Подаровані видання за березень 2014 року

Від Томенка Миколи, засновника Фонду “Рідна країна”, м. Київ

Шевченко Тарас Григорович. Альбом 1845 року: факсимільне відтворення. – К.: Веселка, 2013. – 42 с.

Факсимільне відтворення другого (за хронологією) із чотирьох альбомів малюнків, що зберігаються в архіві Кобзаря в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. Подорожуючи містами і селами Київської і Полтавської губерній упродовж 1845 року, Тарас Шевченко — художник Київської археографічної комісії — робив у цьому альбомі малюнки аквареллю і сепією, зарисовки олівцем та фольклорні записи, які мали стати основною для наступних випусків серії офортів “Живописная Украина”. Окрім величезної мистецької цінності, альбом має цінність історичного документа — тут рука художника-патріота зафіксувала унікальні історичні пам’ятки, згодом зруйновані часом і людьми Дане видання, окрім власне альбому, містить також науковий коментар шевченкознавця Сергія Гальченка, який описав і прокоментував кожен аркуш факсимільно відтвореного альбому, в якому містяться малюнки аквареллю і сепією, зарисовки олівцем та фольклорні записи, виконанні Т.Г. Шевченком під час подорожі Україною 1845 року.

Від автора, кіровоградського краєзнавця Матівоса Юрія Миколайовича

Матівос Юрій Миколайович. Тарасові шляхи Приінгулля: Документально-публіцистичні нариси. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2014. – 185 с.

Нову книгу відомого краєзнавця Юрія Матівоса склали публіковані в періодиці нариси, наукові дослідження про перебування Тараса Шевченка на землях теперішньої Кіровоградщини, про зв’язок відомих постатей вітчизняної та світової історії, культури, літератури, що торкнулись Шевченкової долі, його творчості — із краєм на Приінгуллі. До видання доклали творчих зусиль багато людей, для кого Тарас Шевченко є не тільки геніальним поетом і художником, а й виміром патріотизму, любові до рідної землі та її народу. Це, насамперед, редактор видання, голова правління Кіровоградської обласної спілки письменників України Василь Бондар; кандидат історичних наук, доцент Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка Сергій Шевченко. Віддали шану великому Кобзареві місцеві прозаїки і поети — члени обласної організації Національної спілки письменників України: нарис Василя Бондаря, вірші Володимира Могилюка, Антоніни Корінь, Олени Журливої, Володимира Шурапова. Також доповнюють видання прізвища лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка, які стосуються нашого Шевченкового краю.

Від Кіровоградського видавництва “Імекс-ЛТД”

Кіровоградщина у творах Володимира Федорова (Книга-альбом). – Кіровоград: ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2013. -184 с.: іл.

Володимир Олександрович Федоров (1920 — 1986) — художник, чия творчість займає центральне місце в образотворчому мистецтві Кіровоградщини. І справа тут не в тому, що Володимир Федоров — один із перших кіровоградських митців, що стали членами Спілки художників СРСР, і не в тому, що полотна митця являють собою кращі зразки реалістичного мистецтва області, та навіть не в тому, що усе життя Володимир Олександрович прожив у Кіровограді, а в тому, що уся творчість художника є літописом у фарбах, який розповідає історію нашого краю. В альбомі представлені твори із зібрання Кіровоградського обласного художнього музею, Кіровоградського міського художньо-меморіального музею О.О. Осмьоркіна, Кіровоградського міського музею музичної культури імені Кароля Шимановського, Світловодського міського краєзнавчого музею, приватних колекцій Віктора Петракова, Миколи Цуканова, Олександра Табалова, Володимира Волохова, Ольги Приходько, Олександра Воронова.

Від автора Василенка Михайла Григоровича, м. Дніпропетровськ

Василенко Михайло Григорович. Істини Кобзаря. Статті про Тараса Шевченка. – Дніпропетровськ: Ліра, 2014. – 96 с.

Із поміж найбільших поетів світу Тарас Шевченко стоїть високо й одиноко, адже, виливаючи свою тугу й любов до рідного краю, його бідних людей, він мріяв і боровся своїм вогненним словом за їхнє звільнення від рабства московського, юдейського, панського чи будь-якого іншого. Високомистецькими художніми полотнами, поетичними, прозовими, драматичними й публіцистичними творами Кобзар давав нам широкі картини підневільного життя в жорстокій московській імперії. Суть свого життя, як і кожного свідомого українця, він бачив у звільненні рідної України від чужинців-загарбників, від своїх здирників і хапуг чи якої б нації й походження вони не були. Страждання і горе України, її складну й безжалісну історію він порівнював із своєю. Жодному поетові світу не вдалося так глибоко й досконало відтворити людські страждання, почуття й переживання, як йому — духовному провидцю і борцю за свободу української нації і держави, адже він був геніальним виразником вікових мрій свого українського рідного народу. Оприлюднені тут статті поета, літературознавця, публіциста й науковця, автора півтора десятка книжок і півтори сотні різноманітних статей Михайла Василенка, який родом із благословенної землі Великого Кобзаря — Черкащини, друкувалися в газетах “Голос України”, “Слово просвіти”, “Персонал плюс”, а також у часописах “Перевал”, “Вежа”, “Буковинський журнал”

Від Вірченко Ніни, м. Київ

Доценко Ростислав Іванович. Критика. Літературознавство. Вибране. – Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2013. – 592 с.

Ростислав Доценко (1931-2012) — політв’язень ГУЛАГу в 1953-1963 роках, правозахисник, упродовж 1964-2012 років був активним учасником українського літературного процесу. За часів радянського тоталітаризму, долаючи перепони цензури, він впевнено увійшов до когорти найкращих сучасних тлумачів, давши українському читачеві зразкові переклади багатьох архітворів іноземних, в основному англомовних, літератур. З кінця 80-х років, від часів так званої перебудови, він отримав змогу розкрити ще й свій вроджений унікальний талант літературознавця, культуролога. Доценко зробив вагомий внесок у створення достовірної історії української літератури варварського, особливо нещадного до українців, ХХ сторіччя. Попри все українці і в “часи глухонімії” творили високі духовні цінності, і багато з тих досягнень дослідив і передав нам Ростислав Доценко. У книжці зібране основне з його доробку в цій царині. Тексти подаються в авторській редакції.

Від сім’ї Присяжнюк, м. Черкаси

Страдники на своїй землі. Спогади Ліди Присяжнюк різних років. – Черкаси: Вертикаль, 2013. – 276 с., ілюстр.

Ця книжка про життєвий шлях сільської людини, який відтворено в ексклюзивних авторських спогадах і подано в науковій інтерпретації. Ліда Яківна Присяжнюк (1934 р.н.) належить до того покоління українців, котрих зовсім нещодавно прийнято було називати “радянськими людьми”, “колгоспними селянами”. Комуністична дійсність дуже позначилася на їхній культурі, значною мірою визначили імперативи світогляду, манери повсякденного поводження. Проте з плином часу відкриваються істинні горизонти феноменології покоління другої третини ХХ — початку ХХІ століття. З огляду на пережите горе, воно має досить підстав ввійти в історію під назвою “бідове”. Серед його представників особливий прошарок становлять “страдники” – особи, які не лише зазнавали багатьох фізичних мук і моральних поневірянь, а й зберігали вірність найвищими людськими чеснотами, часто-густо у найнесприятливіших для цього умовах. Видання присвячено всім українським страдникам на своїй землі. Авторка та її співавтори сподіваються, що воно буде цікавим широкому колу читачів.

Вивчаємо Шевченка. Методичні розробки для вчителів історії України та української літератури. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – 172 с.

Методичні розробки покликані спомагати вчителям середніх навчальних закладів формуванню в учнів стійких дидактичних знань із Шевченківської тематики на уроках історії України та української літератури. Основну увагу автори приділяють власному практичному досвіду опанування творчої спадщини Кобзаря. Такою ж мірою прагнуть сприяти широті мислення, історичним уявленням та художнім смакам учнів на засадах українських духовних цінностей, людяності, національної гідності.

Від нашого земляка, поета, прозаїка Мошуренка Василя, м. Київ

Похід через засніжений перевал: Українське соціальне оповідання ХХІ століття (2000 — 2012). – К.: Преса України, 2013. – 384 с.

До збірки “Похід через засніжений перевал” увійшли оповідання тридцяти українських авторів ХХІ століття, написані на соціальну тематику. Всі зібрані оповідання — про головні проблеми, з якими зіштовхнулося українське суспільство після здобуття незалежності: прірву між мільярдерами і народом, корупцію, цинізм та продажність великої буржуазії, роз’єднаність суспільства за мовою і світоглядними цінностями, деградацію села. Та при хаосі й відсутність справжніх національних лідерів у кризових ситуаціях герої більшості оповідань показують благородство, співчуття до болю ближнього, патріотизм та інші найкращі людські якості. Серед оповідань — відомі майстри короткої прози та невідомі автори з різних куточків України, талановита молодь, яка незабаром буде визначати якість сучасної української літератури.