Подаровані видання за червень-липень 2015 року

Від автора Парсамова Сергія Суреновича, м. Кіровоград

Парсамов С.С. Судостроительная отрасль в 50-е – 80-е годы. Издание второе исправленное – Кировоград: Издатель Лысенко В.Ф., 2015. – 276 с.

Доктор исторических наук, профессор Парсамов С.С., историк военно-промышленного комплекса, автор книги «Отечественная телевизионная промышленность» (ч.1,2 «Код» Кировоград, 2007). В данной монографии рассматривается развитие судостроительной отрасли во второй половине ХХ столетия. Первая часть обзора рассказывает о проектах гражданских направлений судостроения.

Від авторки Василів-Базюк Любові Йосипівни, м. Чернівці

Василів-Базюк Л.Й. Дороги життя: історичний роман/ Л.Й. Василів-Базюк. – Чернівці: Букрек, 2015. – 832 с.; іл.

На сторінках роману «Дороги життя» Любов Василів-Базюк розповідає нам про свою родину, власне непросте життя. Дитинство на Волині, Друга світова війна, вимушений виїзд за кордон, пошуки місця проживання на чужій землі… Проте всі випробування роблять авторку сильнішою. За жодних обставин вона не втрачає віри в те, що колись повернеться на рідну землю – в нову Україну: самостійну, вільну. Для широкого кола читачів.

Від автора Яремчук Володимира Петровича, м. Кіровоград

Яремчук В.П. Коло дію. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2015. – 120 с.

Календарно-обрядова поема «Коло дію» побудована на автентичному матеріалі і є, по суті, своєрідним дослідженням, а ще фіксацією місцевого та загальноукраїнського фольклорного матеріалу. Вона викличе певний інтерес і у науковців-етнографів, і у професійних та самодіяльних сценаристів і режисерів, і в організаторів та керівників фольклорних колективів, і у масового читача. Вона, водночас, і пізнавальна, і насичена чималим зарядом справжніх емоцій патріота, роздумів небайдужої людини, а також легкого народного гумору та іронію. У книзі вам буде, як вдома: тепло, світло й затишно.

Від авторки Таран Галини Павлівни, м. Кіровоград

Таран Г.П. Танец розы ветров. – Кировоград: Издатель Лысенко В.Ф., 2015. – 104 с.

«Танец розы ветров» – вторая книга Галины Таран. В нее вошли разноплановые стихи о родине, любви, природе, написанные в 2013-2014 годах. Для широкого круга читателей.

Від видавництва «Смолоскип», м. Київ

Архів Розстріляного Відродження: матеріали архівно-слідчих справ українських письменників 1920-1930-х років / Упорядкування, передмова, примітки та коментарі Олександра й Леоніда Ушкалових. – Київ: Смолоскип, 2010. – 456 с.

У цій книзі подано матеріали з архівно-слідчих справ семи українських письменників доби Розстріляного відродження: Мечислава Гаска, Володимира Ґжицького, Мирослава Ірчана, Якова Кальницького, Олекси Слісаренка, Івана Ткачука й Михайла Ялового, – які зберігаються в архівах Харкова. Вони стануть у пригоді історикам, літературознавцям, усім, кого цікавить культурне та політичне життя України першої половини ХХ століття.

Даниленко В. Ізидора, рідна сестра Лесі Українки: від сталінських таборів до еміграції / Василь Даниленко. – К.: Смолоскип, 2011. – 255 с., іл.

У книжці розповідається про переслідування родини Косачів у роки радянської влади, про долю наймолодшої із сестер Лесі Українки – Ізидори Косач-Борисової, репресованої в 1937 – 1939 рр. Оригінальні документи архівно-кримінальної справи висвітлюють життєвий шлях і незламну волю мужньої жінки, її глибокі національні почуття, любов до України. Через призму оперативних документів НКВС УРСР висвітлено суспільно-політичні погляди й побут багатьох людей з оточення І. Косач-Борисової, опір української інтелігенції тоталітарній системі, передумови арештів. У видані вміщені також спогади І.Косач-Борисової «Із минулого та пережитого», про сталінські тюрми і табори; родинні й архівні світлини, копії документів.

Скільський, Дмитро. Історія зарубіжної педагогіки : Посібник /Дмитро Скільський. – К.: Смолоскип, 2011. -376 с. : іл. – (Серія «Пролегомени»).

Посібник Дмитра Скільського «Історія зарубіжної педагогіки» охоплює найбільш суттєві аспекти історії практичної і теоретичної педагогіки зарубіжних країн відповідно до програми «Історія педагогіки» для вищих педагогічних навчальних закладів України. Його вперше достатньо широко ілюстровано фотографіями, малюнками, структурно-логічними схемами, уривками з педагогічних творів та документів. У виданні також вперше встановлено, де це можливо, взаємозв’язки зарубіжної та української педагогіки. Книжку адресовано студентам вищих педагогічних навчальних закладів, учителям, працівникам освіти, й усім, хто цікавиться історичною педагогікою.

Мірошниченко, Лариса. Леся Українка. Життя і тексти / Передмова Михайлини Коцюбинської. – К.: Смолоскип, 2011. – 264 с.

Творчість Лесі Українки – пристрасного лірика – органічно злита з її особистістю, і події її життя, до найінтимніших моментів «біографії душі», стають природним, украй важливим коментарем для розуміння текстів, так само як тести – ключем до її життя. Текстологічні дослідження, у ході яких постають усе нові й нові об’єкти спостережень (події, манускрипти, епістолярій, іконографія), часом розгортаються у великі панорамні картини «життєтворчості», становлячи документально обґрунтовану генеалогію творів.

Семенко М. Вибрані твори / Упоряд. А.Біла. – К.: Смолоскип, 2010. – 688 с. – («Розстріляне відродження»).

Михайль Семенко (1892-1937) – один з найважливіших і найзагадковіших учасників літературного процесу початку ХХ століття. До видання увійшли поетичні, прозорові й драматичні твори письменника, написані протягом 1910-х років, а також його маніфестографія, що уможливлює зіставлення програмових положень футуризму і його творчої реалізації. Водночас книга містить матеріли, присвячені постаті культуртрегера у контексті футуризму – як одного з найбільш реалізованих напрямів українського авангарду. Може бути використана як посібник у школах і вищих навчальних закладах.

Історії літератури: Збірник статей / Упорядники Олена Галета, Євген Гулевич, Зоряна Рибчинська (Центр гуманітарних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка). – Київ: Солоскип; Львів: Літопис, 2010. – 184 + 184 с., («Соло триває…нові голоси», №4: Юрко Прохасько, «Чи можлива ‘історія ‘галицької літератури?’ : Лекція на пошану Соломії Павличко).

Оригінально оформлена книга містить матеріали лекції на пошану Соломії Павличко “Соло триває… нові голоси” № 4: Юрко Прохасько, “Чи можлива історія ‘галицької літератури’?”. До збірника увійшли статті М. Павлишина «Історія літератури і здоровий глузд», А. Білої «Канон та альтернатива: досвід літератури ХХ століття», Л. Ушкалова «Література галицька, слобідська та інші: принцип коекзистенції»; а також А. Заярнюка, І. Юника, Ю. Ємець-Доброносової, Я. Поліщука, Р. Чопика, П. Рихло. Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, аспірантів, широке коло тих, кого цікавить література та її історія.

Сокіл, Артем. Аглая. Хвильовий, Микола. Вальдшнепи. – К.: Смолоскип, 2010. – 222 с.

Хто важиться перебирати слово у класиків? Чи варто розпочинати діалог і творити продовження відомих творів? Видавництво «Смолоскип» робить цей сміливий крок. Пропонована увазі читачів повість Артема Сокола «Аглая» є спробою продовження роману Миколи Хвильового «Вальдшнепи». У «Вальдшнепах» М.Хвильового знайомимося з ідеєю національного відродження України, що вирувала в 20-х рр. ХХ ст.. Перед нами постають молоді люди, розчаровані в комуністичній партії й недавній революції, котрі прагнуть іншої країни з новими ідеалами. Чи вдалося їм досягнути поставленої мети невідомо, бо друга частина роману так ніколи й не дійшла до читачів. Натомість маємо версію, запропоновану А.Соколом в «Аглаї». Це перша спроба не освоєного ще в українській літературі жанру: повість-продовження, повість-полеміка напівзатертий часом палімпсест, крізь рядки якого проступають рядки незавершеного роману. Із неї дізнаємося, як склалися долі не лише Аґлаї, Дмитра Карамазова, професора Вовчика й тьоті Клави з «Вальдшнепів», а їхніх нащадків: Аглаї, Миті, Валіка, що є головними героями нового твору, дія якого відбувається у Харкові 60-х рр. ХХ ст. «Вальдшнепи» – книжка, яка уже давно зайняла гідне місце на полиці української класики. «Аглая» – безпрецедентне явище української літератури, що, сподіваємося, започатковує гарну традицію.