Подаровані видання за грудень 2013 року

От автора, доктора культурологии Елены Кодьевой

Петр Иванович Кодьев: Жизнь и деятельность. Творческое наследие. Родные, друзья, современники: Монографический сборник. – К., 2012. – 224 с.: 98 ил.

Книга раскрывает жизненный и творческий путь одного из основателей Национального Союза художников Украины, организатора нового для Украины дела реставрации произведений изобразительного искусства, украинского художника-живописца Петра Ивановича Кодьева, и представляет собой монографический сборник воспоминаний и заметок – лично П.И. Кодьева, а также его родных, друзей, современников. Биографические данные освещаются в контексте исторических событий начала и середина ХХ века. Эта первая полная публикация о П.И. Кодьеве — художнике, человеке, общественном деятеле, в личной судьбе которого трагически скрестились противоречия эпохи.

Для специалистов в области искусства и широкого круга читателей.

Від автора Шевченка Сергія Івановича, кандидата історичних наук, доцента кафедри всесвітньої історії Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Шевченко Сергій Іванович. Вершники на Інгулі. – Кіровоград: ПП “Центр оперативної поліграфії “Авангард”, 2013. – 332 с.

У книзі вперше узагальнено досвід діяльності військово-навчальних закладів кавалерійського профілю (училищ, курсів та школи) за весь період їх існування в Єлисаветграді — Зінов’євську у 1859 — 1933 рр. Простежено долі випускників — учасників боротьби за незалежність України 1917 — 1921 рр., переможців фашизму. Йдеться про регулярні армійські частини, які базувалися у військовому містечку на Ковалівці (штаб кавалерійського корпусу, десантники, спецпризначенці, ракетники) у серед. ХІХ ст. та в серед. ХХ — на поч. ХХІ ст.

Для дослідників, військовиків, викладачів, учителів, краєзнавців, студентів, усіх, хто цікавиться військовою історією, регіональною минувшиною.

Від автора Стеценка Олексія Сергійовича

Стеценко Олексій. Заповідаю вам любов: лірика, посвяти. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2012. – 63 с.

Багатьом творчим людям з Кіровограда цей автор знайомий за книжкою “Зцілення людини словом, музикою і піснею” виданою у 2008 році. “Заповідаю вам любов” – перша збірка віршів Олексія Стеценка. У ній автор розкриває свою душу, любов, доброту до рідних, друзів, співробітників і всіх, для кого були написані ці сповіді, поздоровлення і побажання, з вірою, з надією на духовне удосконалення тих, хто їх прочитає.

Від поета, прозаїка, перекладача, мистецтвознавця Шурапова Володимира Петровича

Шурапов Володимир Петрович. Тернистими шляхами: Етюди про корифеїв українського театру. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2013. – 96 с.

У новій книжці відомого кіровоградського мистецтвознавця В. Шурапова розповідається про корифеїв української сцени — фундаторів першого національного професійного українського театру. … Всі корифеї присвятили своє життя сцені, любили її всією душею і розуміли її як “художній прояв всенародної національної культури”. Незрівняний майстер слова, перекладач, драматург, публіцист, театрознавець Микола Вороний наголошував: “Культура є продукт нації, продукт всенародного, віками надбаного скарбу. Тому і сцена повинна бути тільки демократичною (в широкім значенні цього слова) і тільки національною. Театр і культура повинні злитися докупи. Тільки при такій умові сцена перестане бути партійною трибуною, кафедрою, перестане бути і місцем нездорових втіх, а зробиться свободним форумом для високого перетворення людського духу і таємничого одкровення Краси” Книга призначена для широкого кола читачів, поціновувачів вітчизняного театрального мистецтва.

Від автора, українського письменника Шовкошитного Володимира Федоровича

Шовкошитний Володимир. Білий кречет: Історичний роман. – Київ: “Український пріоритет”, 2013. – 320 с.

Гостросюжетний роман “Білий Кречет” – охоплює події 1937 — 1953 років, відображаючи війну тоталітарних імперій та боротьбу УПА на Поділлі, Волині й Галичині. Головні герої Макар – “Кречет” та Ельвіра поєднують свій вибір із світом Ярослава Стецька, Бульби-Боровця, творців УПА й Олевської й Колківської республік. Помста чи милосердя — ось межове питання, яке постає перед героями нового роману Володимира Шовкошитного. Втім, і сам автор разом із читачами шукатиме відповідей на ті болючі історичні виклики, що тривожать наше суспільство й сьогодні: яка ціна розбрату між українцями? Де витоки міжетнічного взаємознищення? Як твориться національна держава? Всяк б’ється за свій інтерес, кожен робить свій вибір. Кречет обстоює цінності, найвища з яких — свобода. Його вибір — боротьба. Мета — Україна. Засіб — правда. Книга призначена для широкого кола читачів.

Злючий Сергій Дмитрович. Мідні Леви: поезії, переклади. – Київ: “Український пріоритет”, 2013. – 222(1) с.

До книги увійшли поезії і переклади, створені автором впродовж останніх років. Насичені численними лірико-філософськими алюзіями та асоціаціями тексти, що тут подаються, потребують заглибленого читання і шукають свій шлях до читача, який в певному сенсі має бути обізнаним із засадничими мотивами не лише національної, а й світової культурної традиції. Також до збірки входять переклади на українську Арсенія Тарковського, Володимира Висоцького, Іосіфа Бродського, Чеслава Мілоша та Адама Загаєвського.