Подаровані видання за грудень 2014 року

Служба безпеки України поповнила фонди Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д. І. Чижевського. З науковими, публіцистичними і художніми працями, присвяченими відомим українцям і ключовим фактам вітчизняної історії, тепер можуть ознайомитися усі відвідувачі закладу.

Усі книги цінні з точки зору об’єктивності. Це дослідження, свідчення постраждалих, правова оцінка, науково-документальні журнали, документи з архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ. Серед переданих бібліотеці книг є нове видання “Геноцид 1932-1933 років в Україні за матеріалами кримінальної справи № 475”, яке було презентовано під час круглого столу присвяченому Дню пам’яті жертв Голодоморів. Основою джерельної бази збірника є матеріали кримінальної справи № 475, яка зберігається у поточному архіві Апеляційного суду міста Києва і налічує 331 том.

Книги передано до бібліотеки у рамках патріотичної культурно-просвітницької акції, яка має на меті долучити до вивчення історичної правди широкі кола громадськості.

Геноцид в Україні 1932-1933 рр. за матеріалами кримінальної справи № 475. – Київ, 2014. – 560 с.

У збірнику друкуються документи та матеріали присвячені жахливій трагедії українського народу в ХХ ст. – Голодомору-геноциду 1932-1933 рр. Основу джерельної бази видання формує вибірка з матеріалів кримінальної справи № 475 (судовий № 1-33/2010), які зберігаються в поточному архіві Апеляційного суду м. Києва й налічують 331 том. Публікація охоплює документи про відкриття справи, свідчення очевидців, результати судової історично-правової та науково-демографічної експертиз, висновок про психічний стан людей, спричинений тривалим голодуванням, кореспонденцію іноземних дипломатів з Харкова, фотоматеріали 1932-1933 рр., постанову Апеляційного суду м. Києва з мотивувальною частиною про визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українців. До збірника також увійшли тексти офіційних перекладів міжнародно-правових актів про злочини проти людства, відповідні законодавчі акти України та деякі інші матеріали.

Для науковців, викладачів, учителів, студентів й усіх, хто цікавиться цією трагічною сторінкою української історії.

Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом: Монографія. – К.: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2014. – 364 с. 4

У спільному проекті кафедри міжнародного права і Центру міжнародного захисту прав людини Національного університету “Києво-Могилянська академія” зібрано наукові праці українською та англійською мовами викладачів і студентів НаУКМА, а також американських правників — дослідників Голодомору 1932-1933 років в Україні. Монографія є узагальненням досліджень, які здійснювалися кафедрою міжнародного права в рамках постійно діючого щорічного наукового семінару “Голодомор в Україні у світлі Закону “Про Голодомор 1932-1933 років в Україні” і міжнародного права”, що відбувався під час Днів науки НаУКМА упродовж 2007-2012 років. Розглядаються складні правові аспекти Голодомору 1932-1932 років в Україні, а саме методологія його правової оцінки, історико-правовий аспект Голодомору, питання правової кваліфікації Голодомору як геноциду, визначення суб’єктів злочину та потерпілих від нього, а також відповідальності за Голодомор 1932-1933 рр. Окремий розділ присвячений аналізу Голодомору в ширшому контексті радянського геноциду проти української нації. Монографія розрахована на широке коло читачів — науковців, викладачів університетів та вчителів шкіл, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться питаннями історичної пам’яті та подоланням спадщини радянського минулого.

Франк Анна. Щоденник. – К.: Сфера, 1999. – 279 с.

Перший український переклад всесвітньовідомого твору Анни Франк (1929-1945) здійснено з найповнішого німецькомовного видання. Щоденник, який вела єврейська дівчинка понад два роки, переховуючись від нацистів в одному з будинків Амстердама, відбиває вражаючий світ почуттів і думок авторки і не в останню чергу засвідчує її письменницький хист. Ця книга — хвилюючий документ, що неспростовно викриває людиноненависницьку політику геноциду, яку здійснювала гітлерівська Німеччина.

Годованець В.Ф., Головін А.С. Конституційне право України: навч. посіб. – К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2011. – 384 с.

У пропонованому виданні на основі прийнятої на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року Конституції України та відповідних законів, інших нормативно-правових актів (за станом на 11 квітня 2011 року) розглядаються загальні засади конституційного ладу України, конституційні основи організації і діяльності законодавчої, виконавчої, судової влади, Президента України, органів місцевого самоврядування, територіального устрою України. Для студентів, викладачів юридичних навчальних закладів і факультетів, інших гуманітарних навчальних закладів і всіх тих, хто цікавиться питаннями конституціоналізму.

Шудря, Микола. Лицарі булави. Розповіді про українських гетьманів. – К.: Велес, 2009. – 240 с. – (Культурна спадщина України).

До збірки входять історичні розвідки Заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка Миколи Шудрі про українських гетьманів. Автор дає відповідь на запитання “Хто вони?” – родовід, освіта, вдача. Вказує місця народження, поховання та інші маловідомі факти з життя Байди Вишневецького, Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького, Івана Мазепи та інших. Подаються й історичні довідки та уривки відомих творів, які допомагають краще розкрити образи славних синів України. В книжці поміщено покажчики з основними відомостями про воєначальників Запорозької Січі, гетьманів (старших), військових, політичних і державних діячів інших країн.

Матвієнко А.А. Михайло Драгомиров: Історико-біографічна повість. – К.: ЗАТ “Віпол”, 2006. – 416 с.,: іл.

Пропонована праця — перша спроба в Україні комплексного дослідження життя і діяльності командувача військами КВО, Київського, Подільського та Волинського генерал-губернатора, члена Державної Ради Росії генерала Михайла Івановича Драгомирова (1830 — 1905 рр.). В повісті використана значна кількість мемуаристики, відомості з періодичних видань та раніше не опубліковані архівні матеріали. Це дало змогу авторові проаналізувати та грунтовно висвітлити життєвий шлях М. Драгомирова на тлі історичних подій в новому аспекті і спробувати відповісти на питання: яке його місце в історії нашої держави? Розраховано на всіх, хто цікавиться історією.

Посівнич М.Р. Роман Шухевич. – К.: “Атлант ЮЕмСІ”, 2007. – 63 с.: іл.

Нарис присвячено життєвому шляху провідного члена ОУН та Головного командира УПА Романа Шухевича, незламного очільника національно-визвольної боротьби українського народу проти тоталітарних імперій. Висвітлюється родинне, шкільне та студентське оточення, у якому формувався майбутній лідер. Характеризується особа Романа Шухевича, як керівника та людини, розкривається його роль у тогочасних суспільно-політичних процесах. Розрахований на широке коло читачів.

Зінченко, Арсен. Митрополит Василь Липківський. – К.: ТОВ “Атлант ЮЕмСі”, 2007. – 63 с.

У нарисі висвітлюється духовна спадщина видатного українського церковного реформатора та національного проводиря, педагога, проповідника й перекладача, засновника Української автокефальної православної церкви 1920-х років, її митрополита — Василя Липківського. Орієнтований на широке коло читачів — учнів, студентів, учителів, усіх, хто цікавиться українською історією.

Мельник Л.Г. Сходження до Утопії, або “Машина часу” М.М. Неплюєва. (Соціально-економічний аналіз): Монографія. – Суми: ВД “Фолігрант”, 2013. – 240 с.: іл.

Ця книга знайомить читача з унікальним за своїми соціальними й економічними результатами досвідом організації майже півстолітнього періоду життя і діяльності заснованого М.М. Неплюєвим Хрестовоздвиженського Трудового Братства. Тематика цієї книги набуває особливої актуальності в контексті подій, що відбуваються у світовому співтоваристві, а особливо і на пострадянському просторі. Книга показує на досвіді Неплюєвського Братства, як насправді суспільство може рухатися шляхом сходження, як можна формувати майбутнє, створювати творчий потенціал нації, виховувати освічене, культурне, творче нове покоління, яке відповідально ставилося б до життя і реалізації свого призначення.

Український декламатор: Збірка віршів для молоді. – К.: Смолоскип, 2014. – 400 с.

Збірка віршів для молоді “Український декламатор” належить до виховної літератури релігійного і патріотичного спрямування. Вона призначена для молоді й дітей, вихователів, батьків, учасників молодіжних таборів. У збірці широко представлено вірші релігійного характеру, про українську історію, національні свята, вірші, присвячені визначним українським діячам, письменникам, а також вірші шістдесятників і колишніх політв’язнів німецьких і радянських концтаборів. Вірші рекомендовано для читання і заучування молоддю з нагоди релігійних і національних свят, історичних подій.