Подаровані видання за червень-липень 2014 року

Від Кості Оверченка, м. Єлгава, Латвія

Латиські народні казки. Конгрес українців в Латвії. – Рига, 2013. – 216 с.

Збірка латиських народних казок, котра лежить перед вами, дорогі читачі, являє собою друге видання латиських народник казок українською мовою. Перше, як відомо, вийшло понад десять років тому. Нове видання, порівняно з першим, значно розширено. Воно доповнене новими казками, вперше перекладеними українською мовою. Вибираючи казки й упорядковуючи збірку, нами використано ціла низка видань, що виходили в Латвії в різні роки. Зокрема, такі видання, як тритомне видання “Латиські народні казки” (1964-1967), “Латиські народні казки” (1956), “Сто диво- оповідей” (1965), “Заєць і його друзі” (1978) та деякі інші. З них ми намагалися взяти найбільш популярні й цікаві казки. Наскільки це вдалося зробити, судити читачам.

Балтийский путь к свободе. Опыт ненасильственной борьбы стран Балтии в мировом контексте. – Рига, 2006. – 511 с.

При подготовке книги действовал принцип открытости и более существенное обоснование. Стремление балтийских народов к независимости, путь к свободе глубоко коренится и ярко проявляется в их истории, особенно в минувшем веке, который был чрезвычайно динамичным и насыщенным различными перипетиями. В первой половине века, подобно циклопическим чудовищам, землю Балтии попирали две мировых войны, во второй половине века — оккупация. Век утрат, страданий и жертв. Век преследуемых, репрессированных и изгнанников. Однако в книге выделена и другая линия ХХ века. Двадцатый стал для стран Балтии, и Латвии в частности, и веком борьбы, побед и обретений. Да и динамика развития народа может захватить любого жаждущего свободы и независимости, она весьма интригующая: кровавая революция 1905 года; борьба за независимость и свободу в окопах. Первой мировой войны и основание независимого государства 18 ноября 1918 года; ненасильственное сопротивление, методы борьбы и возвращение независимости парламентарным путем на исходе века. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Від Твардовського Петра та політичної партії “Громадянська Позиція”

Українській нації призначено вижити. – Тернопіль: ТзОВ “Терно — граф”, 2013. – 320с.

У книзі “Українській нації призначено вижити” відомого українського прозаїка, літературознавця, публіциста, редактора, педагога, громадського діяча, члена Національної спілки журналістів України та Наукового товариства ім. Т. Шевченка Петра Твардовського вміщені різножанрові твори останнього двадцятиліття. Він — уродженець Тернопілля, нині мешкає у США і вболіває за долю кревної землі прадідів та будучину рідної держави. Твори представлені у таких розділах видання: “Непередбачені дороги мого життя”, “Люди і долі”, “Історія і краєзнавство”, “Актуальні інтерв’ю”, “Подорожуючи Україною”, “Проблеми українства на порозі ХХІ століття”, “Українське шкільництво в США”. Подані твори автора публікувалися у часописах та журналах України, США, Канади, Англії. Пропонується читачам дуже цікавий літературний пласт творів, які мають глибоку духовну сутність і патріотичне спрямування. Книга розрахована на масового читача.

Від автора Волохової Ірини Семенівни, м. Одеса

Місцеві фінанси та перспективи поглиблення фінансової децентралізації в Україні [Монографія]. – Одеса: Атлант, 2014. – 462.

Ця монографія — комплексне дослідження місцевих фінансів на сучасному етапі розвитку України. Автором проведено узагальнення теоретичних засад функціонування місцевих фінансів та фінансової децентралізації, здійснена розробка методології визначення ступеня фінансової децентралізації, проведене оцінювання ефективності діючого розподілу повноважень між рівнями влади, чинного механізму фінансування надання спільних благ, сучасного стану фінансового забезпечення власними й закріпленими доходами, міжбюджетними трансфертами. Розглянута проблематика фінансової діяльності органів самоорганізації населення та комунальних підприємств. Запропоновано низку концепцій, націлених на розвиток місцевих фінансів та поглиблення фінансової децентралізації в Україні. Розраховано на студентів, аспірантів, слухачів магістратури, викладачів вищих навчальних закладів, працівників фінансової системи та органів місцевого самоврядування.

Від місцевого автора Черкасова Володимира Федоровича

Теорія і методика музичної освіти. Навч. посібник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 520 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до програми освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” мистецьких спеціальностей вищих навчальних закладів. У посібнику здійснено ретроспективний аналіз педагогічних систем масового музичного виховання ХХІ століття. З позицій сучасної методології обгрунтовано специфіку уроку музики, принципи та методи музичного навчання, зміст сучасних інтерактивних музично-педагогічних технологій. Згідно з чинними програмами розкривається методика викладання музичного мистецтва в 1-8 класах, з’ясовується зміст й організація позакласної діяльності учнів ЗНЗ. Крім зазначеного, зроблено компаративний аналіз досвіду художньо-естетичного виховання молоді за рубежем. Видання розраховане на викладачів і студентів мистецьких спеціальностей, учителів, шанувальників вітчизняної теорії і методики музичної освіти.

Від місцевого автора Михайлова Валерія

Стезя судьбы: Стихи. – Кировоград. ЧП «Эксклюзив — Систем», 2013. – 116 с.

«Стезя судьбы» – первая книга стихов Валерия Михайлова, в которой он философствует и размышляет о ценностях жизни, вспоминает о пройденных дорогах, пишет о верной дружбе, делится с читателем самым сокровенным… В своих стихах автор иронизирует и смеётся над невежеством, а также резко, в сатирической форме, обличает бюрократов, бескультурье и хамство. В книге представлены разные темы, но в главном автор определился: нести веру и надежду, не только любить свою землю, но и бороться за её процветание…

Від видавництва “Український пріорітет”, м. Київ

Наїль Муратов. Психопат. – К. : Український пріорітет, 2014. -192 с.

“Психопат” – психологічний трилер, назва якого цілковито відображує характер головного героя. Оповідь ведеться від імені людини, яка частково усвідомлює ущербність власної душі, але не здатної впоратися з шалом пристрастей, що оволоділи нею. Являючись за своєю суттю маніяком, продуманим і хитрим, він, попри те, залишається особистістю зі своєю, нехай і збоченою моральною позицією. Спроба показати світ подібного героя зсередини, розкривши для читача його мотив і філософію, відрізняє цю повість від низки інших творів даного жанру, долучаючи автора до визнаних лідерів, таких, як незабутній Олесь Ульяненко та Степан Процюк.

Сорока Петро. Шедевр. Повість, оповідання, оддробини. – К.: Український пріорітет, 2014. – 304 с.

Повість “Мій ворог — Хасан” розповідає про Семипалатинські полігони, де за радянських часів проводилися випробування атомної зброї. Твір динамічний, напружений і глибоко психологічний. Події розгортаються стрімко і навіть навально, утримуючи читача в нестихаючій напрузі від першої до останньої сторінки. Оповідання і оддробини (стислі за обсягом новели) — драматичні історії з сучасного і минулого, реалістичні й ірреальні, як їх означує сам автор.

Арсенія Велика. Срібний перетин. Повість, оповідання, есей.- К.: Український пріорітет, 2014. – 320 с.

Нова книга Арсенії Великої подарує задоволення тим, хто співчуває “жіночій долі”. У своїх творах авторка “відкорковує 80-ті роки”, поринаючи в ностальгію за молодістю — це зблизить багатьох читачів із письменницею, бо дає їм змогу згадати власне студентське минуле чи мозаїку радянських виробничих стосунків. Цікавими географічними й історичними екскурсами стають тут і окремі оповіді про події в Одесі, Кіровограді, Львові, Празі… Найголовніше ж, що всі твори — про пошуки “срібного перетину” спіралі Долі, становлення свого “Я” і складнощі прорватися жінці крізь грати патріархату зі своєю “інакшістю”.

Володимир Караташ. На барикадах Кенгіра.- К.: Український пріорітет, 2014. – 224 с.

Ця книга — спомини активного учасника національно-визвольної боротьби, довголітнього політв’язня комуністичних таборів Володимира Караташа, який сьогодні проживає в містечку Побузькому на Кіровоградщині. Навіть на засланні, в умовах кадебістського терору, Володимир Караташ не примирився зі своєю долею, продовжував боротьбу і був повторнозасуджений до розстрілу. Провів у камері смертників п’ять довгих місяців, з якої вісім разів його виводили на імітований розстріл, намагаючись зломити морально, – проте й це катам виявилося не під силу. Ця книга вражає демонстрацією незламності духу, любов’ю до рідної землі, навчає нас стійкості й патріотизму. Розрахована на широке коло читачів.

Від земляка Станіслава Жуковського, м. Донецьк

Вибрані твори у трьох томах. – К.:Укр. письменник, 2012. Т.1 : Степовий розгін / предм. М. В. Шевченка. – 2012. – 178 с. : портр.

Представляти шанувальникам поезії Станіслава Жуковського немає потреби. Відомий автор солідної низки поетичних збірок водночас є й не менш відомим автором віршів, що стали піснями. До першого тому вибраних поезій “Степовий розгін” увійшла соціально-громадянська лірика поета. Книга розрахована на широке коло читачів.

Вибрані твори у трьох томах. – К.:Укр. письменник, 2012. Т. 2 : Ім’я незрівнянне — Марія / передм. В. І. Романька. – 2012. – 178 с. : портр.

У другу книгу тритомника відомого поета і громадського діяча Станіслава Жуковського ввійшла пейзажна лірика, у якій автор оспівує красу української землі, любов до рідної Донеччини, а також поезія про кохання. Книга розрахована на широке коло читачів.

Вибрані твори у трьох томах. – К.:Укр. письменник, 2012. Т. 3 : Музика стихій / предм. А. П. Загнітка, В. Я. Василенка, П. В. Куща. – 2012. – 179 с. : портр.

У третій книзі тритомника Станіслава Жуковського зібрано його найкращі художні переклади поезій О. Пушкіна, М. Лермонтова, С. Єсеніна, О. Блока, Ю. Кузнецова та ін.; пісні, гумористичні та сатиричні твори. Книга розрахована на широке коло читачів.