Подаровані видання за січень-лютий 2015 року

Від родини Миколи та Світлани Цуканових, м. Кіровоград

Чернов Александр. Леонид Гади. Жизнь и творчество: Монография. – Мариуполь: Издательство «Азовье», 2008. – 110 с., ил.

Книга является первой монографией о талантливом художнике Леониде Николаевиче Гади (1930 — 1989), который принадлежал к плеяде мариупольских художников 1950 — 70-х годов. Это было время господства эпохи соцреализма с идеологической коньюктурой. Гади в эти годы писал картины пронизанные солнцем и оптимизмом. В простых незатейливых мотивах он передал чарующую красоту Приазовья, буйство красок Крыма. Автор рассказывает о жизненном и творческом пути художника, анализирует наиболее значительные работы мастера. Монография содержит обширный иллюстративный и справочный материал. Книга рассчитана на широкий круг любителей изобразительного искусства.

Живопис та графіка Ольги Морозової: Каталог виставки. – Київ, 2010. – 51 с., іл.

Кожен великий художник шукає свій власний непроторенний шлях у мистецтві. Композитору тісно в семи нотах, поету замало тридцяти трьох літер абетки, а художнику затісно в семи кольорах. Ольга Морозова теж шукає свій “восьмий колір”. Картини Ольги Морозової тяжіють до монументальних форм, відчувається, що їм затісно у камерних вимірах, бо вона мислить великими площинами, об’ємами. І останнім часом в неї з’явилася можливість розвити цей талант монументаліта, спробувати свої сили в монументальних розписах приватних осель. А станкові твори, пейзажі Ольги Морозової, Їх стиль знайшов своїх шанувальників в Європі — вони знаходяться в приватних колекціях Чехії, Перу, Італії, Англії, Франції, США. Отже молода художниця, можна стверджувати, знайшла свій особистий шлях в мистецтві і досить швидко. Ольга Морозова заявила про себе, як про серйозну мисткиню, бо мистецтво для неї — не гонитва за швидкоплинним успіхом, а суттєва складова її життя. Художниця стоїть на порозі власного відкриття, А шлях до цього — це живопис…

Морозова Ольга. Каталог выставки. – К.: Украинский дом, 2010. – 47 с., ил.

Ольга Морозова видит мир, как живописец. Это значит, что ее интересуют не предметы, пейзажи и человеческие фигуры, а динамическое взаимодействие цветовых полей, пятен, штрихов, точек, из которых состоит тот разнообразный мир, на который обращен ее глаз. Ее пейзажи наполнены озоном, продуваемы легким ветерком, который зритель, смотрящий ее работы, ощущает буквально кожей. Скрытый драматизм ее работ, спрятан, как бы заговорен движением цветовых масс, их ритмами, их повторами, которые ожидаешь в следующей работе и с радостью обнаруживаешь их. Ее произведения волнует и захватывают зрителя свои лиризмом, нежностью, цветовой гармонией.

Юрій Зорко. Колір мого життя. – Київ: Журнал “Художник України”. – 79 с., іл.

Творчість народного художника України Юрія Валентиновича Зорка є одним із яскравих явищ в українському мистецтві другої половини ХХ — початку ХХІ ст. Його численні полотна є окрасою багатьох музеїв і приватних колекцій України і світу, ними милуються і захоплюються шанувальники його творчості та поціновувачі образотворчого мистецтва. Художник має багатий творчий багаж. Це численні картини, акварелі, малюнки, в яких проявляється непересічний талант митця. В основі його творчих здобутків знаходиться висока культура природженого колориста, свіжість образного мислення, постійний пошук нових тем. Альбом творчості Юрія Зорка є мистецьким виданням, покликаним розповісти про художній доробок майстра та ближче познайомити усіх зацікавлених із цією унікальною світлою творчою особистістю та прекрасною людиною.

Від Матвієнко Надії Богданівни, колишньої завідуючої Олександрівською бібліотекою в Кіровоградській області

Матвієнко Надія. Олександрівка (Гапсине) віхи минулого і сьогодення: Присвячується 240-річчю з дня заснування села. – Кіровоград: ТОВ “Поліграф — Сервіс”, 2014. – 381 с., фото

За 40 років трудового стажу в сільський бібліотеці Надія Богданівна збирала матеріал про історію села, передовиків виробництва, учасників бойових дій тощо. За останні роки чомусь все менше згадують людей, які відновлювали колгоспи, своєю невтомною працею покращували добробут не лише односельців, а й всіх жителів України. В книзі досліджується історія села, розкриті події XVIII – XIX століть, читач зможе дізнатись про першого засновника села секунд-майора Александрова, заснування церкви та церковно-приходських шкіл, про події в роки громадянської та Великої Вітчизняної воїн, про людей які жили і живуть в цьому мальовничому селі. Книга розрахована на краєзнавців, істориків та широкого кола читачів.

Історія села Тарасівки : 1925 — 2011 р. (спогади односельців). – Мала Виска, 2013. – 63 с., фото

В книзі розповідається про історію заснування села, про організацію колгоспу, жителі села згадують голодомор 1933 року, Велику Вітчизняну війну, яка по-своєму розпорядилася долями людей. В одних, забрала здоров’я, в інших — життя. Молодих жінок зробила вдовами, у батьків забрали синів, багатьох дітей прирекли на сирітство. Матеріал зібрала та упорядкувала колишня завідуюча Олександрівською бібліотекою Матвієнко Н.Б. Видання розраховане на широке коло читачів.

Від Кіровоградської обласної громадської організації матерів дітей — інвалідів та інвалідів “Серце матері”

Лисичка і журавель: Українська народна казка. – К.: ПОГ “Ресурсний центр “Безбар’єрна Україна”, 2014. – 20(1) с., іл.

Українську народну казку “Лисичка і журавель” тепер зможуть прочитати і діти з вадами зору. Книга написана шрифтом Брайля, а також із малюнками. За часів незалежності це перша художня книга для незрячих дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Видання цієї книжки стало можливим завдяки Всеукраїнському благодійному проекту “Читати на рівних”, який реалізується за ініціативи Національної Асамблеї інвалідів України та підтримки Української асоціації видавців періодичної преси і групи агенції маркетингових сервісів “Талан Груп”. Окрім збору коштів на виготовлення рельєфно-контурної книжки, проект допоміг ознайомити широкий загал з гострою проблемою нестачі художньої літератури шрифтом Брайля в Україні.

Від Черниш Натілії Іванівни, професора Української академії друкарства, м. Львів

Черниш Наталія. Основи культури видання: навч.-метод. посібник. – Львів: Українська академія друкарства, 2013. – 144 с.

Охарактеризовано погляди видатних книгознавців другої половини ХХ — початку ХХІ ст. на зміст і складові поняття “культура видання” та висвітлено теоретичні засади сучасної концепції культури книги. Подано відомості про роль редактора у процесі піднесення якості видань на різних етапах підготовки авторського оригіналу до друку. Значну увагу приділено методичним аспектам викладання дисципліни — розроблено авторську програму курсу, плани семінарських занять, запропоновано списки джерел для поглибленого вивчення окремих тем. Вміщено додатки та допоміжний апарат, призначений для організації самостійної роботи. Для студентів спеціальності “Видавнича справа та редагування” вищих закладів освіти України. Може бути корисний для працівників видавництв, дослідників-книгознавців, дизайнерів друкованої продукції усіх, кому небайдужі проблеми якості сучасної української книги.

Черниш Наталія. Бібліографічний покажчик. – Львів: Українська академія друкарства, 2014. – 108 с.

Бібліографічний покажчик містить інформацію про видавничий доробок та науково-педагогічну діяльність кандидата філологічних наук, доцента, провідного викладача кафедри видавничої справи і редагування Української академії друкарства Наталії Іванівни Черниш. Видання має ювілейний характер і підготовлене з нагоди 35-річчя науково-педагогічної діяльності авторки. Для науковців, викладачів, що здійснюють підготовку фахівців зі спеціальності “Видавнича справа та редагування”, аспірантів і студентів вищих закладів освіти, усіх, хто цікавиться проблемами українознавства та книжкової справи.

Черниш Наталія. Основи бібліології: навч. посібн. – К.: Наша культура і наука, 2014. – 220 с.

Висвітлено основоположні теоретичні питання, передбачені навчальною програмою курсу “Основи бібліології”. Наведено сучасну дефініцію цієї науки, визначено складові книгознавчого комплексу, охарактеризовано об’єкт, предмет і методи бібліологічних досліджень. Подано відомості про історичний шлях книгознавства в світі та в Україні, виокремлено етапи його розвитку, розглянуто основні елементи книги як матеріальної конструкції, відповідно до чинних нормативних документів викладено матеріал щодо сучасної типології видань. Значну увагу приділено генезі української науки про книгу, багатоаспектно проаналізовано книгознавчі періодичні видання “золотої доби” національної бібліології та новітні фахові джерела. Вміщено додатки (біографічні довідки про видатних дослідників книги, відомості щодо періодичних та інтернет-джерел з книгознавства та ін.), розгалужений допоміжний апарат методичного спрямування. Для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за спеціальністю “Видавнича справа та редагування”. Може бути корисний тим, хто готується стати фахівцем з книгознавства, бібліотекознавства, бібліографії, а також працівникам у царині книговидання і книгорозповсюдження.

Від Губенко Юліани Вікторівни, м. Кіровоград

Лазарев В. Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. – М.: «Искусство», 1983.

Монография «Русская иконопись от истоков до начала XVI века» написана в 1969 — 1971 годах. Она является итоговой работой В.Н. Лазарева о древнерусской станковой живописи. В ясной, доходчивой форме и на большом конкретном материале автор рассказывает о зарождении национальной станковой живописи, о технике и эстетике русской иконы, о ведущих художественных школах, об отдельных мастерах и лучших произведениях. Сохраняя научный, даже академический стиль изложения, книга тем не менее написана так, что ее с интересом примут самые широкие круги читателей. Отчасти этому способствует и структура исследования, где узкие научные вопросы обсуждаются не в основных главах, а в обширных «Пояснениях к иллюстрациям», образующих самостоятельный раздел книги, предназначенный прежде всего для читателя — специалиста. Книга имеет такие разделы: «Иконы XI – XIII веков», «Иконопись Среднерусских княжеств», «Московская школа», «Псковская школа», «Новгородская школа и северные письма».