцевих авторів, членів літературно-художньої студії «Духовна спадщина рідного краю» Громадської організації «Високі Байраки – козацькі».

Від видавництва «ПОЛІМЕД-Сервіс», м. Кіровоград

Небеленчук І.О., Доценко О.Г. Кольористика як засіб асоціативно-образного бачення твору внутрішнього світу героя: навчально-методичний посібник. – Кіровоград: «ТОВ «ПОЛІМЕД – Сервіс», 2015. – 141 с.

У посібнику подано матеріал теоретико-практичного спрямування, методичні рекомендації щодо застосування прийому кольористики, розглянуто застосування зазначеного прийому під час вивчення творів різних за родово-жанровою приналежністю. Запропоновано види робіт та завдання, що ілюструють різні підходи до аналізу художнього твору, містять вправи, які спрямовані на розвиток критичного мислення та передбачають міжпредметні зв’язки у ході проведення уроків (мова, література, образотворче мистецтво, музика). Визначено особливості застосування кольороназв у художньому просторі літературного твору, розкрито їхнє символічне значення й умови, що сприяють розумінню психологічного й емоційного стану героїв на основі кольористичних характеристик.

У посібнику показано шляхи роботи із застосуванням прийому кольористики під час вивчення розділу «Я і світ» у 6 класі, вірша Ліни Костенко «Кольорові миши», оповідання «Маленьке життя» О.Жовни. Досліджено особливості кольору у повісті «Тарас Бульба» М.Гоголя та новелли «Intermezzo» М.Коцюбинського. Посібник адресовано учителям і викладачам словесності.

Від авторки Єкатерини Рибченко, м. Кіровоград

Рыбченко Екатерина. Еще так хочется тепла… Стихи. – Кировоград: Издатель Лысенко В.Ф., 2015 – 240 с.

«Еще как хочется тепла» – шестая книга поэтессы Екатерины Рыбченко. В новом поэтическом сборнике читатель найдет оптимизм, которого нам порой так не хватает. Его источник поэтесса нашла в родных сердцу пейзажах, в детской влюбленности в одухотворенный сказочный мир природы, поэтому лирический монолог превращается в диалог. В игриво-иронические размышления о поэтическом творчестве, похожие на самопародию, не оставят равнодушными никого. Любовь, дружба, родители, Бог, смерть – вечные темы, сквозь призму которых познается и писатель, и его читатель.

Від автора Сергія Михиди, м. Кіровоград

Михида С.П. Володимир Винниченко: психопортрет у дзеркалах і задзеркаллі. Монографія / Сергій Михида. – Вид 2-ге, допов. і перероб. – Кіровоград: «Поліграф –Сервіс», 2015. – 176 с (Серія: „Стилет і стилос трьох степовиків”)

Монографія С.Михиди «Володимир Винниченко: психопортрет у дзеркалах і задзеркаллі» – одна з останніх у «Винниченківському циклі» науково-популярного краєзнавчого проекту «Стилет і стилос трьох степовиків». Книга репрезентує погляд на життєпис і творчість В.Винниченка крізь призму відображення у мегатексті слідів його особистості. Послугування психопоетикальним інструментарієм сприяє реконструкції психопортрета митця , що, у свою чергу, оприявнює секрети художності його творів. Використання здобутків психопоетики не обмежується залученням психоаналітичних концепцій, а зорієнтоване на «системний еклектизм», взаємодію здобутків класичної, гуманістичної та егопсихології. Книга адресована літературознавцям, студентам-філологам, учителям-словесникам, усім, хто зацікавлено задивляється у два світи: Психею письменника та його Текст.

Від авторки Вікторії Чернецької, м. Кіровоград

Чернецька В.М. Володимир Винниченко: НОТАТНИК ЕПОХИ: Монографія / Вікторія Чернецька. – Кіровоград: Поліграф-Сервіс, 2015. – 208 с. (Серія «Стилет і стилос трьох степовиків»)

Монографія В. Чернецької «Володимир Винниченко: НОТАТНИК ЕПОХИ» – одна з останніх у «Винниченківському циклі» науково-популярного краєзнавчого проекту «Стилет і стилос трьох степовиків». Читачам книги пропонується познайомитися з дослідженням, яке стосується мемуарів знаного в Україні та за її межами українського письменника – В.Винниченка. У розвідці на матеріал щоденникових записів 1911-1951 рр. означені основні площини вияву авторських інтенцій у суспільно-політичному, літературознавчому ти психоавтобіографічному дискурсах, визначивши пріоритети для В.Винниченка позиції як непересічної особистості загалом з амбівалентними поглядами на мистецтво, літературу, політику, людську сутність тощо. Широта матеріалу надає підстави для осягнення усього спектру Винниченкових виражень. Для літературознавців, викладачів та студентів гуманітарних факультетів ВНЗ, учителів, істориків, краєзнавців.

Від видавництва ТОВ „Видавництво „Мамине сонечко”, м. Київ

«Героям слава! Розповіді для дітей про героїв фронту і тилу» // Художник Христина Лукащук. – К.:”Видавництво „Мамине сонечко”, 2015. – 38 с.

Книжка розповідає про війну школярам молодшого віку від 5 до 13 років. У книжечці – вісім коротких, якісно неоднорідних оповідань письменників й аматорів: Тетяни Рубан, Зоряни Лісевич, Оксани Давидової, Вероніки Барановської, Олени Маковій, Вадима Дорошенка, Оксани Самари та Лесі Борсук-Янківської. Усі оповідання – про окупацію Криму, початок війни, повістки, гордість за наших людей і біль утрат, про сучасних українських героїв АТО, які рятують бойових товаришів, захищають країну від ворогів та знаходять нових друзів на передовій. Оповідання у цій книжці – художні твори. Тому вони не зовсім збігаються в усіх деталях з реальними історіями. Та в них завжди є повага до наших героїв і захоплення їхньою боротьбою. Моторошних картинок чи страшних подробиць війни у книзі немає.