Подаровані видання за березень 2013 року

Від Томенка Миколи, голови Комітету, засновника Фонду “Рідна країна”

Шевченко Тарас Григорович. Альбом малюнків. 1841 — 1843 рр.: факсимільне відтворення. – К.: Веселка, 2013. – 62 с.

“Альбом малюнків Тараса Шевченка 1841 — 1843 рр.” побачив світ завдяки Фонду Миколи Томенка “Рідна країна” та видавництву “Веселка” в рамках проекту “Шляхами Тараса Шевченка”, приуроченого до 200-річчя поета.

Це видання унікальне тим, що альбом Шевченка відтворений у його первісному вигляді, тобто таким, яким він був до вилучення із нього трьох аркушів. Так, з альбому було вилучено спочатку два аркуші, очевидно, самим Шевченком, який за власними рисунками на них виконав офорти “У Київі” та “Видубицький монастир”. Третій аркуш із ескізом композиції до офорта “Судня рада” на лицьовому боці та рисунком “Батьківська хата в Кирилівці” на звороті було вирвано для експонування на одній із виставок у радянську епоху.

Дане видання, окрім власне альбому, містить також науковий коментар шевченкознавця Сергія Гальченка, який описав і прокоментував кожен аркуш, аргументував і уточнив датування ескізів, зарисовок і начерків. За словами науковця, представлений альбом — доказ того, що навіть більш ніж 150 років вивчення Шевченка його спадщина досі залишається лише частково дослідженою.

От автора Зелинского Сергея Эдуардовича

Зелинский Сергей Эдуардович. Самоучитель работы на компьютере в вопросах и ответах. Все «фишки» в одной книге!- Харьков: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»; Белгород: ООО «Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2013. – 528 с.: ил.

Эта книга предназначена для тех, кто самостоятельно осваивает работу на персональном компьютере и хочет быстро научиться его эффективному использованию в своей повседневной деятельности. Здесь дано общее представление о типах компьютеров, их программном обеспечении и файловых системах, описана новейшая операционная система Windows 8 в части настройки устройств компьютера и оптимизации его работы, использования прикладных программ и интернет-сервисов (служб). Также читатель ознакомится с работой трех самых популярных приложений офисного пакета Microsoft Office 2010 (Word 2010, Excel 2010 и PowerPoint 2010) и некоторыми другими полезными программами, которые сделают работу более комфортной и эффективной.

Від автора Мулярчука Євгена

Мулярчук Є.І. На межі буття: філософія конечності людського буття та етика. – К., 2012 — 176 с.

У монографії аналізується комплекс проблем, пов’язаних з філософсько-етичною темою конечності людського буття. Особливу увагу приділено аналізу конечності як феномена людського буття, зв’язку тілесного та особистісного існування людини, темі співбуття з іншими людьми та проблемі сенсу людського буття. Запропоновано концепцію буття на межі як способу ставлення людини до обмеженості її існування та пошуку перспектив буття поза індивідуальними межами, пов’язаних у першу чергу з її буттям для інших. Буття для іншого, іншої людини чи навіть Бога як Іншого, показано як відкриття царини поцейбічної вічності. Відкритість буттю для іншого взято за основу етичного осмислення конечності людського буття. Для фахівців з етики та філософської антропології, викладачів і студентів філософських факультетів вузів та широкого кола читачів, які цікавляться філософією.

Від Пивовар Анатолія Васильовича, кандидата економічних наук, лауреата премії ім. В. Ястребова

Карти і плани в джерелознавчих студіях Лідії Пономаренко (з описом картографічних джерел Інституту рукопису НБУ імені В.І. Вернадського та додатком відомостей про карти і плани з історії України в російських архівних та рукописних зібраннях). – К.: Академперіодика, 2012. – 668 с.

У виданні представлено описи картографічних фондів інституту рукопису Наукової бібліотеки імені В.І. Вернадського та історичних карт і планів стосовно території України у російських архівних та рукописних зібраннях. Видання доповнено також відомостями про використані фонди, географічним та стислим іменним покажчиками. Застосовані символьні позначення відомостей про знаходження карт у складі відповідних справ, їх відсутність чи невидачу за перевіреними згадками в описах фондів, додатково розкрито також у підрядкових примітках при їх першому використанні.
Видання розраховане на фахівців у галузі джерелознавства та історії картографії.

Від Кіровоградського видавництва “Імекс-ЛТД”

Володимир Винниченко: жінки у творчості й житті. Дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами досліджень В. Панченка, С. Михиди та ін. – Кіровоград: “Імекс-ЛТД”, 2013. – 360 с.

У даній книзі на розмисел неупередженого читача пропонуються скандальні свого часу твори і життєві обставини В. Винниченка. Вперше з 20-их років минулого століття публікується п’єса “Щаблі життя”, більше відома широкому загалу завдяки літературознавчим і критичним студіям, тому упорядник свідомо звертається до сучасників з пропозицією об’єктивної проекції змісту й проблематики драми на сьогодення. Упорядник сподівається також, що читачі залучать до своїх арсеналів авторський композиційний прийом пуантилізму (писання розрізненими чіткими мазками у вигляді крапок або дрібних квадратів, які наносять на полотно чисті фарби з розрахунком на їхнє оптичне змішування в оці глядача), який збережено в супутній книзі.

Для викладачів і студентів педагогічних навчальних закладів, філологів, істориків, краєзнавців та усіх, кого цікавить порушена у назві тематика.

Науковий збірник Кіровоградського обласного Краєзнавчого музею:Вип. 1. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. – 258 с.

Це перший збірник наукових досліджень співробітників Кіровоградського обласного краєзнавчого музею. До збірника увійшли статті, що розповідають про важливі історичні події на території краю, відомих людей, деякі музейні предмети з фондових колекцій. До уваги читачів також матеріали про природу області та знакові акції, у яких брав участь музей у 2012 році.

Розраховано на краєзнавців, студентів, учнів, всіх, хто цікавиться історією та природою краю.

Сільчук Ольга. Дідусеві казки. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. – 104 с.

Життя швидкоплинне. Але казки в нашому бутті завжди посідали вагоме фантастичне місце, які нас чомусь повчали. Тільки хто постановив, що казки повинні залишитись у дитинстві, минулому? Саме для дорослих від мудрого дідуся були записані ці казки. А от чи вони дійсно відносяться до цього жанру — вирішуйте самі, наші дорогоцінні дорослі читачі…

Решетов О.О. В душі цвітуть духмяні абрикоси: Пісенник. – Кіровоград: ТОВ “Імекс-ЛТД”. 2012. – 188 с.

Восьмий збірник пісень “В душі цвітуть духмяні абрикоси” присвячений музично-пісенній творчості Олександра Решетова. Попередні збірники пісень – “Мелодії душі” (2002), “Душа співає” (2004), “Мелодії зоряного дощу” (2005), “Троянда на білім роялі” (2006), “Засвічу тиху свічку надії” (2007), “Дзвіночки конвалій” (2008), “Там, де Ятрань круто в’ється” (2010), компакт-диск “Мелодії душі” (Київ, 2006) були прихильно зустрінуті музикантами, співаками і слухачами.
Збірник пісень розрахований на студентів, учнів, батьків, усіх любителів мелосу.