Подаровані видання за березень 2015 року

Від кіровоградської журналістки, телеведучої, громадської діячки Талашкевич Вікторії

V Всеукраїнський фотоконкурс «Благодійність крізь призму об’єктива»: Фотокаталог. – Український форум благодійників, 2015. – 39 с., фото

Всеукраїнський фотоконкурс “Благодійність крізь призму об’єктива” проводив Український форум благодійників під патронатом Національної спілки фотохудожників України у вересні – листопаді 2014 р. На конкурс надійшло біля 550 робіт з усіх регіонів України. Змагання добрих фото підтримали потужні представники як сектору благодійності, так і бізнесу. Фотокамери учасників зафіксували миті благодійності в освіті, в культурі, в охороні здоров’я та в соціальному захисті, у спорті, в житті громад та в ініціативах громадян. Вони показали, як волонтерство змінює світ і якою бачать благодійність діти. Щоб забезпечити рівні умови для учасників-професіоналів і аматорів, роботи конкурсантів оцінювало журі, представлене як фахівцями фотосправи, так і провідним спеціалістами організованої філантропії. Журі обрало 40 робіт для фотовиставки, серед яких 6 основних переможців конкурсу та кращі фотографії в кожній номінації. Всі ці роботи представлені в каталозі.

Кращі приклади з практики проекту “Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні “Гідна Україна”. – Київ, 2009. – 99 с.

Ця збірка є результатом роботи багатьох організацій громадянського суспільства (ОГС), які виявили бажання щось змінити в житті своєї громади, міста, регіону та країни загалом. У виданні описано найуспішнішу практику проекту “Гідна Україна”, його партнерів і грантоотримувачів, а також журналістів. Посібник складається з п’яти розділів та чотирьох додатків. В розділі 1 описано найкращі приклади з практики інформаційно-просвітницької діяльності проекту “Гідна Україна” та її грантоотримувачів. У розділі 2 йдеться про найкращу практику представництва та захисту інтересів громадян. Важливою запорукою успішної діяльності ОГС є їхня співпраця з органами влади. Тому розділ 3 присвячено найкращій практиці організацій громадянського суспільства в роботі з органами влади. У розділі 4 описано найкращу практику ОГС у здійсненні моніторингу та громадського моніторингу виконання місцевих програм і діяльності органів влади. З найкращою практикою залучення ЗМІ та журналістів до антикорупційної діяльності читачі можуть ознайомитися в розділі 5. Видання адресовано представникам організацій громадянського суспільства, органів влади, бізнес-структур, громадським активістам та іншим зацікавленим особам.

Звіт Гуманітарного штабу Ріната Ахметова 2014: Допомога мирному населенню Донбасу, 2015. – 81с., фото, іл., табл.

Цей звіт — особливий і принципово відрізняється від попередніх звітів Благодійного фонду Ріната Ахметова. Насамперед тому, що на Донбасі тривають активні військові дії й за сухими цифрами та фактами, котрі розповідають про евакуацію дорослих і дітей або надання гуманітарної допомоги населенню, стоять справжні трагедії мільйонів людей. Для того щоб надати максимальну допомогу мирним жителям Донецької та Луганської областей, 6 серпня 2014 року було створено Гуманітарний штаб, який об’єднав ресурси й можливості Фонду Ріната Ахметова, бізнесів Групи СКМ і ФК “Шахтар”. Практичними результатами діяльності Гуманітарного штабу 2014 року стали організація евакуації із зони військових дій приблизно 40 тисяч осіб, а також організація у 57 районах і населених пунктах Донецької та Луганської областей 257 точок видання гуманітарної допомоги, котрі забезпечили розповсюдження 1,5 мільйона продуктових наборів найбільш нужденним категоріям мирного населення. Однак, незважаючи на принципові відмінності, цей звіт демонструє збереження наступності в наданні системної благодійної допомоги з боку Ріната Ахметова. У фокусі допомоги Гуманітарного штабу залишаються найбільш незахищені групи людей — сироти, жінки з дітьми, інваліди, пенсіонери.

Загальнонаціональне дослідження “Волонтерство в Україні”. – К., 2015. – 32 с.

5 грудня 2014 — Міжнародний день волонтерів, Організація Об’єднаних Націй в Україні спільно з Урядом України та волонтерськими організаціями представили результати загальнонаціонального дослідження стану волонтерства в Україні. Дослідження проводилося по всій Україні, включаючи території, які знаходяться в зоні АТО. Було опитано 1000 респондентів у віці від 16 років і старше. Вибірка репрезентативна населенню України за регіоном, розміром населеного пункту, статтю та віком. Згідно висновків дослідження, яке провела компанія GfK Ukraine, українці визнають велику роль волонтерського руху в суспільних процесах: 62% визнають роль волонтерів у політичних змінах останнього року, 85% вважають, що волонтерський рух допомагає зміцненню миру, а 81% схильні вважати волонтерський рух обов’язковою складовою громадянського суспільства. Волонтерство в Україні має своє коріння. Нині, волонтерство почало активно поширюватись, реагуючи на нові суспільні виклики. Дуже важливо, що займається цим не лише молодь, але й люди літнього віку. Адже волонтерство — це не лише допомога іншим, це можливість розвиватись самому та відчувати себе потрібним.

Форми та методи взаємодії громадськості з владою в кампаніях протидії корупції: Матеріали тренінгу, 2015. – 122 с.

Ця публікація стала можливою завдяки підтримці американського народу, що була надана через Агентство США з Міжнародного розвитку (АМР США), Корпорацію Виклики Тисячоліття (МСС). Зміст даної публікації є виключно відповідальністю Менеджмент Сістемс Інтернешнл (МSI) та не обов’язково відображає погляди АМР США, МСС та уряду США. Мета тренінгу: Надати знання щодо правових механізмів залучення громадськості до ухвалення рішень та їх ефективності. Завдання тренінгу: Надати учасникам інформацію про систему влади та процедури і мотивації ухвалення рішення; Систематизувати досвід ОГС у взаємодії з органами влади, а також розвинути навички учасників практичного застосування інструментів впливу на ухвалення рішення. Видання розраховане на працівників громадських організацій.

Ткачук Анатолій. Земля, село, люди. Що думає селянин Панько Цікавий про земельну реформу в Україні. – К.: ІКЦ “Легальний статус”, 2012. – 64 с.

У виданні в популярній, доступній, хоч і трохи незвичній, формі міркувань про ринок землі та про життя людей у селі. Викладено роз’яснення сутності земельної реформи та тих ризиків і викликів, що несе за собою ринок земель сільськогосподарського призначення. Брошура розрахована переважно на фермерів, власників земельних паїв та покликана сприяти позбавленню міфів серед громадськості відносно “земельної реформи”.

Від ТОВ “РедМед Агентство Популярних Медичних Видань”, м. Київ

Труш Виктор. Первый миллион Врачебной практикой. Бизнес-книга. – К.: ООО РедМед Агентство Популярных Медицинских Изданий, 2014. – 296 с.: ил.

Данная книга представляет из себя руководство по построению успешной модели медицинского бизнеса и включает в себя разделы по психологии, личностному росту, маркетингу, менеджменту, подбору персонала, практические советы по реализации цели стать успешным и богатым врачом. Издание будет интересно широкому кругу читателей с высшим медицинским образованием, стремящихся создать собственный медицинский бизнес, приобрести финансовую и личную свободу.

Від автора Шелухіна Олександра Миколайовича, м. Маріуполь, Донецька область

Шелухін О.М. Правові засади діяльності недержавних охоронних структур і служб безпеки: Монографія. – Донецьк: ПП “ВД “Кальміус”, 2014. – 260 с.

У монографії розкрито поняття, сутність і структуру правового регулювання діяльності недержавних охоронних структур і служб безпеки. Визначено місце недержавних охоронних структур і служб безпеки в системі забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання України. Розкрито особливості правового статусу недержавних охоронних структур і служб безпеки. Вивчено форми і механізм взаємодії недержавних охоронних структур і служб безпеки з правоохоронними органами. Розроблено окремі пропозиції з удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності недержавних охоронних структур і служб безпеки. Узагальнено вітчизняний та закордонний досвід правового регулювання діяльності недержавних охоронних структур і служб безпеки. Наведені в монографії нормативно-правові акти є чинними станом на 1 січня 2014 року. Для науковців, викладачів, фахівців в галузі транспорту, робітників правоохоронних органів.

Від автора Воліка Вячеслава Вікторовича, м. Київ

Волік В.В. Державна політика в галузі міського транспорту: правові засади формування та реалізації: Монографія. – Кривий Ріг: ПП “ВД “Кальміус”. 2014. – 376 с.

У монографії досліджено питання теорії і практики забезпечення державної політики в галузі міського транспорту. Розглянуто метологічні засади у сфері правового забезпечення функціонування міського транспорту та рівневі особливості правового регулювання у сфері управління міським транспортом. Досліджено адміністративно-правовий статус суб’єктів у сфері перевезень міським транспортом та правове регулювання послуг, які надаються у сфері міських перевезень. Окреслено нові підходи до оптимізації правового регулювання у сфері міського транспорту, розкрито концепцію механізму правового регулювання діяльності та розвитку міського транспорту, форми та методи реалізації державної політики у сфері міського транспорту. Розкрито проблеми страхування пасажирів при перевезенні міським транспортом, висвітлено напрямки удосконалення правового забезпечення надання послуг у сфері міського транспорту. Для викладачів, науковців, аспірантів вищих навчальних закладів, працівників органів місцевого самоврядування та практичних працівників підприємств транспорту.