Подаровані видання за квітень 2013 року

Від Кіровоградської обласної громадської організації матерів дітей — інвалідів та інвалідів “Серце матері”, голови Шукрути Людмили Володимирівни

Висоцька Алла Михайлівна. Організація позакласної виховної роботи в спеціальних навчальних закладах для дітей з розумовою відсталістю (5-10 класи): Методичні рекомендації. – К.: 2012. – 112 с.

У методичному посібнику викладено основні рекомендації щодо планування, організації та оцінювання результатів корекційно-виховного процесу в групі спеціального навчального закладу для дітей з розумовою відсталістю. Основна увага приділяється розвитку особистості розумово відсталої дитини та формуванню навичок соціальної поведінки.
Адресовано педагогам спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю, методистам, викладачам та студентам вищих навчальних закладів.

Блеч Ганна Олександрівна. Програмно-методичний комплекс “Формування уявлень про навколишнє середовище у дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю”. – К.: 2012. – 96 с

У даному програмно-методичному комплексі “Зміст корекційно-спрямованого навчання і виховання розумово відсталих дітей в спеціальних дошкільних закладах” представлено інноваційний зміст навчання і виховання (“Ознайомлення з навколишнім”), методичні рекомендації та дидактичний матеріал з формування уявлень про навколишнє середовище.
Вперше розроблено структуру та зміст навчання ознайомлення з навколишнім як окрему програму навчання та виховання розумово відсталих дітей у спеціальних дошкільних установах.
Адресовано педагогам-дефектологам, психологам, керівникам спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю, центрів психолого-педагогічної реабілітації та корекції, соціально-реабілітаційних центрів, методистам, викладачам та студентам вищих навчальних закладів, всім, хто цікавиться проблемами навчання і виховання розумово відсталих дітей.

Гладченко Ірина Вікторівна. Програмно-методичний комплекс “Формування ігрової діяльності у дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю”. – К.: 2012. – 112 с.

У програмно-методичному комплексі представлено інноваційний зміст та сучасні психолого-педагогічні технології формування у дітей ігрової діяльності, що базуються на особистісно-орієнтованому підході до дитини.

Охоплено всі основні сфери розвитку ігрової діяльності розумово відсталої дитини: процесуальні ігри, сюжетно-відображувальні, дидактичні, сюжетно-рольові, режисерські (театралізовані ігри, ігри-потішки), рухливі, конструктивно-будівельні, українські народні (хороводні) ігри та ігри-експериментування.

Подано загальну характеристику основних видів ігор.

Висвітлено, враховуючи своєрідність розвитку розумово відсталої дитини в дошкільному дитинстві, конкретні методичні рекомендації щодо реалізації програмних завдань у кожній віковій групі.

Адресовано педагогам-дефектологам, психологам, керівникам спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю, центрів психолого-педагогічної реабілітації та корекції, соціально-реабілітаційних центрів, методистам, викладачам та студентам вищих навчальних закладів, всім, хто цікавиться проблемами навчання і виховання розумово відсталих дітей.

Чеботарьова Олена Валентинівна. Програмно-методичний комплекс “Трудове виховання дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю”. – К.: 2012. – 112 с.

У методичних рекомендаціях розкривається значення, завдання, зміст, методи трудового виховання дошкільників, принципи організації елементарної трудової діяльності дітей з розумовою відсталістю, охарактеризовано основні види дитячої праці, форми її організації у спеціальних загальноосвітніх закладах для дітей з розумовою відсталістю; розкриваються основні прийоми роботи у процесі реалізації різних видів елементарної трудової діяльності дошкільника: самообслуговування, господарсько-побутової праці, праці в природі, художньої (ручної) праці; запропоновано методичні прийоми реалізації корекційно-виховної роботи.

Дидактичний матеріал подано у вигляді альбому з ручної праці для старших дошкільників з розумовою відсталістю.

Навчально-методичний комплекс призначений педагогам спеціальних дошкільних закладів, дефектологам, батькам, викладачам та студентам вищих навчальних закладів.

Трикоз Сніжана Валеріївна. Програмно-методичний комплекс “Сенсорне виховання дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю”. – К.: 2012. – 112 с.

У програмно-методичному комплексі для дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю міститься програма з удосконалення їх сенсорного розвитку за такими розділами: розвиток зорового, тактильно-рухового, слухового, смакового та нюхового аналізаторів. Крім того, програмно-методичний комплекс має методичні рекомендації з реалізації програмного змісту сенсорного виховання, в них розкрито особливості сенсорного розвитку таких дітей, методи та прийоми залучення до різних видів діяльності. Дидактичні матеріали містять цікаві завдання та вправи, які посилюють корекційну спрямованість сенсорного виховання розумово відсталих дошкільників.

Адресовано педагогам-дефектологам, психологам, керівникам спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю, центрів психолого-педагогічної реабілітації та корекції, соціально-реабілітаційних центрів, методистам, викладачам та студентам вищих навчальних закладів, всім, хто цікавиться проблемами навчання і виховання розумово відсталих дітей.

Сучасний світ і незрячі: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (20 — 21 жовтня 2011р., м. Луцьк). – К., 2011. – 229 (2) с..

Програма V Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасний світ і незрячі: людина з інвалідністю в правовій державі” в цілому виконана. Протягом роботи було заслухано більше 70-ти доповідей та виступів. Всього у роботі конференції взяло участь 256 осіб.

Серед тем для обговорення — інноваційні підходи до організації навчального процесу дітей з вадами зору, робота з комп’ютером, взаємодія влади та інвалідів, формування просторового орієнтування, рівний доступ до освіти, проблеми реабілітації, післядипломна освіта тощо. Були розкриті аспекти навчально-практичної підготовки дітей з комплексними порушеннями та вплив інформаційних технологій на соціальну та трудову реабілітацію осіб з вадами зору. На необхідності й важливості спілкування дітей-інвалідів з природним довкіллям.

Книга адресована педагогам спеціальних дошкільних закладів, дефектологам, викладачам та студентам вищих навчальних закладів.