Подаровані видання за червень-липень 2013 року

Від Казьмирчука Григорія Дмитровича, завідувача кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського Національного університета ім. Тараса Шевченка

Казьмирчук Марія Григорівна. Етнополітика: підручник для студентів історичного факультету 1 курсу ОКР “Магістр”. – К.: ПП “КП УкрСіч”, 2013. – 360 с.

Підручник містить теоретичні матеріали до лекційних і семінарських занять з курсу “Етнополітика”, в тому числі найважливіші факти, теми рефератів, список джерел та літератури. Матеріал систематизований за темами, які вивчаються студентами історичного факультету 1 курсу ОКР “Магістр”. Крім того, у підручнику наведено питання до іспиту.

Метою даного курсу є ознайомлення з основами етнополітики, теорією та історією розвитку етнополітичної думки, головними етнополітичними проблемами в історії України, етнополітичною картиною світу ХІХ — ХХ ст., з основними етапами та особливостями етнополітики в умовах незалежної України і країн пострадянського простору.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться етнополітикою та історією України.

Казьмирчук Григорій Дмитрович. Історична бібліографія: Курс лекцій і методичних матеріалів для магістрів історичного факультету. – К.: ПП “КП УкрСіч”, 2013. – 183 с.

Курс лекцій передбачає поглиблене вивчення теоретико-методологічних та методичних основ історичної бібліографії, формування практичних навичок пошуку, опису та бібліографування літератури. Лекції, написані на основі досягнень попередників у цій галузі науки, систематизують також авторське баченням ролі і місця цього предмета в системі історичних наук.

Спеціальні дослідження Г.М. Михайлової, Г.М. Марковської, І.Д. Парфенова та інших радянських вчених допоможуть глибше усвідомити місце історичної бібліографії у творчій діяльності істориків. Студентові стануть у пригоді навчальні та методичні посібники курсів лекцій, які читаються у вузах України та Російської Федерації. Вони переконливо доводять, що історична бібліографія сформувалася як спеціальна історична дисципліна у 70-80-х роках ХХ ст.

Розрахована на студентів вищих навчальних закладів.

Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали науково-практичної конференції “День науки історичного факультету — 2013”. – К.: “ПП” КП “УкрСіч”, 2013. – 84 с.

18 квітня 2013 року на історичному факультеті Київського Національного університету імені Тараса Шевченка відбулась науково-практична конференція “День науки історичного факультету — 2013”. Напрямки роботи конференції: Археологія. Архівознавство та джерелознавство. Етнологія та краєзнавство. Давня та нова історія України. Новітня історія України та ін. Робочі мови конференції — українська, російська. Розрахована на науковців.

Від Капранова Сергія Володимировича, кандидата медичних наук, завідувача відділенням комунальної гігієни Алчевської міської санітарно-епідеміологічної станції

Капранов С.В., Шулика В.М. Почва, отходы и здоровье человека. – Луганск: Янтарь, 2010. – 488 с.: табл., рис.

В монографии приведены сведения о составе и свойствах почвы, ее значении в природе и жизнедеятельности человека. Описано влияние природных и техногенных экологических факторов на почву. Изложены данные о разных видах отходов и их воздействии на окружающую среду и здоровье населения. Описан опыт санитарной очистки и обращения с твердыми бытовыми, промышленными и другими отходами в Украине, России, США и других странах мира.

Изложены основные направления деятельности по охране почвы и обращению с отходами, улучшению экологического воспитания жителей, усовершенствованию мониторинга почвы, как среды жизнедеятельности человека, а также состояния здоровья детского и взрослого населения.

Для специалистов, занимающихся вопросами охраны окружающей среды и коммунального благоустройства, врачей-гигиенистов, преподавателей и студентов при изучении экологии и гигиены.

Капранов С.В., Капранова Г.В., Пеская Л.А. Растения в ноосфере и здоровье населения. – Луганск: Янтарь, 2008. – 256 с.: табл., рис.

В монографии приведены сведения о типах растительности и видах зеленых насаждений, отмечена роль растений в природе и деятельности человека в эпоху ноосферы. Описано воздействие на жизнедеятельность растений различных природных условий и вредных антропогенных факторов, особенно загрязнителей, поступающих в окружающую среду от промышленных предприятий и автомобильного транспорта. Первостепенное внимание уделено проблеме воздействия растений на состояние здоровья населения, особенно их значению в возникновении аллергии. Отмечена роль общества в формировании экологической культуры и деятельности по охране и воспроизводству растительности.

Для специалистов, занимающихся проблемами охраны природы, благоустройством и озеленением населенных пунктов, врачей-гигиенистов, преподавателей биологии, ботаников и студентов при изучении экологии.

Капранов С.В., Титамир О.Н. Вода и здоровье. – Луганск: Янтарь, 2006. – 180 с.: табл., рис.

В монографии отражено современное состояние проблемы обеспечения населения доброкачественной питьевой водой. На основании результатов исследований, проведенных в Украине, США и других странах, показано влияние природного химического состава воды и техногенного ее загрязнения химическими веществами на здоровье населения, а также эпидемиологическое значение питьевой воды. Выполнен сравнительный анализ стандартов качества воды в США и Украине. Описаны основные способы обработки воды. Приведены сведения о мониторинге питьевой воды в Украине и США. На основании учета опыта в сфере организации питьевого водоснабжения в США и прогрессивных отечественных идей разработаны предложения по обеспечению населения Украины доброкачественной питьевой водой. Издание рассчитано на работников, занимающихся вопросами питьевого водоснабжения, специалистов санитарно-эпидемиологической службы, преподавателей и студентов.

От Маматова Ильдара, генерального директора издательства «Маматов»

Поляченкова Наталья Геннадьевна. Неоконченный портрет. Стихотворения. – Спб.: Издательство «Маматов», 2009. – 128 с.

«Неоконченный портрет» – вторая книга молодой талантливой поэтессы из города Юрга Кемеровской области. И по случайному совпадению — вторая книга в малой серии «Библиотека российской поэзии», основанной издательством «Маматов» совместно с Союзом писателей России и Ассоциацией писателей Урала.

Имя Натальи Поляченковой уже достаточно широко известно любителям поэзии, причем далеко за пределами региона, в котором она живет. «Неоконченный портрет» – книга избранных стихотворений, своего рода первый серьезный итог, свидетельствующий о творческом росте автора, появлении на пространстве российской поэзии поэта со своим голосом и видением мира.

Издание рассчитано на широкий круг читателей.

Ягодинцева Нина Александровна. Избранное. – Спб.: Издательство «Маматов», 2012. – 336 с.

Нина Ягодинцева — лауреат многих литературных премий. Кандидат культурологии, доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Челябинской государственной академии культуры и искусств. Автор поэтических книг, цикла учебников «Поэтика», монографий, электронной книги литературной критики, переводов с азербайджанского и башкирского языков, а также более 500 публикаций в литературной и научной периодике.

В книгу Нины Ягодинцевой «Избранное» вошли стихи, которые способны заворожить — и приворожить. В них есть нерв и ритм, есть глубинный покой и фантастическое, присущее «донным травам», движение в покое. Во многих стихах Н. Ягодинцевой душа узнает саму себя, а это ощущение — едва ли не единственное мерило подлинной поэзии.

Для широкого круга читателей.

Кердан Александр Борисович. Избранное: Стихотворения и поэмы. – Санкт-Петербург: Издательство: »Маматов», 2008. – 448 с.

В книгу поэта Александра Кердана «Избранное» вошли как уже известные стихи и поэмы, созданные авторам за три прошедших десятилетия, так и новые произведения. Своими размышлениями о творчестве поэта делятся его коллеги и друзья: Владислав Крапивин, Николай Иванов, Лола Звонарева и др.

Издание рассчитано на широкий круг читателей.

Від Вовк Віри, української письменниці, літературознавця, прозаїка, драматурга

Вовк Віра. Диптих. – Львів: БаК, 2013. – 120 с.

Повість “Спілкування з опалевим метеликом” – суміш дійсності й фантазії, показує, як метелик лікує людину від недуги прагматизму й песимізму, пропонуючи переображення… “Стислий” роман “Книга Естери” вільно побудований на однойменній розповіді із Старого Завіту й на “Персах” Есхіла. Подія розвивається з різних кутів бачення. Персонажі правлять за втілення ідей.

Вовк Віра. Казки і містерії. – Львів: БаК, 2013. – 152 с.

Казки і містерії Віри Вовк побудовані на народних українських віруваннях, звичаях і розповідях. При сценічних постановках проситься не вживати баяна ні акордеона. Розраховано на широкий загал читачів.