Подаровані видання за січень-лютий 2014 року

Від автора Корнійця Валерія Петровича, м. Кіровоград

Корниец Валерий. Перо поэта: (переводы с украинского). – Кировоград: Центрально-Украинское издательство, 2013. – 158 с.

Новая книга поэта посвящена предстоящему двухсотлетию великого Тараса Шевченко. В ней — переводы нескольких стихотворений самого Тараса Григорьевича, в том числе «Завещание» – самый яркий и самый близкий к оригиналу из всех известных ныне переводов; переводы посвященных Т. Шевченко 12 произведений известных украинских поэтов, а также большая подборка стихов двух лауреатов Шевченковской премии. Как и в предыдущих книгах переводов, автор точно и тонко передает стилевые и лексические особенности оригиналов.

Від автора Клочека Григорія Дмитровича, доктора філологічних наук, професора, академіка АН ВШ України, члена Спілки письменників України, м. Кіровоград

Клочек Григорій. Поезія Тараса Шевченка. Сучасна інтерпретація: посібник для вчителя. – Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2014. – 384 с.

У посібнику із застосуванням новітніх методів аналізу грунтовно досліджені основні поетичні твори Тараса Шевченка. Кобзар постає і як жива людина, і як пророк українського народу, для якого національна ідея була провідною.

Ця книжка по-сучасному тлумачить хрестоматійні Шевченкові поезії, пропонує ефективні методики вивчення їх у школі. Для учителів-словесників, викладачів та студентів філологічних факультетів, учнів старших класів.

Клочек Григорій. Поетика візуальності Тараса Шевченка: монографія. – К.: Академвидав, 2013. – 256 с.

У монографії проаналізовано мистецтво живописання словом Т. Шевченка як потужне джерело енергії художнього впливу його поезії. Для розкриття притаманних їй засобів візуалізації використано потенціал рецептивної поетики, головний методологічний принцип якої полягає в моделюванні за допомогою психологічного інструментарію процесу сприймання художніх текстів. Застосований при цьому “кінематографічний” код відкрив феномен “кіномови” Т. Шевченка, сприяв розпізнаванню чинників естетичного впливу його лірики. Інноваційні дослідницькі технології, монографічний аналіз у режимі “прочитання під мікроскопом” допомогли побачити художню досконалість поезії Т. Шевченка, здійснити новітню інтерпретацію смислів, якими вона наснажена. Прислужиться теоретикам, історикам літератури, учителям-словесникам, а також усім, хто любить Шевченкове слово і прагне глибше його зрозуміти.

Від прозаїка Сергія Піддубного, м. Голованівськ, Кіровоградська область

Піддубний Сергій, Олег Янчук, Петро Мельничук, Василь Піддубний. Скарби Синської землі — Руськолані: Як жили і в що вірували давні мешканці межиріччя Синюхи-Синиці, Південного Бугу-Росі. – 2013. – 94 с.

Руськоланню, як свідчить Велесова Книга, називалися землі на південь від Києва. Це територія межиріччя Синюхи-Синиці, Південного Бугу-Росі — захід Кіровоградської області та Черкаська область. Книжка розповідає про те, як жили, творили, в що вірували, якою мовою розмовляли, як відстоювали свою землю і свою волю мешканці цього краю в V-І тис. до н. е. В деяких давніх джерелах він також називається Аратта, Перірата, а сучасна наука називає Трипіллям. Ілюстрована унікальними археологічними артефактами.

Від письменника-новеліста Горового Івана Федосійовича, м. Кіровоград

Горовий Іван Федосійович. Котилася решетом осінь: Ліричні мініатюри, монологи, новелети. – Кіровоград, 2013. – 43 с.

Перлинами літньої веселки та барвистими діамантами ранньої осені можна назвати ліричні мініатюри, монологи і новелети в збірці письменника кіровоградця Івана Горового “Котилася решетом осінь”. Цей короткий стислий жанр підвладний йому. У кого що болить на душі, як зазначають люди, про те й передає автор на папір художнім словом. А воно переповнене гіркою чашою неспокою за завтрашній день незбагненного земного світу. Новеліст залишається вірним собі у розкритті людяності, оптимістичнім баченні здебільш навколишнього життя на селі, звідки він родом, прагненні натхненних предметів і персонажів творити добро. З відкритим серцем він наближається своєю неповторною творчістю до читача. А від цього оживає і звеличується роздумами душа, затишніше стає в домі з іменем Земля.

Від Гветадзе Івана Георгієвича, м. Донецьк

Сергеев Дмитрий Алексеевич. Рифмы ускользающих мгновений: Стихи — Донецк: Донбасс, 2013. – 116 с.

Книги выпускника исторического факультета Донецкого государственного университета Дмитрия Сергеева, ныне проживающего на севере России, издавались в Сургуте, Тюмени, Омске, Екатеринбурге и Москве. Но так сложилось, что на его малой родине, в Донбассе, поэта и прозаика Д.А. Сергеева почти не знают. Отчасти исправить эту ситуацию решил однокурсник Д. Сергеева президент ООО «Городское строительство» Иван Гветадзе, по инициативе и при поддержке которого подготовлен к выпуску этот поэтический сборник. В книгу вошли стихотворения различной тематики, написанные в разные периоды жизни автора, в том числе и новые, ещё нигде не публиковавшиеся. Автор решил посвятить свой сборник своим однокурсникам и выражает благодарность Ивану Георгиевичу Гветадзе и всем дончанам, так или иначе принявшим участие в издании новой книги.

Від автора Чувпила Олександра Олександровича, доктора історичних наук, професора, м. Харків

Чувпило Олександр Олесандрович. Вибрані індологічні твори. – Х.: “Цифрова друкарня №1”, – 2013. – 748 с.

У даному виданні вміщені кращі твори, опубліковані в різних виданнях протягом 40 років, доктора історичних наук, професора кафедри нової та новітньої історії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Олександра Олександровича Чувпила — видатного харківського індолога, фундатора української національної індології, який увійшов до десяти провідних індологів світу. Воно може бути корисним історикам, індологам, сходознавцям, усім тим, хто цікавиться історією Індії, Пакистану та Бангладеш.

Від Полєвікова Ігоря Олексійовича, директора музичної школи, академіка УААН, лауреата Всеукраїнського конкурсу композиторів, м. Херсон

Полєвіков Ігор. Сповідь серця. – Херсон: Видавничий центр “Штрих”, 2011. – 132 с.

Збірка пісень Ігоря Полєвікова “Сповідь серця”, приурочена до ювілею автора. Вона включає у себе 52 музичних твори різних жанрів: обробки українських народних пісень (“Ніч яка місячна”, “Чорнії брови, карії очі”, “Та орав мужик край дороги” тощо), пісні на вірші класиків ( Т. Шевченка, І. Франка, Л. Українки, В. Сосюри тощо) і також херсонських авторів (“Речитатив Скіфа”, “Журавлі”, “Свята і єдина”, “Рідне місто” тощо), вокалізи, твори для дітей та кілька творів духовного змісту.

Від автора Крамаренко Алли Миколаївни, кандидата педагогічних наук, м. Бердянськ

Крамаренко Алла Миколаївна. Методика навчання у ВНЗ освітніх галузей “Природознавство” та “Суспільствознавство”: навчальний посібник. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 242 с.

У запропонованому посібнику здійснена спроба нового підходу до структуризації змісту курсу “Методика навчання у ВНЗ освітніх галузей “Природознавство” та “Суспільствознавство” на принципах кредитно-трансферної системи навчання. Використання навчального посібника буде сприяти засвоєнню магістрантами основних категорій методики навчання освітніх галузей “Природознавство” та “Суспільствознавство” у вищій школі, шляхів підвищення якості педагогічного процесу з означеного курсу. Посібник призначено для студентів магістратури педагогічних факультетів та викладачів вищих навчальних закладів.

Від автора Колеснікова Олександра Володимировича, доктора економічних наук, профессора, м. Харків

Колесников Александр Владимирович. Затраты на производство: Избранные научные труды. – Харьков: УкрГАЖТ, 2013. – 338 с., 30 табл., 87 рис.

Сборник научных трудов включает в себя проблемы затрат в строительной отрасли и вопросы ценообразования в экономике. Изложенный научный материал охватывает период с середины 80-х годов ХХ века до времени издания настоящего сборника. Все изложенное в публикациях иллюстрировано примерами реальной экономики, в которой автор работает несколько десятилетий. Изложены также реальные и конкретные количественные результаты научных работ выполненных самостоятельно. Книга — своеобразный итог многолетней научной и практической деятельности автора — может быть использована при самостоятельном изучении вопросов реальной экономики специалистами в области экономики, докторантами, аспирантами и студентами.